Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

EN REGERING DER VIL TAGE UDFORDRINGEN OP

“Freden vil hvile” over jorden for evigt

“Freden vil hvile” over jorden for evigt

FN promoverer idéen om at alle skal være “verdensborgere”. Målet er blandt andet at samarbejde på tværs af grænser, respektere menneskerettighederne og beskytte vores planet. Hvorfor? “Klimaforandringer, organiseret kriminalitet, voksende ulighed, uløste konflikter, flygtningestrømme, global terrorisme, smitsomme sygdomme og lignende problemer lader sig ikke begrænse ... af landegrænser,” skrev Maher Nasser i UN Chronicle.

Andre har ligefrem talt for at oprette en verdensregering. Det gjaldt for eksempel den italienske filosof, forfatter og statsmand Dante (1265-1321) og fysikeren Albert Einstein (1879-1955). Dante mente ikke at der kunne være varig fred i en politisk splittet verden. Et “rige der er i splid med sig selv, går til grunde”, sagde han og citerede Jesus Kristus. – Lukas 11:17.

Kort efter Anden Verdenskrig, hvor atombomben for første gang blev anvendt, skrev Albert Einstein i et åbent brev til FN’s generalforsamling: “FN må handle hurtigt og skabe de nødvendige betingelser for international sikkerhed ved at danne grundlaget for en ægte verdensregering.”

Men er det realistisk at de politikere der skulle udgøre en så magtfuld regering, aldrig ville blive korrupte, begå fejl eller undertrykke andre? Eller ville de bare få de samme dårlige karaktertræk som andre ledere har haft? Den britiske historiker lord Acton sagde meget rammende: “Al magt korrumperer, og total magt korrumperer totalt.”

Hvis vi mennesker skal opleve ægte fred og harmoni, er vi ikke desto mindre nødt til at være forenede. Men hvordan kan vi opnå det? Er det overhovedet muligt? Ja, Bibelen siger at det både kan og vil ske. Men løsningen er ikke en verdensregering bestående af ledere der kan blive korrupte. Nej, løsningen vil være en regering som Gud står bag. Med denne regering vil Gud udøve sin ret til at herske over sine skabninger. I Bibelen kaldes regeringen for “Guds rige”. – Lukas 4:43.

“LAD DIT RIGE KOMME”

Jesus Kristus tænkte på Guds rige da han i bønnen Fadervor sagde: “Lad dit rige komme. Lad din vilje ske på jorden.” (Matthæus 6:9, 10) Ja, Guds rige vil sørge for at det er Guds vilje der bliver gennemført på jorden, ikke magtsyge eller selviske menneskers.

Guds rige bliver også kaldt “himlenes rige”. (Matthæus 5:3) Riget vil nemlig herske fra himlen, ikke fra jorden. Det vil derimod regere over jorden. Tænk engang over hvad det betyder. Denne verdensregering vil ikke have brug for økonomiske midler og vil ikke opkræve penge. Sikke en lettelse for borgerne!

Guds rige er et kongerige med Jesus Kristus som konge, og han har fået sin myndighed af Gud. Bibelen siger om Jesus:

  • “På hans skulder skal styret hvile. ... Hans herredømme vil blive ved med at vokse, og freden vil hvile for evigt.” – Esajas 9:6, 7.

  • “Der blev givet ham herredømme og ære, og han fik overdraget et rige, og mennesker fra alle folkeslag, nationer og sprog skal tjene ham. Hans herredømme er et ... der ikke vil ophøre.” – Daniel 7:14.

  • “Verdensherredømmet er overtaget af det rige der tilhører vores Herre [Gud] og hans Salvede [Kristus].” – Åbenbaringen 11:15.

Guds rige vil opfylde det Jesus bad om i Fadervor, og fuldføre Guds hensigt med jorden. Under dets styre vil menneskene lære at tage sig af jorden så den igen vil komme i balance og myldre af liv.

Som noget meget vigtigt vil Guds rige uddanne sine borgere. Alle vil blive undervist i de samme normer, og der vil ikke være uenighed eller splittelse. “Ingen vil gøre skade, og ingen vil gøre fortræd ..., for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova som vandet dækker havets bund,” står der i Esajas 11:9.

Alle jordens indbyggere vil blive forenede og leve sammen som fredselskende verdensborgere – noget som FN ikke har været i stand til at opnå. Bibelen siger om menneskene til den tid: “Deres glæde vil være stor fordi der er fred overalt.” (Salme 37:11) Med tiden vil ord som “kriminalitet”, “forurening”, “fattigdom” og “krig” forsvinde fra vores ordforråd. Men hvornår vil alt det ske? Hvornår vil Guds rige overtage styringen? Hvordan vil det gøre det? Og hvordan kan du få gavn af dets styre? Det vil vi komme ind på nu.