Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Maghatag Pirme sing Komendasyon!

Maghatag Pirme sing Komendasyon!

 Maghatag Pirme sing Komendasyon!

MAY nabatian ka na bala nga nagreklamo nga daw wala gid sia ginahatagan sing komendasyon sang iya amo? Nagreklamo ka man bala sing subong sini? Ukon kon ikaw pamatan-on, nasiling mo man bala ini tuhoy sa imo mga ginikanan ukon mga manunudlo?

Ayhan matuod gid man ang iban sini nga mga reklamo. Apang suno sa isa ka Aleman nga manugpanalawsaw, indi ang kakulang sing komendasyon ang ginareklamo sang mga empleyado, kundi ang kakulang sing personal nga pag-ulikid sang ila amo sa ila. Bisan diin man sini, may butang nga kulang gid. Ang komendasyon kag personal nga interes pareho nga kinahanglanon agod magmalipayon ang aton kaangtanan sa isa kag isa.

Matuod man ini kon tuhoy sa aton pagsimba. Dapat makilal-an ang Cristianong kongregasyon sa paghatag sing komendasyon, pag-ulikid, kag pagpakita sing personal nga interes sa iban. Padayon ini nga ginapakita sang mga katapo sang kongregasyon paagi sa pagsunod sa panuytoy sang Biblia. Apang, bisan daw ano pa ka mahigugmaon ang aton kongregasyon, madamo pa ang dapat pauswagon. Dumdumon naton ini samtang ginabinagbinag naton ang tatlo ka maayo nga halimbawa sang paghatag sing komendasyon: Si Elihu nga alagad sang Dios antes sang panahon sang mga Cristiano, si apostol Pablo, kag si Jesucristo.

Matinahuron nga Laygay

Si Elihu isa ka malayo nga paryente ni Abraham. Daku gid ang nabulig niya agod mangin balanse ang pagtamod ni Job sa iya kaangtanan sa Dios. Matinahuron si Elihu. Mapailubon nga ginhulat niya ang iya turno sa paghambal. Indi kaangay sang mga abyan kuno ni Job, nga ang ginpatalupangod lamang amo ang iya mga kasaypanan, si Elihu wala lamang maglaygay kundi maabtik man sa paghatag sing komendasyon kay Job bangod sang iya matadlong nga dalanon. Ginhimo ini ni Elihu nga may pag-ulikid kag personal nga interes subong isa ka abyan, kag indi kaangay sang iban, ginsambit niya ang ngalan ni Job. May kaayo nga nangabay sia: “O Job, pamatii ang akon hambal, kag pamatii ang akon tanan nga polong.” Matinahuron nga nagpakita sing kahanuklog kay Job, sia nagbaton: “Yari karon, ako kaangay sa imo sa atubangan sang Dios; ako man ginhimo gikan sa lunang.” Nian, bilang komendasyon, nagsiling sia: “Kon may isiling ka, sabta ako; pamolong ka, kag buut ako magpakamatarung sa imo.”—Job 33:1, 6, 32.

Ang pagpakita sing pagtahod sa iban isa ka paagi sang paghatag sing komendasyon sa ila. Daw subong bala nga nagasiling kita, ‘Takus ka talupangdon kag pakig-angutan sing may pagtahod.’ Sa amo, mapabatyag naton sa iya ang aton pag-ulikid kag personal nga interes.

Ang pagpakita sing pagtahod indi lamang pagsunod sa maayo nga mga pamatasan. Agod malab-ot ang tagipusuon sang iban, ang aton pagkamatinahuron dapat tudok kag sinsero. Dapat pagpakita gid ini sing matuodtuod nga interes kag gugma.

 Mataktikanhon nga Paghatag sing Komendasyon

Ginpakita ni apostol Pablo kon daw ano ka epektibo ang pagkamataktikanhon kon nagahatag sing komendasyon. Halimbawa, samtang nagabantala sa Atenas sa iya ikaduha nga paglakbay subong misyonero, ginpangapinan niya ang Cristianismo sa atubang sang Griego nga mga pilosopo. Talupangda kon paano niya nahimo ining mabudlay nga hilikuton sing mataktikanhon. “Ang pila man sang Epicureo kag Estoico nga mga pilosopo nagpakigbais sa iya. Kag ang iban nagsiling, ‘Ano bala ang buut nga isiling sining boraan?’ Ang iban nagsiling: ‘Daw sa manugbantala sia sang dumuloong nga mga dios.’” (Binuhatan 17:18) Walay sapayan sang ginpanghambal sa iya, nagpabilin nga kalma si Pablo kag nagsiling: “Mga tawo nga taga-Atenas, sa tanan nga butang ginahantup ko nga kamo masinimbahon gid.” Sa baylo nga pakamalauton ang ila pagsimba sa mga diosdios, ginhatagan ni Pablo sing komendasyon ang ila pagkarelihioso.—Binuhatan 17:22.

