Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forældre lærer deres børn kærlighed gennem deres eget eksempel

EN HJÆLP TIL AT TAGE UDFORDRINGEN OP

Uddannelse i god moral

Uddannelse i god moral

På en studietur blev nogle teenagedrenge anklaget for at have begået et overgreb af seksuel karakter mod en anden teenagedreng. De gik på en prestigefyldt privatskole i Canada. Efter episoden skrev journalisten Leonard Stern i avisen Ottawa Citizen: “Intellekt, uddannelse og social status forhindrer ikke unge i at træffe beslutninger der afspejler dårlig moral.”

Stern skrev også: “Man skulle tro at det vigtigste mål som forælder er at hjælpe ens barn til at udvikle en god moral. Men virkeligheden er at mange forældre går mere op i at deres børn får en god uddannelse og gør karriere.”

Det er helt sikkert vigtigt med uddannelse, men selv de bedste uddannelsesinstitutioner kan ikke hjælpe en person til at bekæmpe forkerte ønsker eller tilbøjeligheder. Hvor kan man så finde en uddannelse der hjælper med det – altså giver moralsk vejledning?

EN UDDANNELSE DER GIVER MORALSK OG ÅNDELIG VEJLEDNING

Bibelen er som et spejl. Når vi læser i den, kan vi se vores begrænsninger og svagheder mere tydeligt. (Jakob 1:23-25) Men Bibelen kan også hjælpe os med at gøre de nødvendige forandringer og udvikle egenskaber der giver fred og harmoni. Det er egenskaber som godhed, venlighed, tålmodighed, selvbeherskelse og kærlighed. Faktisk bliver kærlighed kaldt “et fuldkomment bånd der binder [os] sammen”. (Kolossenserne 3:14) Hvad er det særlige ved kærlighed? Det forklarer Bibelen:

  • “Kærligheden er tålmodig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig. Den praler ikke, og den bliver ikke stolt, opfører sig ikke uanstændigt, er ikke selvisk, lader sig ikke provokere. Den holder ikke regnskab med forurettelser. Den glæder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig med sandheden. Den tåler alt, ... udholder alt. Kærligheden ophører aldrig.” – 1. Korinther 13:4-8.

  • “Kærligheden gør ikke medmennesket noget ondt.” – Romerne 13:10.

  • “Frem for alt skal I have inderlig kærlighed til hinanden, for kærligheden dækker over utallige synder.” – 1. Peter 4:8.

Hvordan har du det når du er sammen med nogen der elsker dig? Føler du dig så ikke tryg og afslappet? Det gør du helt sikkert. Du ved jo at de aldrig med vilje ville såre dig.

Kærlighed kan også få mennesker til at bringe store personlige ofre og gøre forandringer i deres livsstil for andres skyld. Tænk over eksemplet med en mand vi vil kalde George. Da han blev bedstefar, ville han selvfølgelig gerne være sammen med sit barnebarn. Men der var et problem. George var storryger, og hans svigersøn ville ikke have at han røg i nærheden af barnet. Hvad gjorde George? Selvom han havde røget i 50 år, lagde han cigaretterne på hylden for at kunne være sammen med sit barnebarn. Ja, kærlighed kan virkelig udrette store ting!

Bibelen hjælper os med at udvikle mange gode egenskaber, deriblandt godhed, venlighed og kærlighed

Kærlighed er noget vi skal lære. Forældre spiller en vigtig rolle i forbindelse med at lære deres børn at vise kærlighed. De giver deres børn mad og beskytter dem og trøster dem hvis de kommer til skade eller er syge. Gode forældre snakker med deres børn og oplærer dem. De opdrager også deres børn og lærer dem hvad der er rigtigt og forkert. Desuden er de gode eksempler og rollemodeller for deres børn.

Desværre er der nogle forældre der ikke lever op til deres ansvar. Betyder det at deres børn er dømt til at blive dårlige mennesker? Nej, slet ikke! Selv nogle der er vokset op i dysfunktionelle familier, har gjort enorme forandringer i deres liv og er blevet omsorgsfulde og pålidelige samfundsborgere. Den næste artikel viser at det også kan lade sig gøre for nogle som andre ellers har betragtet som håbløse tilfælde.