Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

PROBLEMET

Trusler mod trygheden

Trusler mod trygheden

“Aldrig har en generation haft så store ressourcer hvad angår teknologi, videnskab og økonomi, som i dag ... Alligevel bliver det måske den første generation til [politisk, økonomisk og miljømæssigt] at føre verden ud på afgrundens rand.” – The Global Risks Report 2018, World Economic Forum.

HVORFOR ER MANGE BEKYMRET FOR MENNESKERS OG JORDENS FREMTID? TÆNK OVER NOGLE AF DE UDFORDRINGER VI STÅR OVER FOR.

  • CYBERKRIMINALITET: “Det bliver farligere og farligere at færdes på internettet. Det er et tilholdssted for pædofile, mobbere, trolls * og hackere,” siger avisen The Australian. “Identitetstyveri er en af de former for kriminalitet der globalt set eskalerer hurtigst. ... På internettet har mennesker også mulighed for at udleve deres værste karaktertræk – nemlig at være ondskabsfulde og hensynsløse.”

  • ØKONOMISK ULIGHED: Ifølge en nylig rapport fra nonprofitorganisationen Oxfam sidder de otte rigeste mennesker på en formue der udgør det samme som det den fattigste halvdel af jordens befolkning tilsammen råder over. “Den økonomiske ubalance skaber større rigdom for de rigeste på bekostning af de fattigste i samfundet, hvoraf de fleste er kvinder,” siger Oxfam. Nogle frygter at den voksende ulighed vil føre til sociale uroligheder.

  • KONFLIKTER OG FORFØLGELSE: FN’s Flygtningeorganisations rapport for 2018 siger at vi i øjeblikket oplever “det største antal mennesker på flugt nogensinde”. Mere end 68 millioner har måttet forlade deres hjem, hovedsageligt på grund af konflikter eller forfølgelse. “Et menneske fordrives hvert andet sekund,” står der i rapporten.

  • MILJØPROBLEMER: “Biodiversiteten falder med alarmerende hast,” siger The Global Risks Report 2018 og fortsætter: “Forureningen af luften og havet er blevet en voksende trussel mod menneskehedens sundhed.” Desuden er der i nogle lande kraftig tilbagegang i insektbestanden. Insekter er nødvendige for at planter kan blive bestøvet, og derfor taler forskere nu om en potentiel “dommedag for naturen”. Det ser også sort ud for koralrevene. Forskere anslår at i løbet af de sidste 30 år er omkring halvdelen af verdens koralrev døde.

Er det muligt for mennesker at foretage de forandringer der skal til for at få en tryg verden? Nogle mener at viden og information er en del af løsningen. Men hvilken viden skal der i så fald til? Det vil de følgende artikler komme ind på.

^ En “troll” er en person der forsøger at skabe problemer på et internetforum ved for eksempel at poste beskeder eller opslag der har til formål at skabe vrede og konflikter.