Siirry sisältöön

Raamatun jakeita selitettynä

Tuttujenkin raamatunlauseiden merkitys voi avautua sinulle uudella tavalla, kun tarkastelet niiden kontekstia ja tutustut niitä selittäviin alaviitteisiin ja rinnakkaispaikkaviitteisiin.

1. Mooseksen kirjan 1:1 selitettynä – ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”

Mitkä kaksi tärkeää tosiasiaa tämä Raamatun ensimmäinen lause ilmaisee?

2. Mooseksen kirjan 20:12 selitettynä – ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”

Jumala antoi israelilaisille lisäsyyn noudattaa tätä käskyä liittämällä siihen lupauksen.

Joosuan 1:9 selitettynä – ”Ole rohkea ja luja”

Mistä voit saada rohkeutta, kun edessä on vaikeita ja ylivoimaisilta tuntuvia tilanteita?

Psalmi 23:4 selitettynä – ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa”

Miten Jumala huolehtii palvelijoistaan jopa heidän elämänsä synkimpinä hetkinä?

Psalmi 37:4 selitettynä – ”Olkoon ilonasi Herra”

Miten tämä psalmi auttaa meitä hankkimaan viisautta ja toimimaan niin että Jumala hyväksyy meidät?

Sananlaskujen 3:5, 6 selitettynä – ”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan”

Miten voimme osoittaa, että luotamme Jumalaan enemmän kuin itseemme?

Sananlaskujen 16:3 selitettynä – ”Heitä työsi Herran haltuun”

Mistä kahdesta syystä ihmisten kannattaa etsiä ohjausta Jumalalta päätöksiä tehdessään?

Saarnaajan 3:11 selitettynä – ”Kaikesta hän on tehnyt kaunista oikeaan aikaan”

Jumalan kauniisiin töihin sisältyy muutakin kuin hänen luomistyönsä. Mitä tämä voi merkitä sinulle?

Jesajan 40:31 selitettynä – ”Ne, jotka panevat toivonsa Jehovaan, saavat uutta voimaa”

Miksi Raamatussa verrataan kohoavaa kotkaa ihmiseen, joka saa voimaa Jumalalta?

Jesajan 41:10 selitettynä – ”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!”

Jehova vakuuttaa kolmella eri tavalla, että hän tukee uskollisia palvojiaan.

Jesajan 42:8 selitettynä – ”Minä olen Herra”

Minkä nimen Jumala on valinnut itselleen?

Jeremian 29:11 selitettynä – ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten”

Onko Jumalalla yksityiskohtainen suunnitelma jokaista ihmistä varten?

Miikan 6:8 selitettynä – ”Vaellat nöyrästi Jumalasi edessä”

Tässä jakeessa on kolme ajatusta, jotka kiteyttävät sen, mitä Jumala odottaa meiltä.

Matteuksen 6:33 selitettynä – ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”

Tarkoittiko Jeesus, ettei kristittyjen tarvitse tehdä työtä elättääkseen itsensä?

Matteuksen 6:34 selitettynä – ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä”

Jeesus ei tarkoittanut, että emme saisi tehdä tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.

Markuksen 1:15 selitettynä – ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle”

Tarkoittiko Jeesus, että Jumalan valtakunta oli jo alkanut hallita?

Markuksen 11:24 selitettynä – ”Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet”

Miten se, mitä Jeesus sanoi uskon ja rukoilemisen tärkeydestä, voi auttaa meitä voittamaan erilaisia haasteita?

Johanneksen 1:1 selitettynä – ”Alussa oli Sana”

Tässä jakeessa kerrotaan yksityiskohtia Jeesuksen elämästä ennen kuin hän tuli ihmiseksi maan päälle.

Johanneksen 3:16 selitettynä – ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon”

Miten Jehova Jumala osoitti, että hän rakastaa meitä ja haluaa meidän elävän ikuisesti?

Johanneksen 14:6 selitettynä – ”Minä olen tie, totuus ja elämä”

Miksi ihmisen, joka haluaa palvella Jehova Jumalaa, täytyy tunnustaa Jeesuksen merkittävä rooli?

Johanneksen 14:27 selitettynä – ”Minä jätän teille rauhan”

Millaisen rauhan Jeesus jätti aidoille seuraajilleen? Miten me voimme saada sen?

Johanneksen 15:13 selitettynä – ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa”

Miten Jeesuksen seuraajat voivat jäljitellä hänen rakkauttaan?

Johanneksen 16:33 selitettynä – ”Minä olen voittanut maailman”

Miten Jeesuksen sanat vakuuttavat hänen seuraajilleen, että he pystyvät miellyttämään Jumalaa?

Roomalaiskirjeen 5:8 selitettynä – ”Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä”

Miten ihmisillä voi olla hyvä suhde Jumalaan nyt ja ikuisesti, vaikka heillä on taipumus ajatella ja toimia vastoin hänen oikeudenmukaisia normejaan?

Roomalaiskirjeen 6:23 selitettynä – ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä”

Emme voi ansaita pelastusta, koska olemme kaikki syntisiä, mutta voimme saada Jumalalta lahjaksi ikuisen elämän.

Roomalaiskirjeen 10:13 selitettynä – ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä”

Jumala antaa kaikille mahdollisuuden pelastua ja saada ikuinen elämä kansallisuudesta, ihonväristä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Roomalaiskirjeen 12:12 selitettynä – ”Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä”

Miten kristityt voivat pysyä uskollisina vainosta ja muista vaikeuksista huolimatta?

1. Korinttilaiskirjeen 10:13 selitettynä – ”Jumala on uskollinen”

Miten Jumalan uskollisuus näkyy, kun kohtaamme kiusauksen?

Filippiläiskirjeen 4:6, 7 selitettynä – ”Älkää olko mistään huolissanne”

Millaiset rukoukset voivat auttaa pääsemään eroon liiallisesta huolestuneisuudesta ja saamaan mielenrauhan?

Filippiläiskirjeen 4:13 selitettynä – ”Kestän kaiken hänen avullaan”

Mitä apostoli Paavali tarkoitti, kun hän kirjoitti, että hän saisi voimaa ”kaikkeen”?

Kolossalaiskirjeen 3:23 selitettynä – ”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä”

Miten kristityn asenne työtä kohtaan vaikuttaa hänen suhteeseensa Jumalaan?

2. Timoteukselle 1:7 – ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä”

Miten Jumala auttaa meitä olemaan pelottomia ja tekemään rohkeasti sitä, mikä on oikein?

Ilmestyksen 21:1 selitettynä – ”Uusi taivas ja uusi maa”

Miten muut raamatunkohdat auttavat ymmärtämään tämän jakeen merkityksen?