Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Maailma ilman ennakkoluuloja – milloin?

Maailma ilman ennakkoluuloja – milloin?

”MINULLA on unelma.” Näin lausui amerikkalainen kansalaisoikeusaktivisti Martin Luther King kaikkein kuuluisimmassa puheessaan viisikymmentä vuotta sitten, 28. elokuuta 1963. Noihin mieliinpainuviin sanoihin kiteytyi hänen unelmansa siitä, että jonain päivänä rotuennakkoluulot kuuluisivat menneisyyteen. Vaikka King ilmaisi toiveensa amerikkalaiselle yleisölle, monilla ihmisillä kautta maailman on ollut pohjimmiltaan sama unelma.

Martin Luther King pitämässä kansalaisoikeuksia käsittelevää puhetta

Kolme kuukautta Kingin puheen jälkeen, 20. marraskuuta 1963, yli sata maata hyväksyi YK:n julistuksen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta, ja seuraavina vuosikymmeninä asian hyväksi käynnistettiin muita maailmanlaajuisia hankkeita. Tällaiset pyrkimykset ovat arvokkaita, mutta millaisia ovat olleet tulokset?

21. maaliskuuta 2012 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi: ”Meillä on monia tärkeitä sopimuksia ja työvälineitä – samoin kuin kattava maailmanlaajuinen suunnitelma – rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Siitä huolimatta rasismi aiheuttaa edelleen kärsimystä miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.”

Niissäkin maissa, joissa rasististen ja muiden ennakkoluulojen vastaisessa taistelussa on edistytty, voidaan pohtia, onko kehitys todella merkinnyt syvään juurtuneiden tunteiden ja ajattelutapojen häviämistä vai pelkästään niiden näkyvien ilmenemismuotojen hillitsemistä. Joidenkin mielestä edistysaskelilla onnistutaan parhaimmillaankin vain ehkäisemään syrjintää, mutta ennakkoluuloja ei pystytä poistamaan. Syrjintä nimittäin ilmenee tekoina, joista voidaan rangaista, kun taas ennakkoluulot kytkeytyvät ihmisten sisimpiin tunteisiin ja ajatuksiin, joihin ei ole helppo puuttua.

Tämän vuoksi ennakkoluulojen kitkemisessä ei tulisi rajoittua vain näkyvän syrjinnän poistamiseen, vaan olisi pyrittävä myös siihen, että ihmisten tunteet ja asenteet johonkin toiseen ryhmään kuuluvia kohtaan muuttuisivat. Voidaanko tässä onnistua, ja jos voidaan, niin miten? Seuraavat tosielämän esimerkit valaisevat paitsi sitä, että muuttuminen on mahdollista, myös sitä, mikä siinä voi auttaa.

EROON ENNAKKOLUULOISTA RAAMATUN AVULLA

”Olen päässyt vapaaksi ennakkoluulojen kahleista.” (Linda)

Linda: Olen syntynyt Etelä-Afrikassa, ja mielestäni kaikki muut paitsi valkoihoiset olivat alempiarvoisia, sivistymättömiä ja epäluotettavia eivätkä kelvanneet muuhun kuin palvelemaan valkoisia. Olin ennakkoluulojen vanki, mutta en itse edes tajunnut sitä. Asenteeni muuttui kuitenkin vähitellen, kun aloin tutkia Raamattua. Opin, että ”Jumala ei ole puolueellinen” ja että sydän on tärkeämpi kuin ihonväri tai äidinkieli (Apostolien teot 10:34, 35; Sananlaskut 17:3). Filippiläiskirjeen 2:3 auttoi minua ymmärtämään, että jos pitäisin toisia itseäni parempina, voisin voittaa ennakkoluuloni. Tällaiset Raamatun periaatteet ovat opettaneet minua olemaan kiinnostunut toisista heidän ihonväristään riippumatta. Olen päässyt vapaaksi ennakkoluulojen kahleista.

”Opin ymmärtämään, miten Jumala suhtautuu ihmisiin.” (Michael)

Michael: Kasvoin Australiassa seudulla, missä useimmat olivat valkoihoisia, ja omaksuin hyvin  voimakkaita ennakkoluuloja aasialaisia ja varsinkin kiinalaisia kohtaan. Jos autoa ajaessani satuin näkemään jonkun aasialaisen näköisen, avasin ikkunan ja huusin hänelle herjauksia; saatoin esimerkiksi käskeä häntä painumaan takaisin sinne, mistä hän oli tullutkin. Kun myöhemmin aloin tutkia Raamattua, opin ymmärtämään, miten Jumala suhtautuu ihmisiin. Hän rakastaa heitä riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin tai miltä he näyttävät. Tuo rakkaus kosketti minua, ja minussa tapahtui hämmästyttävä muutos: vihani vaihtui rakkaudeksi. Nyt minusta on todella antoisaa viettää aikaa erimaalaisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Se on avartanut näkemystäni ja tuonut paljon iloa.

