Gå direkte til indholdet

Fred på jorden – hvordan?

Fred på jorden – hvordan?

Hvad Bibelen siger

 Det vil ikke være mennesker der indfører fred på jorden, men Guds rige, en himmelsk regering med Kristus Jesus som hersker. Læg mærke til hvad Bibelen lærer os om dette vidunderlige håb.

  1.   Gud vil ‘standse krige indtil jordens ende’ og på den måde opfylde sit løfte om at bringe ‘fred på jorden blandt mennesker der har Guds velvilje’. – Salme 46:9; Lukas 2:14.

  2.   Guds rige vil herske fra himmelen over hele jorden. (Daniel 7:14) Som verdensregering vil det fjerne nationalisme, der er den grundlæggende årsag til mange stridigheder.

  3.   Jesus, der er konge i Guds rige, bliver kaldt “Fredsfyrste”, og han vil sikre at der ‘ingen ende vil være på freden’. – Esajas 9:6, 7.

  4.   Folk der er besluttede på at slås, vil ikke få lov til at leve under Rigets styre, for “den der elsker vold, ham hader [Guds] sjæl”. – Salme 11:5; Ordsprogene 2:22.

  5.   Gud lærer sine undersåtter hvordan de kan leve i fred. Bibelen beskriver resultaterne af denne undervisning og siger: “De skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig.” – Esajas 2:3, 4.

 I dag er der millioner af Jehovas Vidner i hele verden der bliver undervist af Gud og lærer at være fredelige. (Mattæus 5:9) Selvom vi kommer fra mange forskellige etniske grupper og bor i mere end 230 lande, nægter vi at bruge våben mod vores næste.

Jehovas Vidner lærer allerede nu at være fredelige.