Ugrás a tartalomra

Hogyan kerülhetsz közel Istenhez?

A Biblia válasza

Úgy kerülhetsz közel Istenhez, ha igyekszel jobban megismerni őt, és neki tetszően élni. Így ő is közeledni fog hozzád (Jakab 4:8). A Biblia arról biztosít, hogy „nincs messze egyikünktől sem” (Cselekedetek 17:27).

 Mit tehetsz, hogy közel kerülj Istenhez?

Olvasd a Bibliát!

 • Mit mond a Biblia? „A teljes Írás Istentől ihletett” (2Timóteusz 3:16).

 • Mit jelent ez? Azt, hogy a Biblia szerzője Isten. A Biblia írói valójában az ő gondolatait írták le. Ebben a különleges könyvben feltárja, hogy mi a szándéka velünk, és azt is, hogy milyen a személyisége, például hogy szeretetteljes, igazságos és irgalmas (2Mózes 34:6; 5Mózes 32:4).

 • Mit tehetsz? Mindennap olvasd a Bibliát (Józsué 1:8). Olvasás közben gondolkodj el ezen: „Mit árul ez el Isten személyiségéről?” (Zsoltárok 77:12).

  Például miután elolvastad a Jeremiás 29:11-et, gondold át: „Vajon Isten azt szeretné, hogy békés legyen az életem, vagy hogy bajokkal teli? Bosszúra törekszik, vagy inkább azt szeretné, hogy szép jövőm legyen?”

Figyeld meg a teremtésművet!

 • Mit mond a Biblia? „[Isten] láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők” (Róma 1:20).

 • Mit jelent ez? Azt, hogy a teremtett világ sok mindent elárul Isten személyiségéről, éppen úgy, ahogy egy műalkotás a művészről, vagy egy bonyolult gépezet a feltalálójáról. Például a hihetetlenül összetett, bámulatos emberi agy Isten bölcsességéről tanúskodik, a nap és más csillagok mérhetetlen energiája pedig a hatalmáról (Zsoltárok 104:24; Ézsaiás 40:26).

 • Mit tehetsz? Szánj időt arra, hogy megfigyeld és jobban megismerd a természetet. Eközben gondolkodj el azon, hogy mit tárnak fel Istenről a természet csodái. * Persze sok minden van, amit a teremtésműből nem tudhatunk meg róla. Ezért íratta le nekünk a Bibliát.

Használd Isten nevét!

 • Mit mond a Biblia? „Megvédem, mert ismeri a nevem. Segítségül hív, és én válaszolok neki” (Zsoltárok 91:14, 15).

 • Mit jelent ez? Isten, akinek a neve Jehova *, különösen odafigyel azokra, akik ismerik és tiszteletteljesen használják a nevét (Zsoltárok 83:18; Malakiás 3:16). Azáltal, hogy feltárja a nevét, bemutatkozik nekünk: „Én vagyok Jehova. Ez a nevem” (Ézsaiás 42:8).

 • Mit tehetsz? Amikor Istenről beszélsz, használd a nevét.

Imádkozz Jehovához!

 • Mit mond a Biblia? „Jehova közel van mindenkihez, aki szólítja őt” (Zsoltárok 145:18).

 • Mit jelent ez? Jehova közel engedi magához azokat, akik hittel imádkoznak hozzá. Az imával tulajdonképpen imádatot mutatunk be Istennek, és kifejezzük vele az Isten iránt érzett mélységes tiszteletünket.

 • Mit tehetsz? Gyakran imádkozz Istenhez (1Tesszalonika 5:17). Oszd meg vele az aggodalmaidat és az érzéseidet (Zsoltárok 62:8). *

Erősítsd az Istenbe vetett hitedet!

 • Mit mond a Biblia? „Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni” (Héberek 11:6).

 • Mit jelent ez? Csak úgy kerülhetsz közel Istenhez, ha hiszel benne. A Biblia rámutat, hogy ez többet jelent annál, mint hogy hiszel a létezésében. Azt is magában foglalja, hogy teljesen megbízol benne, például abban, hogy teljesíti az ígéreteit, és hogy az elvárásai a javunkra válnak. Bizalom nélkül egyetlen kapcsolat sem működik.

