Iet uz pamatdaļu

Privātuma politika

Privātuma politika

SVARĪGI. IZMANTOJOT MŪSU INTERNETA VIETNI UN/VAI SNIEDZOT MUMS JEBKĀDUS PERSONAS DATUS, JŪS PAUŽAT NEPĀRPROTAMU PIEKRIŠANU TAM, KA PERSONAS DATUS, KO JŪS DARĀT MUMS ZINĀMUS, MĒS VARAM APSTRĀDĀT TĀDĀ VEIDĀ UN TĀDIEM MĒRĶIEM, KAS APRAKSTĪTI TĀLĀK PRIVĀTUMA POLITIKĀ UN KAS IR SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJIEM LIKUMIEM UN REGULĀM PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU.

 PRIVĀTUMA IEVĒROŠANA

Mēs esam apņēmušies aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Šajā politikā izklāstīti principi, saskaņā ar kuriem mūsu vietnē tiek apstrādāti jebkādi personas dati, kas tiek ievākti vai ko jūs sniedzat. Mēs saglabājam noteiktu informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu vietni, un apzināmies, cik svarīga ir šīs informācijas droša uzglabāšana un personas informēšana par to, kā mēs izmantojam šos datus. Jūs varat mums sniegt informāciju, kas uzskatāma par personas datiem. Termins ”personas dati” šajā privātuma politikā attiecas uz tādu informāciju kā jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī visiem citiem datiem, pēc kuriem jūs var identificēt. Jums netiek pieprasīts sniegt personas datus, lai pārlūkotu vietnes publiskās sadaļas. Termins ”vietne” ietver šo vietni un ar to saistītās vietnes, piemēram, apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org un wol.jw.org.

 INFORMĀCIJA PAR DATU PĀRZINI

Šī vietne pieder Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (tālāk tekstā — ”Sargtorņa biedrība”), kas ir Ņujorkas bezpeļņas organizācija un kas atbalsta Jehovas liecinieku darbību un bībeliskās izglītības darbu. Ja jūs brīvprātīgi izlemjat izveidot lietotāja kontu, ziedot, pieteikties bezmaksas Bībeles stundām vai veicat citas darbības, kas saistītas ar personas datu sniegšanu, jūs piekrītat šai privātuma politikai, kā arī tam, ka jūsu dati tiek glabāti serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un jūsu personas datus, cik tas vajadzīgs, lai izpildītu jūsu pieprasīto darbību, vāc, apstrādā, pārsūta un uzglabā Sargtorņa biedrība un ar to saistītās institūcijas, kas atbalsta Jehovas liecinieku organizāciju dažādās zemēs. Jehovas liecinieku reliģiskā organizācija visā pasaulē darbojas, izmantojot dažādas vietējās struktūras. Datu aizsardzības mērķiem tās var būt vietējās draudzes, filiāles un citas līdzīgas Jehovas liecinieku institūcijas.

Jūsu personas datu pārzinis var atšķirties atkarībā no vietnes lietošanas veida. Piemēram, ja jūs ziedojat juridiskai personai kādā valstī, jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiek nodoti šai juridiskajai personai, kā tas ir norādīts ziedošanas procesa gaitā. Vēl viens piemērs: ja jūs piesakāties Bībeles stundām, jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiek nodota kādai Jehovas liecinieku filiālei un Jehovas liecinieku draudzei, lai tiktu izpildīts jūsu pieprasījums.

Ja jūsu valstī ir spēkā datu aizsardzības likumi, jūs varat ar mums sazināties, izmantojot kontaktinformāciju lapā Data Protection Contacts.

