1. Korinttilaisille 1:1–31

1  Paavali, kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoliksi+ Jumalan tahdosta, ja veljemme Sostenes  Korintissa+ olevalle Jumalan seurakunnalle, teille, jotka on pyhitetty Kristuksen Jeesuksen yhteydessä,+ kutsuttu olemaan pyhiä, sekä kaikille, jotka kaikkialla huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä,+ hänen, joka on heidän Herransa ja meidän:  Ansaitsematonta* hyvyyttä ja rauhaa teille Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.  Kiitän aina Jumalaani teistä sen ansaitsemattoman hyvyyden vuoksi, jota Jumala on antanut teille Kristuksessa Jeesuksessa.  Olettehan rikastuneet kaikessa hänen yhteydessään, niin täydessä kyvyssä puhua kuin täydessä tiedossakin,+  ja sanoma* Kristuksesta+ on tullut lujaksi teidän keskuudessanne,  niin ettei teiltä puutu mitään mistään lahjasta odottaessanne innokkaina Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.+  Hän myös tekee teidät lujiksi loppuun asti, niin ettei teitä voida syyttää mistään Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.+  Jumala on uskollinen,+ hän, joka kutsui teidät Poikansa, Herramme Jeesuksen Kristuksen, yhteyteen.* 10  Veljet, minä kuitenkin kehotan teitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen kautta: Teidän kaikkien tulee puhua yhtäpitävästi, ettekä saa jakautua erimielisiksi ryhmiksi.+ Olkaa sen sijaan täysin yksimielisiä ajatuksiltanne ja ajattelutavaltanne.+ 11  Jotkut Kloen perhekuntaan kuuluvista ovat kertoneet minulle, veljeni, että teidän keskuudessanne on kiistoja. 12  Tarkoitan, että jotkut teistä sanovat ”minä kuulun Paavalille”, mutta toiset sanovat ”minä Apollokselle”,+ toiset taas ”minä Keefaalle”,* vielä jotkut ”minä Kristukselle”. 13  Onko Kristus jaettu? Ei kai Paavalia teloitettu paalussa teidän puolestanne? Tai kastettiinko teidät Paavalin nimessä? 14  Kiitän Jumalaa siitä, etten kastanut teistä ketään muuta kuin Crispuksen+ ja Gaiuksen,+ 15  niin ettei kukaan voi sanoa, että teidät kastettiin minun nimessäni. 16  Kastoin tosin myös Stefanaan perhekunnan,+ mutta en ole varma, kastoinko ketään muuta. 17  Kristushan ei lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan hyvää uutista+ – mutta ei puhumaan niin kuin viisaat,* jotta Kristuksen kidutuspaalua* ei tehtäisi hyödyttömäksi. 18  Puhe kidutuspaalusta* on nimittäin tyhmyyttä niille, jotka tuhoutuvat,+ mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.+ 19  Onhan kirjoitettu: ”Minä saan viisaiden viisauden häviämään, ja älykkäiden älyn minä hylkään.”*+ 20  Missä on viisas? Missä on kirjanoppinut?* Missä on tämän aikakauden* väittelijä? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta tyhmyydeksi? 21  Oli Jumalan viisautta, että maailma ei oppinut tuntemaan Jumalaa+ oman viisautensa+ avulla, vaan Jumala näki hyväksi pelastaa uskovat sen tyhmyyden+ avulla, jota saarnataan. 22  Juutalaiset pyytävät merkkejä,+ ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 23  mutta me saarnaamme paalussa teloitettua Kristusta, joka on juutalaisille kompastuskivi mutta kansoille tyhmyyttä.+ 24  Niille jotka on kutsuttu, sekä juutalaisille että kreikkalaisille, Kristus on kuitenkin Jumalan voima ja Jumalan viisaus.+ 25  Tyhminä pidetyt Jumalan asiat ovat viisaampia kuin ihmiset, ja heikkoina pidetyt Jumalan asiat ovat voimakkaampia kuin ihmiset.+ 26  Veljet, tehän tiedätte omasta tapauksestanne, ettei ole kutsuttu montaa ihmisten mittapuun mukaan* viisasta,+ ei montaa voimakasta, ei montaa ylhäistä syntyperää* olevaa.+ 27  Sen sijaan Jumala valitsi sen, mitä maailmassa pidetään tyhmänä, saattaakseen viisaat häpeään. Jumala valitsi sen, mitä maailmassa pidetään heikkona, saattaakseen sen, mikä on voimakasta, häpeään.+ 28  Jumala valitsi sen, mitä maailmassa pidetään merkityksettömänä, ja sen, mitä halveksitaan, sen, mitä ei ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on.+ 29  Näin kukaan* ei voisi ylpeillä Jumalan edessä. 30  Mutta hänen ansiostaan te olette Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, ja hänestä on tullut meille Jumalalta lähtöisin oleva viisaus sekä vanhurskaus*+ ja pyhitys+ ja vapautus lunnaiden perusteella,+ 31  jotta olisi niin kuin on kirjoitettu: ”Se, joka ylpeilee, ylpeilköön Jehovasta.”*+

Alaviitteet

Tai ”Runsasta”.
Kirjaim. ”todistus”.
Tai ”teidät olemaan osallisia Poikansa – – kanssa”.
Keefaasta käytetään myös nimeä Pietari.
Tai ”ei älykkäin puhein”.
Tai ”työnnän syrjään”.
Tai ”lainoppinut”.
Tai ”maailman”, ”asiainjärjestelmän”. Ks. sanasto.
Kirjaim. ”montaa lihan mukaan”.
Tai ”huomattavasta perheestä”.
Kirjaim. ”mikään liha”.

Tutkimisviitteet

Media

Korintti – kukoistava metropoli
Korintti – kukoistava metropoli

Apostoli Paavali kävi lähetysmatkoillaan Korintissa kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla hän viipyi siellä puolitoista vuotta. (Ap 18:1, 11; 20:2, 3.) Pitkälti strategisen sijaintinsa ansiosta Korintti oli tuolloin kukoistava kaupankäynnin keskus. Se sijaitsi kannaksella, joka yhdistää Peloponnesoksen niemimaan Manner-Kreikkaan, ja pystyi siksi valvomaan läheisten Lekhaionin ja Kenkrean satamien välistä tavaraliikennettä. Korinttiin virtasi kauppiaita ja vierailijoita kaikkialta Rooman imperiumin alueelta, joten se oli ihanteellinen paikka kertoa hyvää uutista. Tällä videolla kerrotaan Korintin historiasta ja joistain arkeologisista löydöistä, esimerkiksi Erastoksen piirtokirjoituksesta. Video havainnollistaa, millaisilta kaupungin agora (toriaukio), bema (tuomarinistuin) ja teatteri saattoivat näyttää Paavalin aikana.