 • Mit tehetsz? A valódi hit ismereten alapul (Róma 10:17). Ezért tanulmányozd a Bibliát, és győződj meg róla, hogy megbízhatsz Istenben és a tanácsaiban. Jehova Tanúi szívesen tanulmányozzák veled a Bibliát. *

Élj Istennek tetszően!

 • Mit mond a Biblia? „Ha szeretjük Istent, megtartjuk a parancsait” (1János 5:3).

 • Mit jelent ez? Jehova azokat engedi közel magához, akik kimutatják, hogy szeretik őt. Ezt azáltal teszik, hogy amennyire csak tőlük telik, engedelmeskednek a parancsainak.

 • Mit tehetsz? Miközben tanulmányozod a Bibliát, figyeld meg, hogy Isten mit tart helyesnek, és mit nem. Kérdezd meg magadtól: „Min kellene változtatnom ahhoz, hogy a Teremtőm kedvében járjak?” (1Tesszalonika 4:1).

Győződj meg róla, hogy Isten tanácsai a javadra válnak!

 • Mit mond a Biblia? „Ízleljétek meg és lássátok, hogy Jehova jó!” (Zsoltárok 34:8).

 • Mit jelent ez? Isten arra ösztönöz, hogy győződj meg róla te magad, hogy ő jót akar neked. Ha saját magad tapasztalod a szeretetét és a támogatását, az közelebb visz hozzá.

 • Mit tehetsz? Alkalmazd is azokat a tanácsokat, melyeket a Bibliában olvasol. Így saját magad győződhetsz meg róla, hogy a javadra válnak (Ézsaiás 48:17, 18). Ezenkívül olvasd el olyan személyek élettörténetét, akik Isten segítségével le tudták küzdeni a nehézségeiket. Figyeld meg, hogyan lett jobb az életük és boldogabb a családjuk a Bibliának köszönhetően. *

 Tévhitek Isten megismerésével kapcsolatban

Tévhit: Istennek olyan nagy a hatalma és annyira fenséges, hogy nem foglalkozik velünk.

Tény: Bár Istennél nincsen hatalmasabb és fenségesebb személy a világegyetemben, ő maga kér minket arra, hogy közeledjünk hozzá. A Biblia sok olyan férfiról és nőről ír, akik Isten barátai voltak (Cselekedetek 13:22; Jakab 2:23).

Tévhit: Istent nem tudjuk megismerni, mert az ő lénye felfoghatatlan az ember számára.

Tény: Vannak dolgok, amiket valóban nehéz megérteni vele kapcsolatban, például azt, hogy ő egy láthatatlan szellemi lény. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudjuk őt megismerni. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy csak úgy lehet örök életünk, ha megismerjük Istent (János 17:3). A Bibliából sok mindent megtudhatunk róla, például azt, hogy milyen a személyisége, mi a szándéka az emberekkel és a földdel, és hogy mit tart jónak és rossznak (Ézsaiás 45:18, 19; 1Timóteusz 2:4). Sőt, ahogy már volt róla szó, a nevét is megtudhatjuk belőle (Zsoltárok 83:18). Így nemcsak megismerhetjük Istent, hanem közel is kerülhetünk hozzá (Jakab 4:8).

^ 10. bek. A „Tervezés eredménye?” sorozatban példákat olvashatsz arról, hogyan bizonyítja Isten bölcsességét a természet.

^ 13. bek. Sokak szerint a Jehova név azt jelenti, hogy ’előidézi, hogy legyen’. Isten neve tulajdonképpen azt tárja fel róla, hogy megvalósítja a szándékát és akaratát, és mindig beteljesíti az ígéreteit.

^ 18. bek. Lásd a következő cikket: „Válaszol Isten az imáimra?

^ 22. bek. Erről a lehetőségről még többet megtudhatsz a Hogyan zajlik egy bibliatanulmányozás? című videóból.