Lääketieteellistä aineistoa terveydenhuollon ammattilaisille

Otteita vertaisarvioiduista artikkeleista, joita on julkaistu johtavissa lääketieteellisissä julkaisuissa ja joissa esitellään näyttöön perustuvia hoitostrategioita allogeenisten verensiirtojen välttämiseksi erilaisten kirurgisten ja muiden lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä.

Ota yhteyttä