”Korjasin ajattelutapaani ja tein sovinnon.” (Sandra)

Sandra: Äitini on kotoisin Umunedesta Nigeriaan kuuluvasta Deltan osavaltiosta, kun taas isä on Edon osavaltiosta ja puhuu esanin kieltä. Tämän vuoksi isän suku suhtautui äitiin hyvin ennakkoluuloisesti hänen kuolemaansa saakka, ja vannoin, että en olisi missään tekemisissä kenenkään esaninkielisen kanssa enkä varsinkaan menisi naimisiin kenenkään Edon osavaltiosta olevan kanssa. Mutta kun aloin tutkia Raamattua, opin katsomaan asioita eri näkökulmasta. Raamattu sanoo, että Jumala ei ole puolueellinen ja että jokainen häntä pelkäävä on hänelle otollinen, joten miksi minä vihaisin toisia heidän heimonsa tai kielensä perusteella? Korjasin ajattelutapaani ja tein sovinnon isän suvun kanssa. Raamatun periaatteiden soveltaminen on tuonut minulle onnellisuutta ja mielenrauhan ja auttanut tulemaan toimeen toisten kanssa riippumatta heidän taustastaan, rodustaan, kielestään tai kansallisuudestaan. Lisäksi mies, jonka kanssa menin naimisiin, on Edon osavaltiosta ja puhuu esania!

Miksi Raamattu on voinut auttaa näitä ja monia muita voittamaan syvään juurtuneen vihan ja  ennakkoluuloisuuden? Se on Jumalan sana. Sillä on voimaa muuttaa ihmisen tunteita ja ajattelutapaa. Lisäksi Raamattu osoittaa, mitä muuta tarvitaan kaikkien ennakkoluulojen poistamiseksi.

JUMALAN VALTAKUNTA TEKEE ENNAKKOLUULOISTA LOPUN

Raamatun tuntemus voi auttaa hillitsemään voimakkaita tunteita ja jopa voittamaan ne, mutta jotta ennakkoluuloista voitaisiin päästä kokonaan eroon, on puututtava kahteen muuhunkin tekijään. Ensimmäinen niistä on ihmisen syntisyys ja epätäydellisyys. Raamatussa sanotaan suoraan: ”Ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee.” (1. Kuninkaiden kirja 8:46.) Ponnistelimmepa siis kuinka kovasti tahansa, joudumme käymään samaa sisäistä kamppailua kuin apostoli Paavali, joka kirjoitti: ”Kun tahdon tehdä sitä, mikä on oikein, niin minussa on sitä, mikä on pahaa.” (Roomalaisille 7:21.) Aika ajoin epätäydellinen sydämemme sortuu ”vahingollisiin järkeilyihin”, jotka voivat johtaa ennakkoluuloihin (Markus 7:21).

Toinen tekijä on Saatana Panettelijan vaikutus. Raamattu kuvailee häntä ”tappajaksi” ja sanoo, että hän ”eksyttää koko asuttua maata” (Johannes 8:44; Ilmestys 12:9). Tämä selittää, miksi ennakkoluulot ovat niin yleisiä ja miksi ihmiskunta näyttää niin voimattomalta ahdasmielisyyden, syrjinnän, kansanmurhien ja muunlaisen rotuun, uskontoon ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvän suvaitsemattomuuden edessä.

Ennen kuin ennakkoluuloista siis voidaan tehdä kokonaan loppu, on poistettava ihmisen syntisyys ja epätäydellisyys sekä Saatana Panettelijan vaikutus. Raamattu osoittaa, että tämän saa aikaan Jumalan valtakunta.

Jeesus Kristus opetti rukoilemaan Jumalaa seuraavin sanoin: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:10.) Jumalan valtakunnan välityksellä tullaan poistamaan kaikki epäoikeudenmukaisuus, myös kaikenlainen suvaitsemattomuus ja ennakkoluuloisuus.

Kun Valtakunta ottaa maan asiat hallintaansa, Saatana ”sidotaan” – häntä estetään toimimasta – ”jottei hän enää eksyttäisi kansakuntia” (Ilmestys 20:2, 3). Sen jälkeen luodaan ”uusi maa” eli ihmisyhteiskunta, jossa ”vanhurskaus asuu” (2. Pietarin kirje 3:13). *

Tuossa vanhurskaassa yhteiskunnassa elävät ihmiset saatetaan täydellisyyteen, ja he vapautuvat synnistä (Roomalaisille 8:21). Valtakunnan alamaisina he ”eivät tee vahinkoa eivätkä tuota turmiota – –, sillä maa on oleva täynnä Jehovan tuntemusta” (Jesaja 11:9). Kaikki ihmiset opettelevat toimimaan Jehova Jumalan tavalla ja jäljittelemään hänen rakkaudellista persoonallisuuttaan. Se merkitsee kaikenlaisten ennakkoluulojen häviämistä, koska ”Jumalassa ei ole puolueellisuutta” (Roomalaisille 2:11).

^ kpl 17 Lisää tietoa Jumalan valtakunnasta ja siitä, mitä se saa pian aikaan, on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvuissa 3, 8 ja 9; julk. Jehovan todistajat.