Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | GODS KIJK OP ROKEN

Wat is Gods kijk op roken?

Wat is Gods kijk op roken?

Naoko, die in het eerste artikel werd genoemd, zei over haar overwinning op roken: „Ik heb mijn leven kunnen veranderen doordat ik de waarheid over Gods eigenschappen en zijn doel met de mens heb leren kennen.” Wat ze had geleerd, staat in de Bijbel. De Bijbel maakt geen melding van tabak maar helpt ons wel te begrijpen wat Gods kijk op roken is. * Voor veel mensen vormde die kennis de stimulans die ze nodig hadden om ermee te stoppen of er niet mee te beginnen (2 Timotheüs 3:16, 17). Laten we eens kijken naar drie bekende schadelijke gevolgen van roken en wat de Bijbel daarover zegt.

ROKEN IS VERSLAVEND

Tabak bevat nicotine, een van de meest verslavende stoffen. Deze stof kan zowel stimulerend als kalmerend werken. Bij het roken wordt nicotine snel en herhaaldelijk naar de hersenen gevoerd. Omdat het lichaam bij elke inhalering een dosis nicotine opneemt, krijgt iemand die een pakje per dag rookt, elke dag het equivalent van zo’n tweehonderd doses binnen. Dat is veel meer dan bij het gebruik van andere drugs. Die frequente opname van nicotine maakt deze stof bijzonder verslavend. Als iemand eenmaal verslaafd is, krijgt hij ontwenningsverschijnselen als hij niet in zijn behoefte aan nicotine voorziet.

Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? — Romeinen 6:16, NBV.

Kunt u God echt gehoorzamen als u verslaafd bent aan tabak?

De Bijbel helpt ons de juiste kijk hierop te krijgen door te zeggen: „Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen?” (Romeinen 6:16, De Nieuwe Bijbelvertaling) Als iemands denken en doen beheerst worden door een hunkering naar tabak, wordt hij al snel slaaf van een gewoonte die hem als mens omlaaghaalt. Maar Jehovah, God, wil dat we vrij zijn van gewoonten die schadelijk zijn voor ons lichaam en ook van gewoonten die onze geest, oftewel ons denken, negatief beïnvloeden (Psalm 83:18; 2 Korinthiërs 7:1). Als iemand meer waardering en respect voor Jehovah krijgt, gaat hij beseffen dat Jehovah het beste verdient en dat hij dat niet kan geven als hij verslaafd blijft aan een dodelijke gewoonte. Dat besef kan iemand de wil geven om nee te zeggen tegen schadelijke verlangens.

Olaf, die in Duitsland woont, was vanaf zijn twaalfde verslaafd aan sigaretten. Na zestien jaar overwon hij die verslaving. In eerste instantie had hij gedacht dat het geen kwaad kon om een sigaretje op te steken. Maar na verloop van tijd had hij zijn verslaving niet meer in de hand. Hij vertelt: „Op een keer toen mijn sigaretten op waren, raakte ik zo gefrustreerd dat ik alle peukjes uit een asbak verzamelde, de restjes tabak bij elkaar schraapte en er met een stukje krant een sigaret van rolde. Achteraf gezien schaam ik me dood.” Hoe kwam hij van die vernederende gewoonte af? „De doorslaggevende factor was het verlangen om Jehovah blij te maken”, zei hij. „Jehovah’s liefde voor mensen en de hoop die hij geeft, gaven me de kracht om voorgoed met deze verslaving te breken.”

ROKEN IS SCHADELIJK VOOR HET LICHAAM

„Het is wetenschappelijk bewezen dat het roken van sigaretten (...) bijna elk orgaan in het lichaam beschadigt en het ziekte- en sterftecijfer verhoogt”, zegt The Tobacco Atlas. Het is algemeen bekend dat roken niet-overdraagbare aandoeningen veroorzaakt, zoals kanker, hartziekten en longaandoeningen. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is roken ook een belangrijke oorzaak van sterfte door overdraagbare ziekten, zoals tuberculose.

Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. — Mattheüs 22:37.

Toont u liefde en respect voor uw Schepper als u een gewoonte hebt die schadelijk is voor uw lichaam?

Jehovah leert ons via zijn Woord, de Bijbel, wat de juiste kijk is op ons leven, ons lichaam en onze verstandelijke vermogens. Zijn Zoon, Jezus, maakte dat duidelijk toen hij zei: „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” (Mattheüs 22:37). God wil dus dat we verstandig en respectvol met ons leven en ons lichaam omgaan. Als we meer over Jehovah en zijn beloften te weten komen, gaan we van hem houden en krijgen we waardering voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Dat motiveert ons om alles te vermijden wat ons lichaam verontreinigt.