 DATU DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

Jūsu personas datu drošība un konfidencialitāte mums ir ļoti svarīga. Mēs izmantojam jaunākās datu uzglabāšanas un drošības tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu personas datus no neatļautas piekļuves, nepareizas izmantošanas vai izpaušanas, neatļautas modificēšanas, nelikumīgas iznīcināšanas vai nejaušas zaudēšanas. Visiem personas datu apstrādātājiem un trešajām personām, kas iesaistītas jūsu personas datu apstrādē, ir pienākums ievērot jūsu sniegto datu konfidencialitāti. Mēs uzglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas pamatoti ir nepieciešams mērķiem, kādiem tie tika vākti, vai arī lai izpildītu piemērojamos juridiskās ziņošanas pienākumus vai dokumentu saglabāšanas prasības.

Mēs aizsargājam jūsu personas datus to pārsūtīšanas laikā, izmantojot šifrēšanas protokolus, piemēram, transporta slāņa drošības protokolu (Transport Layer Security — TLS). Mēs izmantojam datorsistēmas ar ierobežotas piekļuves protokoliem, kuras izvietotas telpās, kur tiek nodrošināti fiziskie, elektroniskie un procesuālie drošības pasākumi, lai aizsargātu mums nodotās informācijas konfidencialitāti un drošību. Mēs ievērojam stingrus drošības standartus, lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi.

 NEPILNGADĪGAS PERSONAS

Ja jūs esat nepilngadīga persona valstī, kurā jūs piekļūstat mūsu vietnei, jūs varat sniegt savus personas datus šajā vietnē tikai ar viena vai abu vecāku vai aizbildņa atļauju. Ja esat nepilgadīgas personas vecāki vai aizbildnis un sniedzat piekrišanu tam, ka nepilngadīgais sniedz savus personas datus šajā vietnē, jūs piekrītat šai privātuma politikai saistībā ar to, kā nepilngadīgā persona lieto vietni.

 TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMI

Dažkārt šajā vietnē ir saites uz kādu trešās puses vietni, lai mēs varētu nodrošināt jums nepieciešamos pakalpojumus (piemēram, tiešsaistes veidlapu aizpildīšanu). Jūs pamanīsiet, ka atrodaties trešās puses vietnē, jo vietnes izskats atšķirsies un interneta pārlūka adreses joslā būs cita adrese. Izraugoties trešās puses pakalpojumu sniedzēju, kā arī laiku pa laikam pēc tam, mēs pārbaudām šī pakalpojuma sniedzēja privātuma un datu aizsardzības politiku, lai pārliecinātos, ka tie nodrošina tikpat augstus standartus kā mēs. Ja jums ir jautājumi par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības un privātuma politiku, lūdzu, iepazīstieties ar šo informāciju to vietnē.

 PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs pastāvīgi uzlabojam šīs vietnes funkcionalitāti un pievienojam jaunas funkcijas, kā arī uzlabojam esošos pakalpojumus un nodrošinām arvien jaunus pakalpojumus. Šo pastāvīgo izmaiņu dēļ, kā arī sakarā ar izmaiņām tiesību aktos un ņemot vērā tehnoloģiju raksturu, mūsu datu aizsardzības prakse laiku pa laikam mainīsies. Kad būs nepieciešams mainīt mūsu privātuma politiku, mēs ievietosim izmaiņas šajā lapā, lai jums vienmēr būtu zināms, kāda informācija tiek ievākta un kā tā tiek izmantota.

 AKTĪVĀ SKRIPTĒŠANA JEB JAVASCRIPT

Skriptēšana vietnē jw.org tiek izmantota, lai uzlabotu vietnes darbību. Ar skriptēšanas palīdzību lietotājam informāciju var parādīt ātrāk. Vietnē jw.org skriptēšana netiek izmantota programmatūras instalēšanai lietotāja datorā vai neatļautai lietotāja datu vākšanai.

Pārlūkā ir jābūt iespējotai aktīvajai skriptēšanai jeb JavaScript, lai darbotos noteiktas vietnes funkcijas. Lielākoties interneta pārlūki ļauj iespējot un atspējot skriptēšanu noteiktām interneta vietnēm. Vairāk informācijas par to, kā iespējot skriptēšanu noteiktām tīmekļa vietnēm, meklējiet pārlūka palīdzības dokumentācijā.