VÅGN OP! Nr. 1 2019 | Får vi nogensinde fred og tryghed?

Læs om nogle af de udfordringer vi står over for, og hvad der skal til for at gøre verden til et trygt og sikkert sted at være.

Trusler mod trygheden

Truslerne mod trygheden er flere end nogensinde. Findes der en løsning?

Vi må kende årsagen til problemerne

Menneskers ufuldkommenhed er skyld i mange af de problemer vi ser i dag. Hvor kan vi finde hjælp?

Uddannelse i god moral

Høje moralnormer er nødvendige for at kunne opnå fred og tryghed.

Ricardo og Andres fortæller om deres liv

Før forstyrrede Ricardo og Andres altid freden i nabolaget; nu fremmer de den. Læs hvordan Bibelen forandrede deres liv.

Guds rige indfører “fred overalt”

Guds rige vil skabe fred og tryghed på hele jorden.

Har du tænkt over dette?

Hvordan kan du få svar på dine spørgsmål om Bibelen?