Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 SUGILANON SANG KABUHI

Ang mga Mata ni Jairo ang Iya Paagi sa Pag-alagad sa Dios

Ang mga Mata ni Jairo ang Iya Paagi sa Pag-alagad sa Dios

Mahanduraw mo bala ang imo kaugalingon nga mga mata mo lang ang makontrol mo? Amo sini ang kahimtangan sang akon utod nga si Jairo. Pero malipayon sia kag mapuslanon ang iya kabuhi. Antes ko ipaathag ang rason kon ngaa, isugid ko sa inyo ang iya sugilanon.

Natawo si Jairo nga may isa ka sahi sang cerebral palsy nga ginatawag spastic quadriplegia. * Amo sini kon ngaa indi niya makontrol ang halos bug-os niya nga lawas. Ang iya utok indi makapadala sing maathag nga mga sinyales sa iya mga kaunuran amo kon ngaa ang iya mga kamot kag mga tiil nagalubag nga indi makontrol. Kon kaisa, hinali lang nga nagapisikpisik si Jairo kag mahalitan niya ang iya kaugalingon. Mahimo man mahalitan ang mga tawo sa tupad niya kon indi sila makabantay. Gani makapasubo nga dapat pirme ihigot ang iya mga butkon kag mga batiis sa iya wheelchair agod malikawan ini nga mga aksidente.

MASAKIT NGA PAGDAKU

Daku gid nga kasakit ang gin-antos ni Jairo samtang nagadaku sia. Sang tatlo ka bulan pa lang sia, nagsugod nga ginakuyap sia kag nagakalipong. Masami nagakatabo nga ginauyatan sia sing hugot ni Mommy kag dalidali nga ginadala sa ospital kag pagdumdom niya patay na sia.

Bangod sang pagpalanghugot, nagdisporma ang mga tul-an ni Jairo sang ulihi. Sa edad nga 16, nagliw-as ang iya balikawang, gani kinahanglan nga operahan ang iya hita kag balikawang. Madumduman ko pa nga nagahibi si Jairo kada gab-i bangod sa kasakit samtang nagapaayo sia.

Bangod sini nga problema ni Jairo, indi niya mahimo ang dapat niya himuon sa adlaw-adlaw, subong sang pagkaon, pag-ilis sing bayo, kag paghigda. Masami nga si Mommy kag si Daddy ang nagahimo sini para sa iya. Bisan pa kinahanglan ni Jairo ang dalayon nga bulig, pirme sia ginapahanumdom sang amon mga ginikanan nga ang iya kabuhi nasandig indi lamang sa mga tawo kundi sa Dios man.

NAGBUKAS ANG DALAN SANG KOMUNIKASYON

Ang amon mga ginikanan mga Saksi ni Jehova, kag ginabasahan nila si Jairo sing mga sugilanon sa Biblia halin sang lapsag pa sia. Nahibaluan gid nila nga ang kabuhi sang isa mas mapuslanon kon may kaangtanan ang isa sa Dios. Wala sing mahimo si Jairo sa iya lawas nga padayon nga nagapisikpisik, apang mahimo sia makatigayon sing masanag kag malig-on nga paglaum. Pero, indi sila sigurado kon bala mahangpan ni Jairo ang Biblia.

Isa ka adlaw, sang si Jairo bata pa, ginpamangkot sia ni Daddy, “To, puede ta ka maistorya?” Dayon  nagdugang pa sia, “Kon palangga mo gid ako, masabat ka sa akon!” Samtang nagapakiluoy si Daddy sa iya nga maghambal sia sing bisan isa lang ka tinaga, nagtulo ang mga luha ni Jairo. Bisan pa nagtinguha sia nga ipabutyag ang iya balatyagon paagi sa mga tinaga, nagaungol lang sia. Nagkasubo si Daddy nga ginpahibi niya si Jairo. Apang ginpakita sadto nga reaksion nga nahangpan ni Jairo ang ginsiling ni Daddy. Ang problema indi sia makahambal.

