Iet uz pamatdaļu

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Laipni lūdzam!

Šīs vietnes mērķis ir palīdzēt citiem uzzināt vairāk par Dievu, Bībeli un Jehovas lieciniekiem. Lasiet, skatieties un lejupielādējiet materiālus, kas jūs interesē. Mēs vēlamies, lai vietne būtu noderīga plašam cilvēku lokam, taču, lūdzu, nepublicējiet vietnes saturu citās vietnēs un lietotnēs. Jūs varat dalīties ar uzzināto informāciju, mudinot citus apmeklēt šo vietni, kā tas ir minēts vietnes lietošanas noteikumos, kas lasāmi zemāk.

 Autortiesības

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Visas autortiesības ir aizsargātas.

Šo tīmekļa vietni publicē un uztur Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (tālāk tekstā — ”Sargtorņa biedrība”). Ja nav norādīts citādi, viss teksts un cita veida informācija šajā vietnē ir Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. intelektuālais īpašums.

 Preču zīmes

Adobe, Adobe logotips, Acrobat un Acrobat logotips ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes. Apple, iTunes un iPod ir Apple Inc. preču zīmes. Microsoft, Microsoft logotips, kā arī jebkuras Microsoft programmas un produkta nosaukums, ieskaitot Microsoft Office un Microsoft Office 365, ir Microsoft Inc. preču zīmes. Citas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder to īpašniekiem.

 Lietošanas noteikumi un tiesības lietot vietni

Šie vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem vietnes lietotājiem. Lietojot šo vietni, jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem, kā arī jebkuriem papildu lietošanas noteikumiem (tālāk tekstā — kopā ”Lietošanas noteikumi”). Ja jūs nepiekrītat Lietošanas noteikumiem vai kādam no noteikumu punktiem, jūs nedrīkstat lietot šo vietni.

Kā drīkst lietot vietni jw.org? Ievērojot ierobežojumus, kas minēti tālāk, jūs drīkstat:

  • personiskiem nekomerciāliem mērķiem skatīt, lejupielādēt un drukāt attēlus, elektroniskās publikācijas, mūziku, fotogrāfijas, tekstu un video, kuri atrodami šajā vietnē un kuru autortiesības pieder Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc.;

  • dalīties ar saitēm uz lejupielādējamām publikācijām, video un audiomateriāliem šajā vietnē.

Jūs nedrīkstat:

  • šajā vietnē atrodamos attēlus, elektroniskās publikācijas, preču zīmes, mūziku, fotogrāfijas, video un rakstus publicēt internetā (nevienā vietnē, tai skaitā datu un video koplietošanas vietnēs un sociālajos tīklos);

  • ar lietotnes starpniecību izplatīt šajā vietnē atrodamos attēlus, elektroniskās publikācijas, preču zīmes, mūziku, fotogrāfijas, tekstu un video (tai skaitā augšupielādēt šādus materiālus uz servera, lai tos izmantotu kāda lietotne);

  • pavairot, kopēt, izplatīt vai kā citādi izmantot šajā vietnē publicētos attēlus, elektroniskās publikācijas, preču zīmes, mūziku un fotogrāfijas komerciāliem mērķiem vai par maksu (pat ja netiek gūta peļņa);

  • izveidot jebkādas izplatīšanai domātas lietotnes, rīkus un tehnoloģijas, kas veic šīs vietnes HTML, attēlu vai datu vākšanu (arī tādu datu vākšanu kā datizrace un rasmošana), kopēšanu, lejupielādi vai izvilkšanu (tas neaizliedz izplatīt bezmaksas nekomerciālas lietotnes, kas paredzētas šajā vietnē publiski pieejamo elektronisko failu (piemēram, tādos formātos kā EPUB, PDF, MP3 un MP4) liejupielādei);

  • kaitēt vietnes darbībai vai pakalpojumiem, kas tajā tiek sniegti, piemēram, traucēt vietnes darbību vai piekļūt tai vai tās sniegtajiem pakalpojumiem citā veidā, nekā tas lietotājiem ir paredzēts;

  • lietot šo vietni tādā veidā, kas tai kaitē vai varētu kaitēt, kas pasliktina piekļuvi tai, kas ir nelikumīgs, krāpniecisks, ļaunprātīgs vai kas saistīts ar jebkādām nelikumīgām, krāpnieciskām vai ļaunprātīgām darbībām vai nolūku;

  • lietot šajā vietnē atrodamos attēlus, elektroniskās publikācijas, preču zīmes, mūziku, fotogrāfijas, tekstu un video jebkādiem ar mārketingu saistītiem mērķiem.

 Sadaļa, kas veltīta medicīnai (Medical Section)

Sadaļai, kas veltīta medicīnai (tālāk tekstā — ”Medicīnai veltītā sadaļa”), ir tikai informatīvs mērķis, tā nesatur medicīniskus ieteikumus un nevar aizstāt profesionālu medicīnisko palīdzību, diagnostiku un ārstēšanu. Medicīnai veltītajā sadaļā nav ieteikti un netiek atbalstīti noteikti izmeklējumi, ārsti, preparāti, procedūras, viedoklis vai cita informācija, kas ir šajā sadaļā.

