DE WACHTTOREN juni 2014 | Gods kijk op roken

Als u weet hoe God erover denkt, kan dat u helpen ermee te stoppen.

COVERONDERWERP

Een wereldwijde epidemie

Waarom blijft deze epidemie bestaan ondanks de vele inspanningen om die te bestrijden?

COVERONDERWERP

Wat is Gods kijk op roken?

Hoe kunnen we daarachter komen, aangezien de Bijbel geen melding maakt van tabak?

Het brood dat leven geeft

Waarom zei Jezus dat hij het brood des levens en het brood uit de hemel was?

Welke hoop is er voor onze voorouders?

De Bijbel zegt dat God ook onrechtvaardige mensen uit de dood zal wekken. Waarom zou hij dat doen?

Op zoek naar de waarheid in de zestiende eeuw

Capito, Cellarius en Campanus kwamen alle drie tegenover de katholieke kerk en de Reformatie te staan.

Vragen over de Bijbel

Zal het doel van de aarde ooit gerealiseerd worden?

Meer actuele items

Is God verantwoordelijk voor onze ellende?

Iedereen kan met lijden te maken krijgen — zelfs mensen die Gods goedkeuring hebben. Waarom?