Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 OLVASÓINK KÉRDEZIK

Ki teremtette Istent?

Ki teremtette Istent?

Képzelj el egy apukát, amint ezt mondja a hétéves kisfiának: „Réges-régen Isten megteremtette a napot, a holdat, a csillagokat, a földet és mindent, ami rajta van.” A kisfiú elgondolkodik egy kicsit, majd ezt kérdezi: „És Istent ki teremtette?”

„Senki. Isten mindig is létezett” – válaszolja egyszerűen az apa. A gyerek egyelőre megelégszik ezzel a válasszal, de ahogy idősebb lesz, egyre jobban motoszkál benne a kérdés. Nehéz felfognia azt, hogy valaki mindig is létezett. Elvégre a világegyetemnek is volt kezdete. „Vajon Istennek miért nem?” – tűnődik.

Mit mond a Biblia? Lényegében ugyanazt, amit az apuka mondott a kisfiának. Mózes ezt írta: „Ó, Jehova. . . Mielőtt a hegyek megszülettek, s mintegy vajúdva világra hoztad a földkerekséget és a termékeny földet, időtlen időktől fogva időtlen időkig te vagy Isten” (Zsoltárok 90:1, 2). Ézsaiás próféta pedig kijelentette: „Hát nem tudod és nem hallottad? Jehova, a föld végső határainak Teremtője, időtlen időkig Isten” (Ézsaiás 40:28). Júdás levele is úgy utal Istenre, mint aki „az egész elmúlt örökkévalóságban” létezett (Júdás 25).

Ezek a bibliaversek az örökkévalóság Királyaként mutatják be Istent, ahogy Pál apostol is leírta (1Timóteusz 1:17). Vagyis Isten mindig is létezett, függetlenül attól, hogy milyen messzire tekintünk vissza az időben. És örökre létezni is fog (Jelenések 1:8). Tehát a mindenható Isten egyik legjellemzőbb tulajdonsága az örökkévalósága.

Miért nehéz ezt megértenünk? Csekély élettartamunk miatt teljesen más fogalmunk van az időről, mint az örökkévaló Jehovának, akinek ezer év csupán egy napnak tűnik (2Péter 3:8). Ez olyan, mintha a körülbelül 50 napig élő szöcskétől várnánk el, hogy felfogja a mi 70-80 évnyi életidőnket. A Biblia szerint nagy Teremtőnkhöz képest mi is olyanok vagyunk, mint a szöcskék. Még a gondolkodóképességünk sem mérhető az övéhez (Ézsaiás 40:22; 55:8, 9). Nem csoda, hogy Jehovának vannak olyan jellemzői, melyeket emberi ésszel egyszerűen nem tudunk felfogni.

Bár nehéz megértenünk, hogy Isten örökkévaló, ésszerű okunk van erre következetni. Ugyanis ha Istent teremtette volna valaki, akkor nyilvánvalóan az lenne a Teremtő. Ám a Biblia kijelenti, hogy Jehova teremtett mindent (Jelenések 4:11). Azt is tudjuk, hogy a világegyetem nem mindig létezett (1Mózes 1:1, 2). A létrejöttéhez előbb lennie kellett a Teremtőnek. És ő már akkor is létezett, amikor még nem voltak más intelligens lények, mint amilyen az egyszülött Fia és az angyalok (Jób 38:4, 7; Kolosszé 1:15). Nyilvánvaló, hogy először ő létezett egyedül, és nem teremthette senki, mert nem volt senki sem, aki megalkothatta volna.

A létünk és az egész világegyetem egyértelmű bizonyítékként mutat egy örökkévaló Istenre. Neki, aki mozgásba hozta a mérhetetlen nagy világegyetemet, és megalkotta az azt irányító törvényeket, mindig is léteznie kellett. Csak ő adhatott minden másnak életet (Jób 33:4).