Wala magdugay, natalupangdan sang amon mga ginikanan nga kon kaisa madasig nga ginapatiyogtiyog ni Jairo ang iya mga mata kon may luyag sia ipaalinton. Nagalalain sia nga indi sia masami mahangpan. Pero sang matun-an sang akon mga ginikanan ang mga sinyales sang iya mga mata kag mahatag ang iya kinahanglan, nagabarangisi gid si Jairo. Amo ini ang iya paagi sa pagpasalamat.

Ang isa ka therapist sa paghambal nagpanugda nga agod mapauswag ang komunikasyon, bayawon namon ang amon mga kamot kon ginapamangkot namon sia nga ang sabat huo ukon indi. Kon huo ang sabat, bayawon namon ang tuo nga kamot, kon indi, bayawon namon ang wala. Paagi sa sini, mapabutyag niya kon ano ang luyag niya paagi sa pagtulok sa nagakaigo nga kamot.

ANG IMPORTANTE NGA NATABO SA KABUHI NI JAIRO

Tatlo ka beses kada tuig, nagahiwat ang mga Saksi ni Jehova sing mga asembleya kag kombension, diin ang base sa Biblia nga mga pamulongpulong ginapresentar sa mga tumalambong. Pirme gid nagaudyak si Jairo kon ang pamulongpulong para sa mga kandidato sa bawtismo. Isa ka adlaw, sang 16 anyos si Jairo, ginpamangkot sia ni Daddy, “Jairo, gusto mo man magpabawtismo?” Sa gilayon, ang pagtulok niya sa tuo nga kamot ni Daddy nagpakita nga handum niya magpabawtismo. Dayon nagdugang pa si Daddy: “Nagsaad ka na bala sa Dios paagi sa pangamuyo nga maalagad ka sa iya tubtob san-o?” Sa liwat, gintulok ni Jairo ang tuo nga kamot ni Daddy. Maathag nga gindedikar na ni Jairo ang iya kabuhi kay Jehova.

Pagkatapos sang pila ka beses nga paghambalanay parte sa Biblia, nangin maathag gid nga nahangpan ni Jairo ang kahulugan sang bawtismo para sa mga Cristiano. Gani, sang 2004, ginsabat niya ang labing importante nga pamangkot sa iya, “Nadedikar mo na bala ang imo kaugalingon sa Dios nga himuon ang iya kabubut-on?” Ginsabat ini ni Jairo paagi sa pagpaibabaw sang iya mata. Amo ini ang ginkasugtan nga paagi sa pagsiling niya sing huo. Gani, sa edad nga 17, ginbawtismuhan sia subong isa sa mga Saksi ni Jehova.

ANG MGA MATA NGA NAGAKONSENTRAR SA MGA BUTANG SANG DIOS

Sang 2011, may isa ka bag-o nga paagi sa pagkomunikar para kay Jairo—ang isa ka kompyuter nga ginakontrol sang mata. Ginasundan sini nga kompyuter ang mga hulag sang iya kalimutaw agod nga mabuksan niya ang mga icon sa kompyuter. Ang pagpamisok ukon ang pagtulok sa icon daw subong sang pagtum-ok sa mouse  sang kompyuter. Ginbutangan sing mga laragway ang kompyuter agod mabuligan si Jairo sa pagkomunikar. Kon ipisok niya ang iya mata sa isa ka laragway, ginahambal sang natakod na sa kompyuter nga software ang isa ka nasulat nga mensahe.

Samtang nagadugang ang paghangop ni Jairo sa Biblia, nagdugang man ang iya handum nga buligan ang iban nga makilala ang Dios. Sa amon pangpamilya nga pagtuon sa Biblia kada semana, ang iya mata nagasaylosaylo sa pagtulok sa akon kag sa kompyuter. Amo ini ang iya paagi sa pagpahanumdom sa akon nga himuan ko sia sing komento nga mahatag niya sa pamangkot kag sabat nga mga sesyon sa tion sang mga miting sang amon Cristianong kongregasyon.

