Gå direkte til indholdet

Går Jehovas Vidner ind for tværreligiøst samarbejde?

Jehovas Vidner kan godt lide at drøfte trosspørgsmål med folk fra alle religioner, men vi går ikke ind for tværreligiøst samarbejde i den forstand at vores gudsdyrkelse foregår i fællesskab med andre trossamfund. Bibelen viser at sande kristne er “harmonisk sammenføjet”, og et vigtigt aspekt af denne harmoni er enhed i troen. (Efeserne 4:16; 1 Korinther 1:10; Filipperne 2:2) Det indebærer mere end blot at være enige om vigtigheden af egenskaber som kærlighed, medfølelse og villighed til at tilgive. Vores religiøse overbevisning bygger på nøjagtig kundskab fra Bibelen, for uden den var vores tro forgæves. – Romerne 10:2, 3.

Bibelen siger at religiøst fællesskab med folk fra andre trossamfund er som et ulige åg, et misforhold der kunne skade en kristens tro. (2 Korinther 6:14-17) Jesus lod ikke sine disciple have fællesskab med andre trossamfund. (Mattæus 12:30; Johannes 14:6) Guds lov, som blev givet israelitterne gennem Moses, forbød også fælles tilbedelse med de omkringliggende folkeslag. (2 Mosebog 34:11-14) Trofaste israelitter afslog på et senere tidspunkt et tilbud om hjælp som kunne have skabt en religiøs alliance med folk af en anden tro. – Ezra 4:1-3.

Går Jehovas Vidner ind for dialoger med folk fra andre trossamfund?

Ja, det gør vi. I 2020 anvendte vi for eksempel 1.669.901.531 timer på at tale med folk der har en anden tro. Ligesom apostlen Paulus er vi i vores forkyndelse interesseret i at forstå hvad folk tænker og tror. (1 Korinther 9:19-22) I samtalens løb prøver vi oprigtigt at anvende Bibelens råd om at vise “dyb respekt” for den vi taler med. – 1 Peter 3:15.