עבור לתוכן

מי נמצאים בשאול?‏

מי נמצאים בשאול?‏

תשובת המקרא

המילה התנ”כית ”שאול” (”האדס”, בשפה המקורית של כתבי־הקודש היווניים) משמעה קבר ולא מקום של עינויים באש. מי נמצאים בשאול? הן טובים והן רעים (‏איוב י”ד:13;‏ תהלים ט’:18‏). המקרא מציין שאותו קבר משותף של בני האדם הוא ”בית מועד לכל חי” — המקום שבו בסופו של דבר נועדים או מתכנסים כל החיים (‏איוב ל’:23‏).‏

אפילו ישוע הגיע לשאול אחרי מותו. עם זאת, ’הוא לא נעזב בשאול’, משום שאלוהים הקים אותו לתחייה (‏מעשי השליחים ב’:31, 32‏).‏

האם השאול יתקיים לנצח?‏

כל שוכני השאול יֵצאו משם כאשר יקים אותם ישוע לתחייה בעזרת הכוח שיעניק לו אלוהים (‏יוחנן ה’:28, 29;‏ מעשי השליחים כ”ד:15‏). באשר לתחייה עתידית זו נובא בההתגלות כ’:13‏: ”המוות ושאול נתנו את מתיהם”. אחרי שהשאול יתרוקן ממתיו, הוא יחדל להתקיים; איש לא יגיע לשם שוב, כי ”המוות לא יהיה עוד” (‏ההתגלות כ”א:3, 4; כ’:14‏).‏

אולם לא כל המתים מגיעים לשאול. המקרא מראה שיש הנעשים רשעים גמורים אשר אינם יכולים לשנות את דרכם ולהגיע לידי חרטה (‏עברים י’:26, 27‏). במותם אין הם הולכים לשאול אלא לגיהינום — סמל לאבדון עולם (‏מתי ה’:29, 30‏). לדוגמה, ישוע ציין שכמה ממנהיגי הדת הצבועים של ימיו יגיעו לגיהינום (‏מתי כ”ג:33-27‏).‏