Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Rasismi

Rasismi

Mikä on rotujen alkuperä?

”Aadam antoi vaimolleen nimen Eeva, koska hänestä oli tuleva kaikkien elävien äiti.” (1. Mooseksen kirja 3:20)

MITÄ ASIANTUNTIJAT SANOVAT?

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO toteaa, että ”kaikki ihmiset kuuluvat yhteen lajiin ja polveutuvat samoista esi-isistä” (Rotua ja rotuennakkoluuloja koskeva julistus, 1978).

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala loi kaksi ihmistä, Aadamin ja Eevan, ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja alistakaa se valtaanne.” (1. Mooseksen kirja 1:28.) Siten Aadamista ja Eevasta tuli kaikkien ihmisten isä ja äiti. Kun vedenpaisumus myöhemmin tuhosi suurimman osan maapallon väestöstä, eloon jäi neljä pariskuntaa: Nooa ja hänen vaimonsa sekä heidän kolme poikaansa vaimoineen. Raamattu osoittaa, että me kaikki polveudumme Nooan pojista. (1. Mooseksen kirja 9:18, 19.)

 Onko jokin rotu toista parempi?

”[Jumala] teki yhdestä ihmisestä kaikki ihmisten kansakunnat asumaan koko maan pinnalla.” (Apostolien teot 17:26)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Jotkin ryhmät omaksuivat 1900-luvulla rasistisia ideologioita. Esimerkiksi natsit perustelivat näkemystään rotunsa paremmuudesta biologisilla syillä. Toisaalta aiemmin lainatussa UNESCOn asiakirjassa tunnustetaan, että ”ihmisrodulle on ominaista ykseys ja siitä johtuva kaikkien ihmisten ja kansojen olennainen tasa-arvoisuus”.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Apostolien tekojen 10:34, 35:ssä sanotaan: ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” Kukaan ei siksi voi perustellusti pitää jotain rotua toista parempana.

Jeesus asetti kristityille normin, kun hän sanoi opetuslapsilleen: ”Te kaikki olette veljiä.” (Matteus 23:8.) Hän rukoili, että hänen seuraajansa olisivat yksimielisiä ja ”täydellisesti yhdeksi tulleita”, eivät jakautuneita eivätkä toisiaan syrjiviä (Johannes 17:20–23; 1. Korinttilaisille 1:10).

Loppuuko rasismi koskaan?

”On tapahtuva päivien lopulla, että Jehovan huoneen vuori tulee lujasti perustetuksi – –, ja sinne kaikkien kansakuntien täytyy virrata.” (Jesaja 2:2)

MITÄ JOTKUT AJATTELEVAT?

Jatkuvat rotujen väliset jännitteet ovat saaneet ihmiset monissa maissa epäilemään, onko yhteiskunnassa tapahtunut mitään merkittävää edistystä rasismin kitkemisessä. Jotkut ovat tulleet siihen tulokseen, ettei rotujen tasa-arvo toteudu koskaan.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala ei suvaitse rotuvihaa loputtomasti. Päinvastoin hänen valtakuntansa alaisuudessa miehet ja naiset ”kaikista kansakunnista ja heimoista ja kansoista ja kielistä” palvelevat häntä yksimielisesti ja osoittavat aitoa rakkautta lähimmäisiään kohtaan (Ilmestys 7:9). Jumalan valtakunta ei ole vain jokin abstrakti sydämentila. Se on hallitus, joka tulee toteuttamaan perinpohjaisia muutoksia maapallolla – paikassa, jossa Jumala tarkoitti kaikkien ihmisten asuvan ilman rodullisia raja-aitoja. *

^ kpl 15 Aiheesta lisää kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 3; julk. Jehovan todistajat.