Ja jums ir kādi jautājumi par savu veselības stāvokli vai ārstēšanu, vienmēr konsultējieties ar ārstu vai citu kvalificētu speciālistu.

Medicīnai veltītajā sadaļā mēs cenšamies iekļaut precīzu jaunāko informāciju. Taču Medicīnai veltītajā sadaļā pieejamā informācija tiek sniegta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. Saistībā ar Medicīnai veltīto sadaļu šajā vietnē tiek noraidītas jebkādas garantijas (tiešas un netiešas), ieskaitot netiešas garantijas par komercvērtību un derīgumu kādam noteiktam mērķim (bet neaprobežojoties ar tām). Saistībā ar Medicīnai veltīto sadaļu šajā vietnē netiek sniegtas nekādas garantijas par jebkādas informācijas uzticamību, precizitāti, savlaicīgumu, derīgumu vai pilnīgumu. Šajā vietnē tiek noliegtas jebkādas saistības vai atbildība par kļūdām vai izlaidumiem Medicīnai veltītajā sadaļā. Jūs uzņematies visu risku saistībā ar lēmumu uzticēties jebkādai informācijai, kas publicēta Medicīnai veltītajā sadaļā. Uz vietni nekādā gadījumā neattiecas atbildība par jebkādām prasībām vai zaudējumiem (tai skaitā, bez ierobežojuma, netīšiem un netiešiem zaudējumiem, miesas bojājumiem, nāvi pretlikumīgas rīcības rezultātā, zaudētu peļņu vai zaudējumiem pazaudētu datu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ), kas radušies sakarā ar Medicīnai veltītās sadaļas izmantošanu vai nespēju to izmantot, neatkarīgi no tā, vai šādu prasību vai zaudējumu pamatošanai lieto garantiju, līgumu, civillikuma pārkāpumu vai kādu citu tiesību teoriju un vai šajā vietnē ir vai nav paziņots par šādu prasību vai zaudējumu iespējamību.

 Atrunas par garantijām un atbildības ierobežojums

Šī vietne un visa informācija, saturs, materiāli un citi pakalpojumi, ko jums šajā vietnē sniedz Sargtorņa biedrība, tiek nodrošināti tieši tādi, kādi tie ir. Sargtorņa biedrība nesniedz nekādus apstiprinājumus vai garantijas, tiešus vai netiešus.

Sargtorņa biedrība negarantē, ka šī vietne nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus. Sargtorņa biedrība nenes atbildību ne par kādiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot kādu pakalpojumu, vai no jebkuras informācijas, satura, materiāliem vai citiem pakalpojumiem, kas ir pieejami vietnē, tai skaitā (bet ne tikai) tiešiem, netiešiem, nejaušiem, zaudējumiem, zaudējumiem sakarā ar soda naudu vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, zaudētu peļņu).

 Lietošanas noteikumu pārkāpums

Ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos lietošanas noteikumus, Sargtorņa biedrība, neierobežojot citas šajā dokumentā minētās tiesības, var vērsties pret jums veidā, ko uzskata par piemērotu, tostarp pilnībā vai uz kādu laiku liegt piekļuvi šai vietnei, bloķēt piekļuvi šai vietnei no attiecīgās IP adreses, sazināties ar interneta pakalpojumu sniedzēju ar prasību bloķēt jūsu pieeju vietnei un/vai uzsākt tiesisku darbību pret jums.

 Izmaiņas

Laiku pa laikam Sargtorņa biedrība var pārskatīt vietnes lietošanas noteikumus. Grozītie lietošanas noteikumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti šajā vietnē. Lūdzu, regulāri apskatiet šo lapu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinušies ar jaunākajiem noteikumiem.

 Piemērojamās tiesību normas un jurisdikcija

Šos lietošanas noteikumus reglamentē Ņujorkas štata (ASV) tiesību normas, neņemot vērā tiesību normu kolīziju. Jebkura prasība, kas saistīta ar šiem lietošanas noteikumiem, jāierosina vai nu štata, vai federālajā tiesā, kurai ir jurisdikcija Ņujorkas štatā (ASV).

 Atsevišķu noteikumu darbības pārtraukšanas ietekme uz pārējiem noteikumiem

Ja piekritīgā tiesa kādu no noteikumu punktiem pasludina par spēkā neesošu, nederīgu, nepiemērojamu vai nelikumīgu, pārējie noteikumu punkti nezaudē savu spēku. Ja Sargtorņa biedrība nepieprasa noteiktas šo lietošanas noteikumu normas izpildi, tas netiek uzskatīts vai interpretējams kā atteikšanās no noteikumu normas vai tiesībām to piemērot.

 Vienošanās apjoms

Šie vietnes lietošanas noteikumi pilnīgi un izsmeļoši nosaka vienošanos starp jums un Sargtorņa biedrību, un tie aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, kas noteica to, kā jūs lietojāt šo vietni.