Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDARTIKEL

Gode råd til at tackle stress

Gode råd til at tackle stress

„Jeg følte mig som en mus i en trædemølle — jeg kom ingen vegne. Ofte arbejdede jeg 16 timer om dagen og havde sjældent fri i weekenden. Jeg var vred over at jeg kun så min lille datter når hun sov. Stress var ved at gøre mig syg.“ — Kari, Finland.

KARIS tilfælde er ikke enestående. Ifølge en velgørende forening i Storbritannien der hjælper folk med psykiske problemer, er hver femte ansat i landet blevet syg som følge af stress i løbet af deres arbejdsliv, og hver fjerde har grædt på deres arbejdsplads fordi de ikke kunne håndtere presset. I 2009, under recessionen, skete der en voldsom stigning i udskrivningen af recepter på antidepressiv medicin.

Hvad har gjort dig stresset?

 • Utryghed

 • En krævende hverdag

 • Konflikter med andre

 • En traumatisk oplevelse

Hvordan er du blevet påvirket af stress?

 • Helbredsproblemer

 • Udbrændthed

 • Søvnproblemer

 • Depression

 • Dårligere relationer til andre

 Stress sætter et forbløffende alarmberedskab i gang i vores krop. Der frigives hormoner for at øge vejrtrækningen, hjerterytmen og blodtrykket. Desuden strømmer reserver af blodlegemer og glukose ind i blodbanen. Denne kæde af reaktioner hjælper os til at klare det der gør os stressede. Når den stressfremkaldende faktor er væk, vender kroppen tilbage til sin normale tilstand. Men lang tids stress kan gøre én kronisk nervøs eller anspændt, som om kroppen hele tiden er i højeste gear. Det er derfor vigtigt for både ens fysiske og psykiske velbefindende at man lærer at tackle stress.

Stresshåndtering

Stress er ikke nødvendigvis skadeligt i sig selv. Den amerikanske psykologforening siger: „Stress er for et menneske hvad en streng er for en violin: Spændes den for lidt, bliver musikken for kedelig og irriterende at høre på; spændes den for meget, bliver musikken skinger, eller strengen kan knække. Stress kan være dødskysset eller livets krydderi. Det hele handler egentlig om hvordan man tackler det.“

Noget andet der gør sig gældende, er at vi mennesker er forskellige hvad angår temperament og helbred. Det der stresser den ene, stresser måske ikke den anden. Det skal dog siges at hvis ens dagligdag gør en så anspændt at man ikke kan slappe af eller håndtere de spidsbelastninger som opstår fra tid til anden, er det et stærkt signal om at man er for stresset.

Nogle tyr til alkohol, stoffer eller tobak for at „klare“ kronisk stress. Andre får unormale spisevaner eller sidder passivt foran fjernsynet eller computeren — vaner som ikke løser det grundlæggende problem, men snarere forværrer det. Hvordan kan vi da lære at tackle stress på en god måde?

Mange har fået hjælp ved at bruge de praktiske råd der findes i Bibelen. Kunne dens gennemprøvede råd også være nyttige for dig? Overvej det spørgsmål mens du læser følgende om fire almindelige årsager til stress.

 1 UTRYGHED

Der er ingen af os der kan opnå 100 procents tryghed. Som Bibelen siger, bliver vi alle ’berørt af tid og tilfælde’. (Prædikeren 9:11) Hvordan kan du tackle det hvis der er noget der gør dig utryg og usikker? Prøv at følge disse forslag.

 • Betro dig til en i din familie eller en god ven. Undersøgelser viser at venners og families støtte og hjælp forebygger stressrelaterede sygdomme. Ja, „en ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen“. — Ordsprogene 17:17.

 • Lad ikke tankerne kredse om alle mulige skrækscenarier. Det eneste du opnår ved det, er at det tærer psykisk på dig. Og det du frygter, sker måske slet ikke! Det er med god grund at Bibelen siger: „Vær ... aldrig bekymrede for dagen i morgen, for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer.“ — Mattæus 6:34.

 • Benyt dig af bønnens kraft. ’Kast al jeres bekymring på Gud, for han tager sig af jer,’ står der i Første Petersbrev 5:7. Gud viser sin omsorg ved at give os en indre fred og ved at forsikre os om at han ’ikke på nogen måde vil forlade’ dem der oprigtigt søger hans trøst og støtte når de er i nød. — Hebræerne 13:5; Filipperne 4:6, 7.

