Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Visdommen råber — Kan du høre den?

Visdommen råber — Kan du høre den?

„Råber visdommen ikke, og lader dømmekraften ikke sin røst lyde? Den har stillet sig på toppen af højdedragene, ved vejen, hvor stierne krydser hinanden. Den råber højt ... hvor man går ind gennem indgangene.“ — ORDSPROGENE 8:1-3.

VISDOM er uvurderlig. Uden den ville vi begå den ene tåbelige fejl efter den anden. Men hvor kan vi finde sand visdom? Den der skrev Ordsprogenes Bog, tænkte her på Skaberens uforlignelige visdom. Og praktisk taget alle mennesker har adgang til denne visdom via en helt særlig bog, nemlig Bibelen. Tænk over følgende:

  • Bibelen er „den mest udbredte bog i historien“, oplyser The World Book Encyclopedia. „Den er blevet oversat flere gange og til flere sprog end nogen anden bog.“ Bibelen foreligger nu helt eller delvist på næsten 2.600 sprog, og det betyder at den er tilgængelig for over 90 procent af jordens befolkning.

  • Visdommen råber også højt på en mere bogstavelig måde. I Mattæus 24:14 står der: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden [på den nuværende verden] komme.“

Den „gode nyhed“ er et udtryk for sand visdom fordi den peger på Guds vise løsning på menneskenes problemer — hans rige. Dette rige er et styre som skal regere over hele jorden — én verden, ét styre. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Det er derfor Jesus i en bøn til Gud sagde: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ — Mattæus 6:9, 10.

Jehovas Vidner betragter det som en stor forret at forkynde Guds rige i 239 lande! Ja, visdommen — visdommen fra Gud — råber højt, også ved „indgangene“ til folks hjem. Kan du høre den?