Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad tror Jehovas Vidner?

Hvad tror Jehovas Vidner?

Der er ikke noget hemmeligt ved Jehovas Vidners tro, for deres bøger og blade er let tilgængelige på flere hundrede sprog. Her følger en oversigt over nogle af deres grundlæggende lærepunkter.

1. Bibelen

Jehovas Vidner tror at „hele Skriften er inspireret af Gud“. (2 Timoteus 3:16) Jason D. BeDuhn, der er lektor i religionsstudier, har skrevet: „[Jehovas Vidner baserer] deres lære og gudsdyrkelse på Bibelens råmateriale, uden at have forudindtagede meninger om det de måtte finde dér.“ De retter deres tro ind efter Bibelen og fortolker den ikke efter deres eget forgodtbefindende. Samtidig erkender de at ikke alt i Bibelen skal tages bogstaveligt. For eksempel er de syv skabelsesdage ikke bogstavelige dage, men nogle lange tidsperioder. — 1 Mosebog 1:31; 2:4.

2. Skaberen

Den sande Gud har givet sig selv et personligt navn — Jehova (eller Jahve, som anvendt i den danske autoriserede oversættelse og foretrukket af nogle forskere i dag) — og det adskiller ham fra falske guder. * (Salme 83:18) Den hebraiske form af gudsnavnet forekommer omkring 7000 gange i Bibelens originaltekst. Jesus understregede betydningen af dette navn da han sagde følgende i bønnen Fadervor: „Helliget blive dit navn.“ (Mattæus 6:9, da. aut.) Gud kræver med rette udelt hengivenhed. Jehovas Vidner bruger derfor ingen ikoner eller billeder i deres tilbedelse. — 1 Johannes 5:21.

„Faderen er større end jeg.“ — Johannes 14:28

3. Jesus Kristus

Han er frelseren, „Guds søn“ og „al skabnings førstefødte“. (Johannes 1:34; Kolossenserne 1:15; Apostelgerninger 5:31) Eftersom han er skabt, er han ikke en del af en treenighed. „Faderen er større end jeg,“ sagde Jesus. (Johannes 14:28) Jesus levede i himmelen før han kom til jorden, og det var først efter sin offerdød og opstandelse at han vendte tilbage til himmelen. „Ingen kommer til Faderen uden gennem [ham].“ — Johannes 14:6.

 4. Guds rige

Dette er et virkeligt himmelsk styre med en konge — Jesus Kristus — og 144.000 medregenter, „som er blevet købt fra jorden“. (Åbenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) De vil herske over jorden, som vil blive renset for al ondskab og beboet af mange millioner gudfrygtige mennesker. — Ordsprogene 2:21, 22.

5. Jorden

Prædikeren 1:4 siger: „Jorden står til evig Tid.“ (Da. aut.1931) Efter at de onde er fjernet, vil jorden blive omdannet til et paradis og beboet til evig tid af retfærdige mennesker. (Salme 37:10, 11, 29) Det Jesus bad om med ordene „ske din vilje . . . på jorden“, vil så være gået i opfyldelse. — Mattæus 6:10, da. aut.

6. Bibelens profetier

’Gud kan ikke lyve.’ (Titus 1:2) Det han forudsiger, går derfor altid i opfyldelse, og det gælder også de profetier i Bibelen der drejer sig om afslutningen på den nuværende verden. (Esajas 55:11; Mattæus 24:3-14) Hvem vil overleve den kommende ødelæggelse? „Den der gør Guds vilje forbliver for evigt,“ siges der i Første Johannesbrev 2:17.

7. Verdslige myndigheder

„Tilbagebetal kejseren det der er kejserens, og Gud det der er Guds,“ sagde Jesus. (Markus 12:17) I overensstemmelse med dette adlyder Jehovas Vidner landets love når de ikke strider imod Guds love. — Apostelgerninger 5:29; Romerne 13:1-3.

“„Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ — Mattæus 24:14

8. Forkyndelse

Jesus forudsagde: „Denne gode nyhed om riget“ vil blive forkyndt på hele jorden før afslutningen på den nuværende verden. (Mattæus 24:14) Jehovas Vidner betragter det som en ære at deltage i dette livreddende arbejde. Om folk vil lytte, er selvfølgelig op til dem selv. Bibelen siger: „Lad enhver som ønsker det, frit tage af livets vand.“ — Åbenbaringen 22:17.

9. Dåb

Jehovas Vidner døber kun dem der efter et grundigt studium af Bibelen ønsker at tjene Gud som hans vidner. (Hebræerne 12:1) De symboliserer deres personlige indvielse til Gud ved at blive fuldstændig nedsænket i vand. — Mattæus 3:13, 16; 28:19.

10. Adskillelse mellem præsteskab og lægfolk

„I er alle brødre,“ sagde Jesus til sine disciple. (Mattæus 23:8) I den første kristne menighed, som også bibelskribenterne tilhørte, var der ingen præsteklasse. Dette bibelske mønster bliver fulgt af Jehovas Vidner.

^ par. 4 Det er ikke Jehovas Vidner der har fundet på navnet „Jehova“. For flere hundrede år siden blev Guds navn gengivet „Jehova“ på adskillige ikkebibelske sprog, deriblandt dansk, engelsk og tysk. Sørgeligt nok har nogle bibeloversættere i vor tid erstattet Guds navn med titler, såsom „Gud“ og „Herren“, og derved vist stor respektløshed for Bibelens forfatter.