Sa tion sang miting, nagatinguha gid sia nga pangitaon ang nagakaigo nga icon nga iya tulukon, kag dayon mabatian sang tanan ang iya sabat nga ginahambal sang kompyuter. Nagabarangisi gid sia sa kada tion nga mapalig-on niya ang mga miembro sang kongregasyon sa sini nga paagi. Si Alex nga isa sa pamatan-on nga mga abyan ni Jairo nagsiling, “Nagadayaw gid ako pirme kon mabatian ko ang mga komento ni Jairo tuhoy sa isa ka topiko sa Biblia.”

Ginagamit ni Jairo ang iya kompyuter nga ginakontrol sang mata kag ang elektroniko nga tingog sini sa pagkomento sa mga miting kag sa pagpaambit sang iya mga pagtuluuhan sa iban

Ginagamit man ni Jairo ang iya mga mata sa pagsugid sa iban tuhoy sa iya pagtuluuhan. Ang isa ka paagi nga ginahimo niya ini amo ang pagtulok sa isa ka laragway sang isa ka hardin diin ang mga sapat kag mga tawo sang nanuhaytuhay nga mga rasa nagakabuhi sa malinong nga mga kahimtangan. Kon mabuksan niya ini nga laragway, ang tingog sa iya kompyuter nagasiling, “Ang paglaum nga ginatanyag sang Biblia amo nga ang duta mangin isa ka paraiso diin wala na sing balatian kag kamatayon, Bugna 21:4.” Kon interesado ang nagapamati, matulok sia sa lain naman nga laragway kag ang kompyuter mahambal, “Gusto mo bala magtuon sing Biblia upod sa akon?” Nakibot gid kami nga ginbaton ni Lolo ini nga imbitasyon. Makakulunyag gid tulukon si Jairo samtang hinayhinay nga ginatudluan niya si Lolo sing Biblia sa bulig sang isa pa ka Saksi! Makalilipay nga si Lolo nagpabawtismo sa rehiyonal nga kombension sa Madrid sang Agosto 2014.

Natalupangdan man sang mga manunudlo sa ila eskwelahan ang debosyon ni Jairo sa Dios. Si Rosario, nga isa sang mga therapist sa paghambal nga nagabulig sa iya, nagsiling: “Kon may sudlan ako nga isa ka relihion, gusto ko mangin isa sa mga Saksi ni Jehova. Nakita ko kon paano ang pagtuo ni Jairo naghatag sa iya sing katuyuan sa kabuhi, wala sapayan sang iya mabudlay nga kahimtangan.”

Nagasiga pirme ang mga mata ni Jairo kon ginabasa ko sa iya ang saad sang Biblia: “Ang mga piang magalukso kaangay sang usa, kag ang mga apa magahugyaw sa kalipay.” (Isaias 35:6) Bisan pa nasubuan man sia kon kaisa, masami nga malipayon sia. Nangin posible lamang ini bangod ang iya kabuhi nasentro sa pag-alagad sa Dios kag sa pagpakig-upod sa iya Cristianong mga abyan. Ang iya masinadyahon nga pagtamod kag malig-on nga pagtuo isa ka pamatuod nga ang pag-alagad kay Jehova nagahimo sang kabuhi nga mapuslanon bisan pa may kabudlayan.

^ par. 5 Ang cerebral palsy (CP) amo ang termino nga ginagamit sa paglaragway sang halit sa utok nga nagaapektar sang paghulag. Mahimo man ini bangdan sang kuyap, problema sa pagkaon, kag sang depekto sa paghambal. Ang spastic quadriplegia amo ang pinakagrabe nga sahi sang CP; mahimo ini magresulta sa pagpalanig-a sang mga kamot kag mga tiil kag pagdunglaydunglay.