Héberek 3:1–19

3  Ennélfogva, szent testvérek, akik égi elhívásban+ részesültetek, gondoljatok az apostolra és főpapra, akit elismerünk*: Jézusra.+  Ő hű volt ahhoz, aki kinevezte,+ miként Mózes is az volt Isten egész házában.+  Mert őt* nagyobb dicsőségre+ tartják méltónak, mint Mózest, hiszen a ház építőjét is nagyobb tisztelet övezi, mint a házat.  Természetesen minden háznak van építője, de Isten az, aki mindent megalkotott.  Mózes szolgaként volt hű Isten egész házában, ami tanúsítja mindazt, amiről később beszélni kellett,  de Krisztus fiúként+ volt hű Isten háza fölött. Mi vagyunk az ő háza,+ ha szilárdan ragaszkodunk ahhoz, hogy nyíltan beszéljünk, valamint a reményünkhöz, amellyel mindvégig dicsekszünk.  Ezért, amint a szent szellem mondja:+ „Bárcsak figyelnétek ma az ő hangjára:  »Ne makacsoljátok meg magatokat, mint amikor keserű haragra ingereltetek, mint a próba napján a pusztában,+  ahol ősapáitok próbára tettek engem, noha látták tetteimet 40 éven át.+ 10  Ezért megundorodtam ettől a nemzedéktől, és ezt mondtam: ’Újra és újra eltértek tőlem szívükben, és nem követték útjaimat.’ 11  Így hát megesküdtem haragomban: ’Nem fognak megpihenni a pihenőnapomon*.’«”+ 12  Vigyázzatok, testvérek, nehogy bármelyikőtökben hitetlen, gonosz szív fejlődjön ki bármikor is azáltal, hogy eltávolodik az élő Istentől!+ 13  Inkább ezentúl is buzdítsátok egymást mindennap, amíg az „mának”+ nevezhető, nehogy bármelyikőtök is megkeményedjen a bűn megtévesztő hatalma miatt. 14  Mert igazából csak akkor részesülünk abban, amiben Krisztus, ha mindvégig olyan szilárd marad a bizalmunk, mint kezdetben volt.+ 15  Ahogy mondják: „Bárcsak figyelnétek ma az ő hangjára: »Ne makacsoljátok meg magatokat, mint amikor keserű haragra ingereltetek.«”+ 16  Mert kik voltak, akik hallották Istent, és mégis keserű haragra ingerelték? Nemde mindazok, akiket Mózes kivezetett Egyiptomból?+ 17  Ezenfelül, kik keltettek undort Istenben 40 éven át?+ Hát nem azok, akik vétkeztek, akik elhullottak a pusztában?+ 18  És kiknek esküdött meg, hogy nem fognak megpihenni a pihenőnapján, ha nem azoknak, akik engedetlenek voltak? 19  Látjuk tehát, hogy ők nem pihenhettek meg a pihenőnapján, mivel nem volt hitük.+

Lábjegyzetek

Vagy: „megvallunk”.
Mármint Jézust.
Vagy: „bemenni a nyugalmamba”.

Jegyzetek

Multimédia