Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Til brug i familien

Til brug i familien

 Til brug i familien

Hvem havde dette arbejde?

1. Hvilke to fiskere var sønner af Zebedæus og apostle af Jesus?

Skriv dine svar på linjen herunder.

VINK: Læs Mattæus 4:21, 22.

․․․․․

2. Skriv navnene på to andre apostle der også var fiskere.

VINK: Læs Mattæus 4:18.

․․․․․

OPLÆG TIL SAMTALE:

Hvorfor sagde Jesus at hans disciple ville blive „menneskefiskere“? (Mattæus 4:19) Hvilke lighedspunkter og forskelle tror du der er mellem bogstaveligt fiskeri og menneskefiskeri?

HVAD VED DU OM APOSTELEN ANDREAS?

3. Hvem var Andreas en discipel af inden han begyndte at følge Jesus?

VINK: Læs Markus 1:4; Johannes 1:35-40.

․․․․․

4. Hvem talte Andreas med om Jesus, og med hvilket resultat?

VINK: Læs Johannes 1:40-42.

․․․․․

OPLÆG TIL SAMTALE:

Hvorfor er det en god idé at fortælle familiemedlemmer det du ved om Jesus? Men hvordan vil nogle af dem måske reagere?

VINK: Læs Mattæus 10:32-37.

BØRNENES BILLEDQUIZ

Kan du finde disse billeder i bladet? Beskriv med egne ord hvad der sker på hvert billede.

FRA DETTE NUMMER

Besvar følgende spørgsmål, og indsæt det/de manglende bibelvers.

SIDE 3 Hvad gør den kloge? Ordsprogene 14:․․․

SIDE 8 Hvilket personligt navn har Gud givet sig selv? Salme 83:․․․

SIDE 20 Hvad er der sket med de engle der syndede? Judas․․․

SIDE 26 Hvad vil „tryk på vrede“ give? Ordsprogene 30:․․․

● Svarene findes på side 11

 SVARENE TIL SIDE 31

1. Jakob og Johannes.

2. Peter og Andreas.

3. Johannes Døber.

4. Hans bror Peter, og han blev en discipel af Jesus.