Fè yon ti vwayaj ak Kalèb pandan l ap gade bagay Jewova kreye yo!