Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er det Gud der gør os rige?

Er det Gud der gør os rige?

 Hvad siger Bibelen?

Er det Gud der gør os rige?

„Jehovas velsignelse — den gør rig, og han føjer ingen smerte til den.“ — ORDSPROGENE 10:22.

BETYDER ovennævnte skriftsted at Gud velsigner sine tjenere med materiel rigdom? Det er der nogle der mener. Hør for eksempel hvad en australsk forfatter og prædikant i pinsekirken hævder: „I [min] bog vil jeg først fortælle jer hvorfor I har brug for flere penge, og dernæst hvordan I kan få flere penge. . . . Hvis I kan ændre jeres tankegang og opdyrke en sund holdning til penge, er jeg af den overbevisning at I vil blive velsignet af Gud med velstand, og aldrig mere behøve at mangle penge.“

Men med en sådan påstand antyder man faktisk at Gud ikke ser med velvilje på dem der er fattige. Er materiel velstand virkelig et tegn på Guds velsignelse?

Velsignet i en bestemt hensigt

Bibelen indeholder beretninger der viser at Gud nogle gange har velsignet sine trofaste tjenere med rigdom. Da Jakob for eksempel forlod sit hjem, medbragte han blot en stav, men 20 år senere vendte han tilbage med så mange får, så meget småkvæg og så mange æsler at det udgjorde to lejre. Ifølge Bibelen var Jakobs velstand en gave fra Gud. (1 Mosebog 32:10) Et andet eksempel: Job mistede alt hvad han ejede, men Jehova velsignede ham senere med „fjorten tusind får og seks tusind kameler og et tusind spand hornkvæg og et tusind hunæsler“. (Job 42:12) Jehova gav desuden kong Salomon så stor velstand at man taler om det den dag i dag. — 1 Kongebog 3:13.

 På den anden side indeholder Bibelen også adskillige beretninger der viser at flere af Guds trofaste og lydige tjenere var fattige. Det er klart at Gud ikke straffede nogle med fattigdom og velsignede andre med velstand. Men hvorfor gjorde Gud så i nogle tilfælde sine tjenere rige?

Det har der været forskellige grunde til. Den materielle velsignelse Jakob fik, skabte grundlag for at der kunne dannes en nation hvori det lovede afkom kunne fremstå. (1 Mosebog 22:17, 18) Jobs velstand fjernede enhver tvivl om hvem der havde været skyld i hans ulykke, og Jehovas navn blev på den måde ophøjet. (Jakob 5:11) Og Salomon brugte meget af den velstand Gud havde givet ham, til at bygge et prægtigt tempel. (1 Kongebog 7:47-51) Interessant nok lod Jehova også Salomon nedskrive sine erfaringer med hensyn til rigdommens begrænsede værdi. — Prædikeren 2:3-11; 5:10; 7:12.

Hvordan Gud velsigner os

Jesus lærte sine disciple at have en fornuftig holdning til penge da han sagde til dem at de skulle ’holde op med at nære bekymring’ for det materielle. Han lod dem forstå at ikke engang Salomon i al sin herlighed var klædt lige så godt som markens liljer, og sagde dernæst: „Når Gud nu således klæder markens planter, . . . vil han da ikke langt snarere sørge for tøj til jer, I småttroende?“ Jesus forsikrede sine disciple om at hvis de søgte Guds rige og hans retfærdighed først, ville de få føde, klæder og husly i tilgift. (Mattæus 6:25, 28-33) