Magdiretso sa kaundan

Dapat Bala Kita Magsimba sa mga Imahen?

Dapat Bala Kita Magsimba sa mga Imahen?

Ang sabat sang Biblia

Indi. Parte sa mga kasuguan nga ginhatag sang Dios sa pungsod sang Israel, ang New Catholic Encyclopedia nagsiling: “Ginapakita sang mga rekord sa Biblia nga ang matuod nga mga sumilimba sang Dios wala nagagamit sing mga imahen.” Binagbinaga ang masunod nga mga bersikulo:

  • “Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, ukon bisan ano nga kaangay sang bisan anong butang nga yara sa langit sa ibabaw, ukon yara sa duta sa idalum, ukon yara sa tubig sa idalum sang duta; dili ka magyaub sa ila ukon mag-alagad sa ila; kay Ako ang GINOO nga imo Dios maimon nga Dios.” (Exodo 20:4, 5) Bangod ang Dios “maimon,” wala sia nalipay kon dayawon naton ukon simbahon ang mga imahen, larawan, idolo, santos, estatwa, ukon mga simbulo.

  • “Indi ko pag-ihatag sa mga diosdios ang pagdayaw nga para lamang sa akon.” (Isaias 42:8, Maayong Balita nga Biblia, HPV) Wala ginabaton sang Dios kon simbahon sia paagi sa mga imahen. Sang may mga Israelinhon nga nagsimba sa iya paagi sa tinday nga baka, ang Dios nagsiling nga nakahimo sila sing “malaut nga butang.”Exodo 32:7-9, HPV.

  • “Indi naton dapat paghunahunaon nga ang Dios kaangay sa bulawan ukon pilak ukon bato, kaangay sa isa ka butang nga gintigib paagi sa kalantip kag pagkamapahituon sang tawo.” (Binuhatan 17:29) Tuhay sa pagano nga pagsimba nga masami nagagamit sing mga imahen “nga gintigib paagi sa kalantip kag pagkamapahituon sang tawo,” ang mga Cristiano dapat maglakat “paagi sa pagtuo, indi paagi sa panulok,” subong sang ginsiling sang Biblia.2 Corinto 5:7.

  • “Magbantay kamo batok sa mga idolo.” (1 Juan 5:21) Sa sugo sa mga Israelinhon kag sa mga Cristiano, pirme gid ginapakita sang Biblia nga sayop ang panudlo nga ginakahamut-an sang Dios ang paggamit sang mga imahen kag mga santos sa pagsimba.