2 EN KRÆVENDE HVERDAG

En presset hverdag med arbejde, uddannelse, lang transporttid eller pasning af børn eller aldrende forældre kan resultere i et konstant højt stressniveau. Og at afstå fra nogle af disse gøremål er måske helt udelukket. (1 Timoteus 5:8) Hvad kan du gøre for at undgå at gå ned med flaget?

 • Træk stikket ud en gang imellem, og få tilstrækkelig med hvile. Bibelen siger: „Hellere én hånd fyldt med hvile end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind!“ — Prædikeren 4:6, da. aut.

 • Prioritér det der er vigtigst, og hav en beskeden livsstil. (Filipperne 1:10) Overvej om du kan forenkle din tilværelse, måske ved at skære ned på dine udgifter eller reducere din arbejdstid. — Lukas 21:34, 35.

Kari, der er omtalt tidligere, tog sit liv op til fornyet overvejelse da han begyndte at studere Bibelen. „Det gik op for mig at jeg havde en egoistisk livsstil,“ skrev han. Han solgte derfor sin virksomhed og fik et job der gjorde det muligt for ham at være mere hjemme. „Vores levestandard er faldet en smule,“ indrømmer han, „men min kone og jeg er fri for konstant stress, og vi har mere tid til familie og venner. Jeg ville ikke bytte den indre fred jeg har, med nogen som helst indbringende forretning.“

 3 KONFLIKTER MED ANDRE

Konflikter med andre, især på ens arbejdsplads, kan være meget belastende. Hvis du har sådanne problemer, er der faktisk nogle muligheder du kan gøre brug af.

 • Prøv at bevare roen når nogen gør dig vred. Kast ikke benzin på bålet. „Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sårende ord vækker vrede,“ siges der i Ordsprogene 15:1.

 • Prøv at løse uoverensstemmelserne under fire øjne og på en respektfuld måde så den anden bevarer sin værdighed. — Mattæus 5:23-25.

 • Prøv at forstå hans eller hendes følelser og synspunkter. At gøre det kan ’bremse din vrede’ fordi du på den måde sætter dig i den andens sted. (Ordsprogene 19:11) Det vil også hjælpe dig til at se dig selv sådan som andre ser dig.

 • Prøv at tilgive. Det er ikke kun smukt at tilgive, det er også god medicin. En undersøgelse fra 2001 viste at „uforsonlige tanker“ resulterede i „signifikant højere“ blodtryk og hjerterytme, hvorimod en tilgivende indstilling reducerede stress. — Kolossenserne 3:13.

4 TRAUMATISKE HÆNDELSER

Nieng, der bor i Cambodja, har været ude for en række store tragedier. I 1974 blev hun såret da en bombe eksploderede i en lufthavn. Året efter døde hendes to børn, hendes mor og hendes mand. I 2000 blev hendes hjem og andre ejendele ødelagt af en brand, og tre år senere døde hendes anden mand. Efter alt dette ønskede Nieng at gøre ende på sit liv.

„Hellere én hånd fyldt med hvile end to hænder fyldt med slid“

Men Nieng fandt hjælp til at tackle sin situation. Ligesom Kari undersøgte hun Bibelen og blev så glad for det hun lærte, at hun begyndte at bruge noget af sin tid på at hjælpe andre til at få gavn af Bibelen. Hendes erfaring stemmer med en undersøgelse fra 2008 foretaget af britiske forskere. Undersøgelsen viste at en af de måder hvorpå man kan opdyrke „evnen til at udholde en stressende og belastende situation“, er „at være noget for andre“ — et råd som Bibelen længe har fremhævet. — Apostelgerninger 20:35.

Nieng fik desuden et sikkert håb om en bedre fremtid, en fremtid hvor alle de problemer der plager menneskene, vil være borte. Til den tid vil der på hele jorden være „fred i overflod“. — Salme 72:7, 8.

Ved hjælp af Bibelen kan vi opnå noget helt uvurderligt — et ægte håb og visdom til at klare de mange stressbelastninger vi kommer ud for i livet. Millioner har allerede fået gavn af denne bemærkelsesværdige og unikke bog. Det kan du også.