Siirry sisältöön

Mitä Raamattu sanoo erirotuisten välisistä avioliitoista?

Mitä Raamattu sanoo erirotuisten välisistä avioliitoista?

Raamattu vastaa

 Jumala hyväksyy eri rotua edustavien miehen ja naisen avioliiton, koska hänelle kaikki rodut ovat samanarvoisia. Raamatussa sanotaan: ”Jumala kohtelee jokaista samoin perustein – – riippumatta siitä mitä rotua hän on.” (Apostolien teot 10:34, 35, Good News Translation.)

 Seuraavassa on joitakin muita aiheeseen liittyviä Raamatun periaatteita:

Kaikilla roduilla on yhteinen alkuperä

 Kaikki ihmiset polveutuvat ensimmäisestä ihmisestä Aadamista ja hänen vaimostaan Eevasta, jota Raamatussa kutsutaan ”kaikkien elävien äidiksi” (1. Mooseksen kirja 3:20). Tästä syystä Raamatussa sanotaan Jumalasta: ”Hän teki yhdestä ihmisestä kaikki ihmisten kansakunnat.” (Apostolien teot 17:26.) Kaikki ihmiset ovat rotuun katsomatta samaa perhettä. Entä jos rotuennakkoluulot tai luokkajako ovat yleisiä jollakin alueella?

On viisasta neuvotella

 Vaikka Jumala hyväksyy varauksetta erirotuisten väliset avioliitot, kaikki ihmiset eivät ole samaa mieltä (Jesaja 55:8, 9). Mikäli kaksi eri rotuun kuuluvaa harkitsee avioitumista toistensa kanssa, heidän on hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä:

  •   Miten kestätte paineet, joita sukulaiset tai muut saattavat aiheuttaa?

  •   Miten autatte lapsianne kestämään ennakkoluuloja?

 Kun avioliittoa harkitsevat tällä tavoin ”neuvottelevat keskenään”, heillä on hyvät mahdollisuudet onnistua (Sananlaskut 13:10; 21:5).