Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvem er dæmonerne?

Hvem er dæmonerne?

 Hvad siger Bibelen?

Hvem er dæmonerne?

FOLK fra forskellige kulturer tror på spøgelser, genfærd, feer, lygtemænd og dæmoner — åndevæsener som de mener er enten gode eller onde eller begge dele. Andre mennesker affærdiger troen på ånder som ren og skær overtro eller tankespind. Hvad siger Bibelen?

Bibelen lærer at Skaberen selv er en ånd, og at hans første skabninger var ånder, eller engle. (Johannes 4:24; Hebræerne 1:13, 14) Desuden nævner Bibelen onde ånder og omtaler dem nogle gange som dæmoner. (1 Korinther 10:20, 21; Jakob 2:19) Men den lærer ikke at Gud skabte dæmonerne. Hvem er de så, og hvordan blev de til?

„Engle som havde syndet“

Da Gud skabte åndeskabningerne, gav han dem en fri vilje så de kunne vælge om de ville handle godt eller ondt. Efter at menneskene var blevet skabt, valgte et ukendt antal engle sørgeligt nok at handle ondt ved at gøre oprør mod Gud.

Den første og mest ondskabsfulde af de ånder der gjorde oprør, blev til Satan. „Han stod ikke fast i sandheden,“ sagde Jesus Kristus. (Johannes 8:44) Hvad fik Satan til at vende sig mod Gud? Han begyndte at begære en tilbedelse der udelukkende tilkommer Skaberen, og derefter handlede han i overensstemmelse med dette begær ved at gøre sig selv til en rivaliserende gud. På denne måde gjorde han sig selv til „Satan“, der betyder „modstander“. Flere hundrede år senere, inden vandfloden på Noas tid, sluttede andre engle sig til Satan og forlod deres himmelske stilling for at materialisere sig i menneskeskikkelse og tage bolig på jorden. (1 Mosebog 6:1-4; Jakob 1:13-15) Da Vandfloden kom, vendte de materialiserede „engle som havde syndet“, åbenbart tilbage til åndeverdenen. (2 Peter 2:4; 1 Mosebog 7:17-24) Senere blev de omtalt som dæmoner. — 5 Mosebog 32:17; Markus 1:34.

De ulydige engle befandt sig nu i en meget anderledes situation end før de gjorde oprør. I Judas 6 står der: „De engle som ikke bevarede deres oprindelige stilling men forlod deres egen bolig, har [Gud] holdt forvaret med evige lænker under tæt mørke til dommen på den store dag.“ Ja, Gud tillod ikke dæmonerne at få deres tidligere privilegerede stilling i himmelen tilbage, men dømte dem til „det tætte mørkes gruber“, et symbolsk udtryk der betyder at de er afskåret fra al åndelig oplysning. — 2 Peter 2:4.

„Vildleder hele den beboede jord“

Selvom dæmonerne øjensynlig er afskåret fra igen at materialisere sig som mennesker, har de stadig stor magt over og indflydelse på menneskers tanker og tilværelse. Ja, Satan og hans dæmonhorder „vildleder hele den beboede jord“. (Åbenbaringen 12:9; 16:14) Hvordan? I stor udstrækning gennem „dæmoners lærdomme“. (1 Timoteus 4:1) Disse falske læresætninger, der ofte er af religiøs art, har forblindet millioner af menneskers forstand så de ikke forstår sandheden om Gud. (2 Korinther 4:4) Her følger nogle eksempler.

Læren om at de døde lever videre. Ved hjælp af syner, stemmer og andre udspekulerede metoder narrer dæmonerne folk til at tro at de levende kan kommunikere med de døde. Desuden er dette snedige bedrag med til at fremme den løgn at sjælen lever videre efter legemets død. Men Bibelen siger ligeud: „De døde ved slet ingenting.“ (Prædikeren 9:5, 6)  Eftersom de er ’steget ned i det tavse’, er de ikke engang i stand til at lovsynge Gud. — Salme 115:17. *

Alt er tilladt-mentaliteten. „Hele verden ligger i den ondes magt,“ siger Første Johannesbrev 5:19. Satan og hans dæmoner udnytter deres magt ved at bruge medierne og andre midler til at fremme den skadelige opfattelse at mennesker bare skal give efter for lave kødelige ønsker. (Efeserne 2:1-3) I dag er verden derfor fyldt med umoralitet af enhver art, derunder seksuelle perversioner. En umoralsk adfærd regnes for at være normal, hvorimod Bibelens normer ofte betragtes som gammeldags eller snæversynede.

Udøvelsen af okkultisme. Apostelen Paulus mødte en tjenestepige der var besat af „en spådomsånd“, og denne ånd satte hende i stand til at „skaffe sine herrer en stor fortjeneste ved at øve spådomskunst“. (Apostelgerninger 16:16) Paulus vidste hvor pigen havde sine overnaturlige evner fra, og nægtede derfor at lytte til hende. Desuden ønskede han ikke at krænke Gud, der betragter alle former for okkultisme — derunder astrologi og henvendelse til overnaturlige magter — som afskyelige. — 5 Mosebog 18:10-12.

Beskyt dig mod dæmonerne

Hvordan kan du beskytte dig mod onde ånder? Bibelen svarer: „I skal . . . underordne jer Gud; men stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.“ (Jakob 4:7) Vi følger denne formaning når vi lever efter den lære der findes i Bibelen, den eneste hellige bog der fuldt ud afslører Satan og dæmonerne og deres „listige anslag“. (Efeserne 6:11; 2 Korinther 2:11) Bibelen fortæller os også at de onde ånder, og alle andre der modstår Gud, vil blive fjernet på et tidspunkt. (Romerne 16:20) ’De retskafne skal bo på jorden, og de uangribelige vil blive ladt tilbage på den,’ siger Ordsprogene 2:21.

[Fodnote]

^ par. 11 Flere oplysninger om hvilken tilstand de døde i virkeligheden befinder sig i, og om det håb Bibelen giver om en opstandelse, findes i kapitel 6 og 7 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

HAR DU SPEKULERET OVER?

● Har Gud skabt dæmonerne? — 2 Peter 2:4.

● Kan man tale med de døde? — Prædikeren 9:5, 6.

● Hvordan kan du beskytte dig mod dæmonerne? — Jakob 4:7.

[Illustration på side 21]

Dæmonerne prøver at påvirke mennesker på mange måder