Siirry sisältöön

Raamatun jakeita selitettynä

Tuttujenkin raamatunlauseiden merkitys voi avautua sinulle uudella tavalla, kun tarkastelet niiden kontekstia ja tutustut niitä selittäviin alaviitteisiin ja rinnakkaispaikkaviitteisiin.

1. Mooseksen kirjan 1:1 selitettynä – ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”

Mitkä kaksi tärkeää tosiasiaa tämä Raamatun ensimmäinen lause ilmaisee?

2. Mooseksen kirjan 20:12 selitettynä – ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”

Jumala antoi israelilaisille lisäsyyn noudattaa tätä käskyä liittämällä siihen lupauksen.

Joosuan 1:9 selitettynä – ”Ole rohkea ja luja”

Mistä voit saada rohkeutta, kun edessä on vaikeita ja ylivoimaisilta tuntuvia tilanteita?

Psalmi 23:4 selitettynä – ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa”

Miten Jumala huolehtii palvelijoistaan jopa heidän elämänsä synkimpinä hetkinä?

Sananlaskujen 3:5, 6 selitettynä – ”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan”

Miten voimme osoittaa, että luotamme Jumalaan enemmän kuin itseemme?

Jesajan 41:10 selitettynä – ”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!”

Jehova vakuuttaa kolmella eri tavalla, että hän tukee uskollisia palvojiaan.

Jesajan 42:8 selitettynä – ”Minä olen Herra”

Minkä nimen Jumala on valinnut itselleen?

Jeremian 29:11 selitettynä – ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten”

Onko Jumalalla yksityiskohtainen suunnitelma jokaista ihmistä varten?

Matteuksen 6:33 selitettynä – ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”

Tarkoittiko Jeesus, ettei kristittyjen tarvitse tehdä työtä elättääkseen itsensä?

Matteuksen 6:34 selitettynä – ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä”

Jeesus ei tarkoittanut, että emme saisi tehdä tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.

Markuksen 1:15 selitettynä – ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle”

Tarkoittiko Jeesus, että Jumalan valtakunta oli jo alkanut hallita?

Johanneksen 1:1 selitettynä – ”Alussa oli Sana”

Tässä jakeessa kerrotaan yksityiskohtia Jeesuksen elämästä ennen kuin hän tuli ihmiseksi maan päälle.

Johanneksen 3:16 selitettynä – ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon”

Miten Jehova Jumala osoitti, että hän rakastaa meitä ja haluaa meidän elävän ikuisesti?

Roomalaiskirjeen 10:13 selitettynä – ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä”

Jumala antaa kaikille mahdollisuuden pelastua ja saada ikuinen elämä kansallisuudesta, ihonväristä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Filippiläiskirjeen 4:6, 7 selitettynä – ”Älkää olko mistään huolissanne”

Millaiset rukoukset voivat auttaa pääsemään eroon liiallisesta huolestuneisuudesta ja saamaan mielenrauhan?