Ezra 4:1-24

4  Da Judas og Benjamins fjender+ hørte at de deporterede som var vendt tilbage,+ var ved at bygge et tempel for Jehova, Israels Gud,  gik de straks til Zerubbabel og til overhovederne for slægterne og sagde: “Lad os bygge sammen med jer, for vi tilbeder* jeres Gud+ ligesom I gør, og vi har ofret til ham lige siden kong Asarhaddon+ af Assyrien førte os hertil.”+  Men Zerubbabel og Jeshua og resten af overhovederne for Israels slægter sagde: “I har ingen ret til at bygge et hus for vores Gud sammen med os.+ Vi vil selv bygge det for Jehova, Israels Gud, sådan som kong Kyros af Persien har bedt os om.”+  Fra da af prøvede de folk der boede i landet, hele tiden at tage modet fra* Judas folk og afskrække dem fra at bygge.+  De gav nogle rådgivere betaling for at spolere deres planer+ i al den tid kong Kyros af Persien regerede, helt frem til kong Dareios+ af Persiens regeringstid.  I begyndelsen af Ahasverus’ regeringstid skrev de et anklageskrift mod indbyggerne i Jerusalem og Juda.  Og mens kong Artaxerxes regerede over Persien, skrev Bishlam og Mitredat foruden Tabel og hans andre forbundsfæller et brev til kong Artaxerxes; de oversatte det til aramæisk+ og skrev det med aramæiske bogstaver.*  * Rekum, den øverste regeringsembedsmand, og skriveren Shimshaj skrev et brev med anklager mod Jerusalem til kong Artaxerxes der lød som følger:  (Det var fra Rekum, den øverste regeringsembedsmand, og fra skriveren Shimshaj og deres forbundsfæller, dommerne og understatholderne, sekretærerne, folkene fra Erek,+ babylonierne, indbyggerne i Susa,+ det vil sige elamitterne,+ 10  og fra resten af de nationer som den store og ærede Asnappar førte i eksil og forviste til Samarias byer,+ og fra de øvrige folk i regionen På Den Anden Side af Floden.* 11  Dette er en afskrift af det brev som de sendte til ham). “Til kong Artaxerxes fra dine tjenere, mændene i regionen På Den Anden Side af Floden. 12  Vi vil gerne oplyse kongen om at de jøder som blev sendt afsted fra dig til os, er kommet til Jerusalem. De er i gang med at genopbygge den oprørske og onde by; de er ved at være færdige med muren,+ og de reparerer fundamenterne. 13  Nu skal kongen vide at hvis denne by bliver genopbygget og dens mure bliver gjort færdige, vil dens indbyggere hverken betale skat, afgift+ eller told, og det vil gå ud over indtægterne til kongernes skatkamre. 14  Eftersom vi får vores løn fra kongen* og det ville være forkert af os at se passivt til mens kongens interesser lider skade, har vi nu sendt bud og gjort sagen kendt for kongen 15  så man kan se efter i dine forfædres optegnelser.+ I optegnelserne vil du finde at denne by er en oprørsk by, en by som har været til skade for kongers og provinsers interesser, og i den har der lige fra gammel tid været folk som har tilskyndet til oprør. Det var derfor denne by blev ødelagt.+ 16  Vi gør kongen opmærksom på at hvis denne by bliver genopbygget og dens mure bliver gjort færdige, vil du ikke have nogen kontrol over* regionen På Den Anden Side af Floden.”+ 17  Kongen sendte et svar til Rekum, den øverste regeringsembedsmand, og til skriveren Shimshaj og resten af deres forbundsfæller som boede i Samaria og den øvrige del af regionen På Den Anden Side af Floden: “Vær hilset! 18  Det officielle brev som I har sendt os, er blevet læst tydeligt op* for mig. 19  På min befaling har man undersøgt sagen, og det blev slået fast at der i denne by lige fra gammel tid har været opstand mod konger, og der har været oprør og revolter i byen.+ 20  Der har været stærke konger over Jerusalem som regerede over hele regionen På Den Anden Side af Floden, og man betalte skat, afgift og told til dem. 21  Befal nu disse mænd at de skal standse deres arbejde, så byen ikke bliver genopbygget før jeg giver ordre til det. 22  Tøv ikke med at gribe ind over for dette, for ellers vil det skade kongen endnu mere.”+ 23  Så snart afskriften af det officielle brev fra kong Artaxerxes var blevet læst op for Rekum og skriveren Shimshaj og deres forbundsfæller, rejste de til jøderne i Jerusalem og standsede dem med magt. 24  Så gik arbejdet på Guds hus, som var i Jerusalem, i stå, og det lå stille indtil kong Dareios af Persiens andet regeringsår.+

Fodnoter

Bogst.: “søger”.
Bogst.: “svække hænderne på”.
Eller muligvis: “det blev skrevet på aramæisk og derefter oversat”.
Ezr 4:8 til 6:18 er oprindeligt skrevet på aramæisk.
Eller “i området Trans-Eufrat”.
Bogst.: “vi spiser paladsets salt”.
Bogst.: “andel i”.
Eller muligvis: “er blevet oversat og oplæst”.

Studienoter

Medieindhold