Bībele. Kāda ir tās vēsts?

Kāda ir Bībeles galvenā vēsts?

Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli?

Uzziniet dažus noderīgus faktus par Bībeli, kas ir pati izplatītākā grāmata pasaulē.

1. NODAĻA

Radītājs dod cilvēkiem paradīzi

Kā Bībelē ir aprakstīta cilvēku radīšana? Kādus norādījumus Dievs deva pirmajiem cilvēkiem?

2. NODAĻA

Cilvēki zaudē paradīzi

Kādu cerību Dievs deva, kad sauca Ādamu un Ievu pie atbildības?

3. NODAĻA

Cilvēki izglābjas plūdos

Kā uz zemes izplatījās ļaunums? Kā izpaudās Noas uzticība Dievam?

4. NODAĻA

Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu

Kāpēc Ābrahāms devās uz Kanaāna zemi? Kādu derību Jehova slēdza ar Ābrahāmu?

5. NODAĻA

Dievs svētī Ābrahāmu un viņa ģimeni

Ko Jehova vēlējās parādīt, kad prasīja Ābrahāmam upurēt Īzāku? Ko Jēkabs paredzēja pirms savas nāves?

6. NODAĻA

Ījabs saglabā uzticību Dievam

Kā no Ījaba grāmatas var redzēt, ka visas saprātīgās būtnes ir iesaistītas jautājumā par Dieva augstākās varas tiesiskuma apstiprināšanu?

7. NODAĻA

Dievs atbrīvo izraēliešus no Ēģiptes

Kā Jehova ar Mozus starpniecību atbrīvoja izraēliešus no Ēģiptes verdzības? Kādam notikumam par godu izraēlieši svinēja Pashas svētkus?

8. NODAĻA

Izraēlieši ieiet Kanaānā

Kāpēc tad, kad izraēlieši iegāja Kanaānā, Jehova saudzēja Rahābu un viņas ģimeni Jērikā?

9. NODAĻA

Izraēlieši prasa ķēniņu

Tad, kad izraēlieši prasīja ķēniņu, Jehova izraudzījās Saulu. Kāpēc Jehova atmeta Saulu un viņa vietā par ķēniņu iecēla Dāvidu?

10. NODAĻA

Gudrais ķēniņš Salamans

Kā izpaudās Salamana gudrība? Kāds bija iznākums, kad Salamans novērsās no Jehovas?

11. NODAĻA

Dieva iedvesmotas dziesmas

No kuriem psalmiem var uzzināt, kā Dievs sniedz palīdzību un mierinājumu cilvēkiem, kas viņu mīl? Ko ķēniņš atklāj Salamana Augstajā Dziesmā?

12. NODAĻA

Praktiskas pamācības, kas atspoguļo Dieva gudrību

Uzziniet, kā Dieva iedvesmotie padomi, kas atrodami Salamana Pamācību un Salamana Mācītāja grāmatās, sniedz praktisku vadību un vairo paļāvību uz Dievu.

13. NODAĻA

Izraēliešu ķēniņi

Kā izraēliešu valsts sašķēlās divās daļās?

14. NODAĻA

Pravieši pasludina Dieva nodomus

Kādas vēstis sludināja Dieva pravieši? Pievērsiet uzmanību četrām svarīgām pravietojumu tēmām.

15. NODAĻA

Trimdā aizvestam pravietim Dievs dod ieskatu nākotnē

Ko Daniēls uzzināja par Mesiju un Dieva valstību?

16. NODAĻA

Ierodas gaidītais Mesija

Kā Jehova ar eņģeļu un Jāņa Kristītāja starpniecību darīja zināmu, ka Jēzus ir Mesija? Kā Jehova pats norādīja uz savu Dēlu kā uz Mesiju?

17. NODAĻA

Jēzus sludina Dieva Valstību

Par ko Jēzus sludināja? Kā Jēzus apliecināja, ka viņa valdīšana balstīsies uz mīlestību un taisnību?

18. NODAĻA

Jēzus dara brīnumus

Ko Jēzus veiktie brīnumi ļauj spriest par viņa varu un to, kas notiks nākotnē, kad viņš valdīs pār zemi?

19. NODAĻA

Jēzus izsaka nozīmīgu pravietojumu

Kā jāsaprot Jēzus pravietotā zīme, ko viņš atklāja saviem apustuļiem?

20. NODAĻA

Jēzus Kristus tiek nonāvēts

Kādu jaunu pasākumu iedibināja Jēzus, pirms viņš tika nodots un piesists pie staba?

21. NODAĻA

Jēzus ir dzīvs!

Kā Jēzus mācekļi uzzināja, ka Dievs viņu ir cēlis augšā no nāves?

22. NODAĻA

Apustuļi bezbailīgi sludina

Kas notika Vasarsvētku dienā? Kā pretinieki reaģēja uz Jēzus mācekļu sludināšanu?

23. NODAĻA

Labā vēsts strauji izplatās

Kas notika pēc tam, kad Pāvils Listrā izdziedināja kādu vīrieti? Kā Pāvils nokļuva Romā?

24. NODAĻA

Pāvils raksta vēstules draudzēm

Ko Pāvils rakstīja par kārtību draudzē? Ko Pāvils rakstīja par apsolīto ”dzimumu”?

25. NODAĻA

Padomi par ticību, uzvedību un mīlestību

Kā ir jāizpaužas kristieša ticībai? Kā cilvēks var apliecināt, ka viņš patiesi mīl Dievu?

26. NODAĻA

Zeme kļūst par paradīzi

Kā ar Atklāsmes grāmatu noslēdzas Bībeles vēsts?

Bībeles vēsts. Pārskats

Kā Jehova pakāpeniski atklāja, ka Jēzus būs Mesija un ka viņš atjaunos paradīzi uz zemes?

Bībeles notikumu laika ass

Apskatiet Bībeles notikumu laika asi, kas aizsākas ar 4026. g. p.m.ē. un turpinās līdz aptuveni 100. g. m.ē.