Siirry sisältöön

Raamatun jakeita selitettynä

Tuttujenkin raamatunlauseiden merkitys voi avautua sinulle uudella tavalla, kun tarkastelet niiden kontekstia ja tutustut niitä selittäviin alaviitteisiin ja rinnakkaispaikkaviitteisiin.

1. Mooseksen kirjan 1:1 selitettynä – ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”

Mitkä kaksi tärkeää tosiasiaa tämä Raamatun ensimmäinen lause ilmaisee?

2. Mooseksen kirjan 20:12 selitettynä – ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”

Jumala antoi israelilaisille lisäsyyn noudattaa tätä käskyä liittämällä siihen lupauksen.

Joosuan 1:9 selitettynä – ”Ole rohkea ja luja”

Mistä voit saada rohkeutta, kun edessä on vaikeita ja ylivoimaisilta tuntuvia tilanteita?

Psalmi 23:4 selitettynä – ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa”

Miten Jumala huolehtii palvelijoistaan jopa heidän elämänsä synkimpinä hetkinä?

Sananlaskujen 3:5, 6 selitettynä – ”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan”

Miten voimme osoittaa, että luotamme Jumalaan enemmän kuin itseemme?

Jesajan 40:31 selitettynä – ”Ne, jotka panevat toivonsa Jehovaan, saavat uutta voimaa”

Miksi Raamatussa verrataan kohoavaa kotkaa ihmiseen, joka saa voimaa Jumalalta?

Jesajan 41:10 selitettynä – ”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!”

Jehova vakuuttaa kolmella eri tavalla, että hän tukee uskollisia palvojiaan.

Jesajan 42:8 selitettynä – ”Minä olen Herra”

Minkä nimen Jumala on valinnut itselleen?

Jeremian 29:11 selitettynä – ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten”

Onko Jumalalla yksityiskohtainen suunnitelma jokaista ihmistä varten?

Miikan 6:8 selitettynä – ”Vaellat nöyrästi Jumalasi edessä”

Tässä jakeessa on kolme ajatusta, jotka kiteyttävät sen, mitä Jumala odottaa meiltä.

Matteuksen 6:33 selitettynä – ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”

Tarkoittiko Jeesus, ettei kristittyjen tarvitse tehdä työtä elättääkseen itsensä?

Matteuksen 6:34 selitettynä – ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä”

Jeesus ei tarkoittanut, että emme saisi tehdä tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.

Markuksen 1:15 selitettynä – ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle”

Tarkoittiko Jeesus, että Jumalan valtakunta oli jo alkanut hallita?

Johanneksen 1:1 selitettynä – ”Alussa oli Sana”

Tässä jakeessa kerrotaan yksityiskohtia Jeesuksen elämästä ennen kuin hän tuli ihmiseksi maan päälle.

Johanneksen 3:16 selitettynä – ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon”

Miten Jehova Jumala osoitti, että hän rakastaa meitä ja haluaa meidän elävän ikuisesti?

Johanneksen 14:6 selitettynä – ”Minä olen tie, totuus ja elämä”

Miksi ihmisen, joka haluaa palvella Jehova Jumalaa, täytyy tunnustaa Jeesuksen merkittävä rooli?

Johanneksen 16:33 selitettynä – ”Minä olen voittanut maailman”

Miten Jeesuksen sanat vakuuttavat hänen seuraajilleen, että he pystyvät miellyttämään Jumalaa?

Roomalaiskirjeen 5:8 selitettynä – ”Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä”

Miten ihmisillä voi olla hyvä suhde Jumalaan nyt ja ikuisesti, vaikka heillä on taipumus ajatella ja toimia vastoin hänen oikeudenmukaisia normejaan?

Roomalaiskirjeen 10:13 selitettynä – ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä”

Jumala antaa kaikille mahdollisuuden pelastua ja saada ikuinen elämä kansallisuudesta, ihonväristä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Filippiläiskirjeen 4:6, 7 selitettynä – ”Älkää olko mistään huolissanne”

Millaiset rukoukset voivat auttaa pääsemään eroon liiallisesta huolestuneisuudesta ja saamaan mielenrauhan?

Filippiläiskirjeen 4:13 selitettynä – ”Kestän kaiken hänen avullaan”

Mitä apostoli Paavali tarkoitti, kun hän kirjoitti, että hän saisi voimaa ”kaikkeen”?

2. Timoteukselle 1:7 – ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä”

Miten Jumala auttaa meitä olemaan pelottomia ja tekemään rohkeasti sitä, mikä on oikein?