Siirry sisältöön

RAAMATUN JAKEITA SELITETTYNÄ

Ilmestys 21:1 – ”Uusi taivas ja uusi maa”

Ilmestys 21:1 – ”Uusi taivas ja uusi maa”

 ”Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä entinen taivas ja entinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut.” (Ilmestys 21:1, Uuden maailman käännös)

 ”Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää.” (Ilmestys 21:1, Kirkkoraamattu 1992)

Ilmestyksen 21:1:n merkitys

 Tässä jakeessa kerrotaan kuvakielellä, että taivaassa oleva Jumalan valtakunta tulee korvaamaan kaikki ihmisten hallitukset. Valtakunta tulee hävittämään pahat ja hallitsemaan uutta ihmisyhteiskuntaa, joka on halukas alistumaan sen valtaan.

 Ilmestyskirjassa asiat esitetään vertauskuvin (Ilmestys 1:1). Siksi on järkevää ajatella, että myöskään tässä jakeessa mainitut taivas ja maa eivät ole kirjaimellisia vaan symbolisia. Lisäksi ilmauksia ”uusi taivas” ja ”uusi maa” käytetään kuvaannollisessa merkityksessä myös muissa Raamatun kirjoissa (Jesaja 65:17; 66:22; 2. Pietarin kirje 3:13). Niinpä muiden raamatunkohtien tutkiminen auttaa ymmärtämään näiden ilmausten merkityksen.

 ”Uusi taivas.” Raamattu käyttää joskus sanaa ”taivas” viittaamaan valtaan tai hallituksiin (Jesaja 14:12–14; Daniel 4:25, 26). Eräässä hakuteoksessa sanotaankin, että profeetallisissa näyissä ”taivas tarkoittaa vertauskuvallisesti hallitusvaltaa tai hallitusta”. a Ilmestyskirjan 21:1:ssä ”uusi taivas” viittaa Jumalan valtakuntaan. Tämä taivaassa oleva hallitus, jota kutsutaan joissakin raamatunkohdissa ”taivaan valtakunnaksi”, mainitaan useaan kertaan Ilmestyskirjassa ja muissakin Raamatun kirjoissa (Matteus 4:17; Apostolien teot 19:8; 2. Timoteukselle 4:18; Ilmestys 1:9; 5:10; 11:15; 12:10). Jumalan valtakunta, jonka kuningas on Jeesus, korvaa lopulta ”entisen taivaan” eli kaikki ihmisten epätäydelliset hallitukset (Daniel 2:44; Luukas 1:31–33; Ilmestys 19:11–18).

 ”Uusi maa.” Raamatun mukaan kirjaimellinen maa ei koskaan tuhoudu eikä sitä korvata millään muulla (Psalmit 104:5; Saarnaaja 1:4). Mitä kuvaannollinen maa sitten tarkoittaa? Ilmauksella ”maa” tarkoitetaan usein ihmiskuntaa (1. Mooseksen kirja 11:1; 1. Aikakirja 16:31; Psalmit 66:4; 96:1). Tästä voidaan päätellä, että ”uusi maa” viittaa uuteen ihmisyhteiskuntaan, joka haluaa olla alamainen taivaassa olevalle Jumalan hallitukselle. ”Entinen maa” – ihmiset, jotka vastustavat Jumalan valtakuntaa – katoaa.

 ”Eikä merta enää ollut.” Kuten Ilmestyskirjan 21:1:n muut elementit myös ”meri” on kuvaannollinen. Koska meri on usein arvaamaton ja myrskyisä, se symboloi osuvasti levottomia ihmisjoukkoja, jotka eivät välitä Jumalasta (Jesaja 17:12, 13; 57:20; Ilmestys 17:1, 15). Nekin katoavat. Psalmissa 37:10 sanotaan: ”Vielä hetki, niin pahoja ei enää ole. Sinä katsot sinne, missä he olivat, eikä heitä enää ole.”

Ilmestyksen 21:1:n konteksti

 Ilmestyskirjassa ennustetaan, mitä tapahtuisi ”Herran päivänä” (Ilmestys 1:10). Raamatun ennustusten mukaan tuo päivä alkaisi vuonna 1914, kun Jeesus alkaisi hallita Jumalan valtakunnan kuninkaana. b Hän ei kuitenkaan heti ottaisi maata kokonaan hallintaansa. Itse asiassa Raamatun mukaan maailman olosuhteet huononisivat merkittävästi ”Herran päivän” ensimmäisessä vaiheessa. Tuota vaihetta kutsutaan ”viimeisiksi päiviksi”. (2. Timoteukselle 3:1–5, 13; Matteus 24:3, 7; Ilmestys 6:1–8; 12:12.) Kun nuo kriittiset ja vaikeat viimeiset päivät loppuvat, Jumalan valtakunta poistaa vanhat kuvaannolliset taivaan ja maan. Se tuo tilalle uuden aikakauden, jota leimaavat rauha ja harmonia. Jumalan valtakunnan alamaiset – ”uusi maa” – saavat silloin nauttia ihanteellisista elinoloista ja täydellisestä terveydestä. (Ilmestys 21:3, 4.)

 Katso lyhyt video, joka auttaa saamaan kokonaiskuvan Ilmestyskirjasta.

a McClintockin ja Strongin Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, 1891, IV osa, s. 122.