Salimpapaw bala si Pablo? Indi. Nahibaluan niya nga indi niya dapat paghukman ang iya mga manugpalamati, kay sang una, sia mismo wala man makahibalo sang kamatuoran. Ang iya hilikuton amo ang pagsugid sang mensahe sang Dios, indi ang paghukom sa iban. Naeksperiensiahan niya mismo ang butang nga napamatud-an man sang madamo nga mga Saksi ni Jehova karon: Ang pila sa sinsero nga mga tumuluo anay sang butig nga relihion nangin matutom nga mga manugpangapin sang matuod nga relihion karon.

Epektibo ang paagi ni Pablo, kag may maayo ini nga resulta. “May mga tawo nga nagbuylog sa iya kag nagtoo, nga sa ila amo si Dionisio nga Areopagonhon kag ang babayi nga ginhingalanan si Damaris kag ang iban nga kaupud nila.” (Binuhatan 17:34) Maalamon gid nga ginhatagan ni Pablo sing komendasyon ang mga taga-Atenas sa ila sinsero nga pagtuo—bisan sayop ang ila pagpati—sa baylo nga pakamalauton sila nga indi sibu ang ila ihibalo! Sa masami, ang mga tawo nga napatalang sang indi husto nga impormasyon may maayo nga tagipusuon.

Nangin mataktikanhon man si Pablo sang nag-atubang sia kay Herodes Agripa II. Si Herodes may seksuwal nga relasyon sa iya utod nga si Bernice, kag ginapakamalaut gid ini sa Pulong sang Dios. Apang, wala sia ginpakamalaut ni Pablo. Sa baylo, nakakita si Pablo sing makatarunganon nga sadsaran agod hatagan sing komendasyon si Herodes. “Ginkabig ko ang akon kaugalingon nga malipayon, Haring Agripa, nga magahimo ako sang akon pangapin sa imo atubangan karon nga adlaw batok sa tanan nga sumbung sang mga Judio, labi na gid bangud nga ikaw sampaton sa tanan nga kinabatasan kag kasuguan sang mga Judio.”—Binuhatan 26:1-3.

Maalamon gid kon magmataktikanhon man kita sa aton pagpakig-angot sa iban! Ang paghatag sing komendasyon sa isa ka kaingod, kaklase, ukon katrabaho magaresulta sa maayo nga pagtamdanay kag paggawi. Kon lab-uton naton ang tagipusuon paagi sa nagakaigo nga komendasyon, mahimo nga mapahulag naton ang sinsero nga mga tawo nga magkabuhi suno sa sibu nga ihibalo kag talikdan ang ila sayop nga mga pagpati kag mga buhat.

Ang Himpit nga Halimbawa ni Jesus sa Pagpakita sing Komendasyon

Si Jesus naghatag sing komendasyon. Halimbawa, sang mabanhaw sia kag makakayab na sa langit, nakighambal si Jesus paagi kay apostol Juan sa pito ka kongregasyon sa Asia Minor sa sugo sang Dios. Ginhatagan niya sing komendasyon ang mga nagakabagay nga hatagan sini. Sa kongregasyon sang Efeso, Pergamo, kag Tiatira, gingamit niya ang mga ekspresyon subong sang: “Nakilala ko ang imo mga buhat, ang imo pagpangabudlay kag mapailubon nga pagbatas, kag nga indi ka makaantus sang malaut nga mga tawo”; “ginahuptan mo ang akon ngalan kag wala mo pag-ipanghiwala ang akon pagtoo”; kag “nakilala ko ang imo mga buhat, ang imo gugma kag pagtoo kag pag-alagad kag ang mapailubon nga pagbatas, kag ang imo katapusan nga mga buhat labi pa sa mga nahauna.” Bisan sa Sardis, nga ang kongregasyon nagakinahanglan sing matigdas nga laygay, may mga indibiduwal gihapon nga ginhatagan ni Jesus sing komendasyon, sa pagsiling: “Apang, may pila ikaw ka ngalan sa  Sardis, katawohan nga wala magdagta sang ila mga panapton; kag magalakat sila upud sa akon sa maputing panapton, kay mga takus sila.” (Bugna 2:2, 13, 19; 3:4) Maayo gid nga halimbawa ang ginpahamtang ni Jesus!