Jayavanth, een arts in India, heeft 38 jaar gerookt. Hij zei: „Ik had in medische tijdschriften gelezen over de gevaren van roken. Ik wist dat het verkeerd was, en ik adviseerde mijn patiënten om ermee te stoppen. Maar mij lukte het niet, hoewel ik het vijf of zes keer geprobeerd had.” Hoe is het hem uiteindelijk toch gelukt? Hij vertelt: „Ik ben gestopt toen ik de Bijbel ging bestuderen. Het verlangen om Jehovah blij te maken, motiveerde me om meteen met roken te stoppen.”

ROKEN IS SCHADELIJK VOOR ANDEREN

De rook die iemand uitademt en de rook van smeulende tabak zijn giftig. Passief roken kan kanker en andere ziekten veroorzaken, en elk jaar sterven daardoor 600.000 niet-rokers, vooral vrouwen en kinderen. Een rapport van de WHO waarschuwt: „Er bestaat geen veilig niveau van blootstelling aan tweedehands tabaksrook.”

Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf. — Mattheüs 22:39.

Houdt u echt van uw naaste als u hem blootstelt aan de gevaren van tweedehands rook?

Volgens Jezus komt liefde voor onze naaste — onze gezinsleden, vrienden en anderen in onze omgeving — direct na liefde voor God. Hij zei: „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:39). Als we een gewoonte hebben die schadelijk is voor de mensen om ons heen, tonen we geen naastenliefde. Oprechte liefde beweegt ons ertoe de Bijbelse raad op te volgen: „Laat een ieder niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat van de ander” (1 Korinthiërs 10:24).

Armen, die in Armenië woont, vertelt: „Mijn gezin smeekte me te stoppen met roken omdat ze er last van hadden. Maar ik wilde niet erkennen dat het negatieve gevolgen voor ze kon hebben.” Hij legt uit waardoor zijn kijk veranderde: „Bijbelkennis en liefde voor Jehovah hebben me geholpen met roken te stoppen en te erkennen dat het niet alleen schadelijk was voor mezelf maar ook voor de mensen om me heen.”

DE SIGARET VOORGOED UITGEDOOFD!

Door Bijbelkennis konden Olaf, Jayavanth en Armen loskomen van een vernederende gewoonte waar niet alleen zijzelf maar ook anderen last van hadden. Het was niet alleen de wetenschap dat roken schadelijk is die ze hielp om ermee te stoppen. Dat lukte pas toen ze van Jehovah gingen houden en hem blij wilden maken. Die belangrijke rol van liefde voor God wordt benadrukt in 1 Johannes 5:3: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last.” Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om Bijbelse principes te volgen, maar als iemand gemotiveerd wordt door een sterke liefde voor God, is gehoorzaamheid geen zware last.

Door een wereldwijd onderwijsprogramma helpt Jehovah nu miljoenen mensen om te breken met hun tabaksverslaving (1 Timotheüs 2:3, 4). Hij zal binnenkort door middel van zijn Koninkrijk — een hemelse regering onder leiding van zijn Zoon, Jezus Christus — een eind maken aan de hebzuchtige commerciële wereld die er verantwoordelijk voor is dat miljoenen mensen aan tabak verslaafd zijn. Hij zal die epidemie uitroeien en gehoorzame mensen tot lichamelijke en geestelijke volmaaktheid brengen (Jesaja 33:24; Openbaring 19:11, 15).

Geef het niet op als u het moeilijk vindt te stoppen met roken. Door van Jehovah te gaan houden en te begrijpen wat zijn kijk op roken is, kunt ook u de motivatie krijgen die u nodig hebt om ermee te stoppen. Jehovah’s Getuigen helpen u graag persoonlijk om Bijbelse principes te leren kennen en die toe te passen. Wees ervan verzekerd dat als u wilt dat Jehovah u helpt om van uw tabaksverslaving af te komen, hij u daar echt de kracht voor zal geven (Filippenzen 4:13).

^ ¶3 We hebben het hier over het roken van sigaretten, sigaren, pijp of waterpijp. Maar de besproken principes gelden ook voor het gebruik van onder andere pruimtabak, snuiftabak en elektronische sigaretten met nicotine.