MAGMATA! Hulyo 2015 | Kontrolado Mo Bala ang Imo Kabuhi?

Nagabatyag ka bala nga daw pasahero ka sang imo kabuhi? Hibalua kon paano ka mangin drayber liwat sang imo kabuhi.

TOPIKO SA KOBER

Kontrolado Mo Bala ang Imo Kabuhi?

Ang wala ginapaabot nga mga kabudlayan indi dapat padayon nga magtublag sa imo kabuhi.

TOPIKO SA KOBER

Ang Kabudlayan: Indi Mabag-o nga Kahimtangan

Apat ka panugda ang makabulig sa imo kon ang mga hitabo sa imo kabuhi daw indi mo na makontrol.

TOPIKO SA KOBER

Ang Kabudlayan: Sobra Kadamo nga Ulubrahon

Kon tinguhaan mo nga himuon ang tanan, sa ulihi mahimo nga wala ka gid sing hinimuan. Paano mabuhinan ang imo stress?

TOPIKO SA KOBER

Ang Kabudlayan: Negatibo nga Balatyagon

Ginakontrol ka bala sang mga balatyagon pareho sang kabalaka, kaakig, kag kasubo? Ang pila ka praktikal nga tikang makabulig sa imo nga maatubang ini.

TOPIKO SA KOBER

Makontrol Mo Bala ang Imo Kabuhi?

Ang sekreto sa pagkontrol sa imo kabuhi mahimo nga mas simple sangsa ginahunahuna mo.

MGA LUGAR KAG MGA TAWO

Pagbisita sa Mongolia

Ang “Pungsod sang Asul nga Kalangitan” amo ang lugar sang mga tawo nga pirme nagasaylosaylo kag tumalagsahon gid nga maabiabihon.

BULIG PARA SA PAMILYA

Pagbulagay sang Magnobyahanay

Paano ka maulian sa tapos sang masakit nga pagbulagay?

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Obra

Importante bala kon ano ang imo obra?

Ang Dapat Mo Mahibaluan sa Malaria

Maamligan mo ang imo kaugalingon kon nagaistar ka ukon nagaplano nga magbisita sa lugar nga lapnag ang malaria.

GINDESINYO BALA INI?

Ang Apipingig sang Buaya

Tatlo ka pilo nga mas makusog ini magkagat sangsa leon ukon tigre, apang mas sensitibo sangsa punta sang tudlo sang tawo. Paano?

Dugang pa nga Online nga mga Artikulo

Paano Madula ang Akon Kasubo?

Hibalua kon ano ang himuon mo kon ginasubuan ka.

Malain ang Magpangawat

Ano ang panan-aw sang Dios sa pagpangawat? Basaha ang Exodo 20:15. Tan-awa ang video kag magtuon pa gid upod kay Caleb.