Bilang pag-ilog kay Jesus, indi naton dapat pagpakamalauton ang bug-os nga grupo bangod sa kasaypanan sang pila ukon maghatag sing kinahanglanon nga laygay apang wala nagahatag sing nagakaigo nga komendasyon. Apang, dapat tandaan nga kon nagahatag lamang kita sing komendasyon sa tion nga magalaygay kita, mahimo nga wala sing pulos ang aton komendasyon. Gani, pirme maghatag sing komendasyon, kon nagakaigo ini! Nian, kon kinahanglan nga maglaygay sa iban nga kahimtangan, mas mahapos ini batunon.

Mga Gulang nga Nagahatag sing Nagakaigo nga Komendasyon

Si Cornelia, nga isa ka Cristiano nga babayi nga nagaalagad karon sa isa ka sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa Europa, naghinumdom nga sang temprano nga bahin sang katuigan 1970, ginkamusta sia sang nagalakbay nga manugtatap tuhoy sa iya personal nga pagtuon kag pagbasa sang mga magasin. “Daw nahuya ako,” siling niya. Apang ginbaton niya nga wala niya mabasa ang iban nga artikulo sa magasin. “Sa baylo nga laygayan ako,” hinumdom niya, “ginhatagan niya ako sing komendasyon sa pagbasa sang masarangan ko. Napalig-on gid ako sang iya komendasyon amo nga sugod sadto, ginabasa ko na ang tanan nga artikulo sa mga magasin.”

Si Ray, nga nagaalagad sa sanga talatapan sa Europa, naghinumdom sang iya una nga adlaw sa pagpayunir. Sadto nga gab-i, sang mag-abot sa  Kingdom Hall ang nagadumala nga manugtatap sang kongregasyon, nga isa man ka tawo nga nagatrabaho, may obligasyon sa pamilya, kag may madamo nga responsibilidad sa kongregasyon, nagpalapit sia dayon kay Ray kag namangkot, “Kamusta ang imo una nga adlaw sa pagpayunir?” Sa karon, pagligad sang mga 60 ka tuig, indi gihapon malipatan ni Ray ang pagpakita sing interes sang amo nga gulang.

Subong sang makita sa sining duha ka eksperiensia, ang sinsero kag mahigugmaon nga apresasyon sa ginahimo sang iban—indi pakulahaw lamang nga mga tinaga ukon pang-into—may maayo nga mga resulta. Sa sulod sang Cristianong kongregasyon, madamo gid kita sing rason sa paghatag sing komendasyon sa aton mga masigkatumuluo. Hunahunaa lamang ang ila handum nga alagaron si Jehova, ang ila nahanda sing maayo nga mga komento, ang ila pagpanikasog nga landason ang kakulba nga maghambal sa atubang sang mga tawo agod mahatag ang ila bahin ukon makapakigbahin sa mga miting, ang ila kakugi sa pagbantala kag pagpanudlo, kag ang ila pagtinguha nga unahon ang Ginharian kag ang ila mga tulumuron sa pag-alagad. Kon hatagan naton sing komendasyon ang iban, madamo kita sing padya. Nagapahalipay ini sa aton kag nagabulig sa aton agod mangin positibo.—Binuhatan 20:35.

Dapat hatagan sing komendasyon sang mga gulang ang kapisan sang kongregasyon. Kag kon kinahanglanon nga maglaygay, ginahimo nila ini sa mahigugmaon nga paagi. Sa pihak nga bahin, indi gid sila dapat magpaabot nga husto pirme ang tanan, amo nga ang diutay nga pagsayop ginatamod na nila nga daw isa na ka serioso nga kaluyahon.

Ang Cristianong mga gulang nga nagailog sa kaayo kag matinahuron nga halimbawa ni Elihu, sa pagkamataktikanhon ni Pablo, kag sa mahigugmaon nga pag-ulikid nga ginpakita ni Jesus, mangin daku gid nga pagpalig-on sa ila mga kauturan. Ang paghatag sing komendasyon magapalig-on sa iban nga mangin mas maayo nga mga Cristiano kag magaresulta sa mas makalilipay kag maayo nga pagtamdanay. Sang ginbawtismuhan sia, pat-od nga nalipay gid si Jesus sang ginhatagan sia sing komendasyon sang iya langitnon nga Amay, sa pagsiling: “Ikaw hinigugma kong Anak; sa imo nahamuut ako”! (Marcos 1:11) Kabay nga mapahalipay naton ang aton mga kauturan paagi sa aton sinsero kag hanuot nga mga komendasyon.

[Mga piktyur sa pahina 15]

Ang pagkamataktikanhon ni Pablo may maayo nga mga resulta, gani maayo man ang resulta kon magmataktikanhon kita

[Piktyur sa pahina 16]

Daku ang mahimo sang mahigugmaon kag sinsero nga mga komendasyon