Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

MGA LUGAR KAG MGA TAWO

Pagbisita sa Mongolia

Pagbisita sa Mongolia

SI Genghis Khan, isa ka maisog nga soldado sang ika-12 nga siglo, amo ang nagtukod sang nangin bantog nga Emperyo sang Mongolia. Ang Mongolia nga gamay na lang karon sangsa orihinal nga kalaparon sinang emperyo, yara sa tunga sang Rusya kag China kag isa sa mga pungsod nga may pinakadiutay nga populasyon sa bilog nga kalibutan.

Ang Mongolia may mga suba, mga sapa, mataas nga mga bukid kag malapad nga kahilamnan sang kapatagan. Yara sa bagatnan ang Gobi Desert, nga bantog sa mga fossil sang dinosaur. Ang Mongolia nga nahamtang sa kataason nga 1,580 metros sa ibabaw sang nibel sang dagat, ginatawag sang mga tumandok nga “Pungsod sang Asul nga Kalangitan.” Bagay gid ini nga ngalan, kay ang Mongolia may sobra 250 ka adlaw nga tig-ilinit kada tuig!

Snow leopard

Ang mga Mongol nagaistar sa lugar nga sobra katugnaw kag sobra kainit. Sa tig-ilinit, ang temperatura nagalab-ot sa 40 degrees Celcius, samtang sa tigtulugnaw nagalab-ot ini sa minus 40 degrees Celcius. Halos un-tersia sang nagaistar sa Mongolia wala sing permanente nga adres kay nagasaylosaylo sila. Sa aga, ginagatasan sang mga lalaki kag mga babayi ang ila mga kanding, baka, kamelyo, kag kabayo. Ang pagkaon sang taga-Mongolia nagalakip sang mga produkto halin sa gatas kag karne, kag paborito nila ang karne sang karnero.

Ginabulad nga mga ginpakorta nga gatas ukon aaruul

Maamumahon ang mga taga-Mongolia. Wala nila ginasiraduhan ang ila mga ger, ukon masaylosaylo nga daw tolda nga balay agod ang mga nagalabay mahimo makapahuway kag makakaon sang ginabilin para sa ila nga pagkaon. Ang mainit nga tsa nga may gatas kag diutay nga asin amo ang masami nila nga ginaserbe sa mga bisita.

Ang Budhismo amo ang relihion sang kalabanan sa Mongolia karon. May pila man nga shamanism, Islam, kag Cristianismo, kag madamo ang wala sing relihion. Sa Mongolia, sobra sa 350 ang mga Saksi ni Jehova, nga nagatudlo karon sa Biblia sa sobra 770 ka tawo.

Ang duha ka Bactrian nga kamelyo nagadala sing mga karga bisan sa tama katugnaw nga klima