Ugrás a tartalomra

Létezik Isten?

Létezik Isten?

A Biblia válasza

 Igen, a Biblia meggyőző bizonyítékokkal szolgál azt illetően, hogy Isten létezik. Arra ösztönöz minket, hogy fejlesszük ki az istenhitet, de nem úgy, hogy vakon elfogadunk bizonyos állításokat, hanem úgy, hogy használjuk az értelmi képességünket (Róma 12:1; 1János 5:20). Figyeljünk meg néhány Biblián alapuló érvet:

  •   A rendezett, élőlényeknek otthont adó világegyetem léte arra mutat, hogy van egy Teremtő. A Biblia azt írja, hogy „természetesen minden háznak van készítője, de aki mindent elkészített, Isten az” (Héberek 3:4). Ezt az egyszerű, ám logikus megállapítást sok művelt ember is meggyőzőnek találja. a

  •   Azontúl, hogy kielégítjük a fizikai szükségleteinket, nekünk, embereknek igényünk van rá, hogy megtaláljuk az élet értelmét és célját. Ez része annak, amit a Biblia szellemi szükségletnek nevez, és amihez az is hozzátartozik, hogy szeretnénk megismerni és imádni Istent (Máté 5:3; Jelenések 4:11). Ez a szükséglet nem csupán Isten létezését bizonyítja, hanem azt is, hogy ő egy szerető Teremtő, aki segíteni akar nekünk a szellemi éhségünk csillapításában (Máté 4:4).

  •   A Bibliában részletes próféciákat jegyeztek fel, melyek pontosan beteljesedtek, sokszor évszázadokkal a megírásuk után. Abból, hogy ezek a jövendölések ennyire megbízhatóak, arra következtethetünk, hogy emberfölötti forrásból származnak (2Péter 1:21).

  •   A Biblia írói olyan tudományos tényekkel is tisztában voltak, amelyekről a kortársaik semmit sem tudtak. Az ókorban például sokan úgy hitték, hogy a földet egy elefánt, egy vaddisznó, egy ökör vagy valamilyen más állat tartja a hátán. A Biblia ellenben már akkor azt írta, hogy Isten „a semmire [függeszti] a földet” (Jób 26:7). Ehhez hasonlóan igazat mond a föld alakjáról is, amikor a föld kerekségéről, vagyis gömb alakjáról beszél (Ézsaiás 40:22). Sokan úgy vélik, hogy erre az a legészszerűbb magyarázat, hogy a bibliaírók Istentől kaptak felvilágosítást.

  •   A Biblia számtalan fogós kérdésre ad választ, melyekre ha valaki nem kap megnyugtató feleletet, ateistává válhat. Például: Ha Isten szeret minket és mindenható, akkor miért van annyi baj a földön? Miért van az, hogy a vallások sokszor inkább rosszra ösztönzik az embereket, semmint jóra? (Titusz 1:16).

a Például Allan Sandage néhai csillagász egyszer ezt mondta a világegyetemről: „Nagyon valószínűtlennek tartom, hogy a rend a káoszból jött létre. Kell hogy legyen valamilyen rendező elv. Isten rejtély számomra, mégis ő a magyarázat a létezés csodájára, arra, hogy miért vannak a dolgok.”