Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Meditation

Meditation

Hvad er meditation?

„Jeg grunder over hele dit værk, ja, dine gerninger grubler jeg over.“ — Salme 77:12.

HVAD NOGLE SIGER

Meditation udføres på mange forskellige måder, og en del meditationsformer har deres rod i Østens religioner. „Sindet skal være tomt for at man kan se klart,“ skrev en forfatter om dette emne. Hans ord afspejler den opfattelse at man ved at tømme sindet mens man koncentrerer sig om visse ord eller billeder, kan opnå indre fred, klarsyn og åndelig oplysning.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen lægger stor vægt på meditation. (1 Timoteus 4:15) Men den form for meditation den tilskynder os til at gøre brug af, indebærer ikke at man tømmer sindet eller gentager et bestemt ord eller udtryk, af nogle kaldt et mantra. Meditation i bibelsk forstand indebærer derimod at man bevidst lader tankerne kredse om positive emner såsom Guds egenskaber og normer og hans skaberværk. „Jeg grunder over alt hvad du har gjort; jeg grubler over dine hænders værk,“ sagde en trofast mand engang da han bad til Gud. (Salme 143:5) Han sagde også: „Hver gang jeg mindes dig på mit leje, grunder jeg i nattevagterne over dig.“ — Salme 63:6.

 Hvordan kan du få gavn af at meditere?

„Den retfærdiges hjerte grunder over hvordan det skal svare.“ — Ordsprogene 15:28.

HVAD BIBELEN SIGER

Den bibelske form for meditation, eller eftertanke, hjælper os til at forbedre vores indre personlighed, opøve selvbeherskelse og få moralsk styrke — hvilket alt sammen medfører at vores tale og opførsel afspejler indsigt og dømmekraft. (Ordsprogene 16:23) En sådan meditation vil derfor også bidrage til at man får et lykkeligt og tilfredsstillende liv. Om den der ofte mediterer over emner der knytter sig til Gud, siges der i Salme 1:3: „Han skal blive som et træ, plantet ved strømme af vand, der giver sin frugt til tiden og hvis løv ikke visner; og alt hvad han gør, det lykkes.“

Meditation kan desuden forbedre vores fatteevne og hukommelse. Lad os illustrere det med et eksempel. Når vi undersøger et aspekt af skaberværket eller et bestemt bibelsk emne, lærer vi mange interessante fakta. Men det er først når vi mediterer over disse oplysninger, at vi kan se hvordan de er forbundet med hinanden og med det vi allerede ved. Ligesom en tømrer kan bearbejde råmaterialer så de bliver til en flot bygning, kan meditation hjælpe os til at bearbejde faktuelle oplysninger så de udgør et mønster eller et sammenhængende hele.

Bør meditation holdes under kontrol?

„Hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det?“ — Jeremias 17:9.

HVAD BIBELEN SIGER

„Indefra, fra menneskenes hjerte, udgår skadelige overvejelser: utugt, tyverier, mord, ægteskabsbrud, handlinger der skyldes havesyge og ondskab, svig, skamløshed, et misundeligt øje, ... ufornuft.“ (Markus 7:21, 22) Ja, ligesom ild skal meditation holdes under kontrol. Hvis man ikke gør det, kunne forkerte tanker give næring til skadelige ønsker som måske kommer ud af kontrol og fører til onde handlinger. — Jakob 1:14, 15.

Det er derfor Bibelen opfordrer os til at lade vores tanker kredse om „alt hvad der er sandt, ... alt hvad der er retfærdigt, alt hvad der er rent, alt hvad der er værd at holde af, alt hvad der tales godt om, hvad der er dydigt og hvad der er rosværdigt“. (Filipperne 4:8, 9) Når vi sår sådanne tanker i vores sind, vil vi høste noget godt i form af smukke egenskaber, venlig tale og et godt forhold til andre. — Kolossenserne 4:6.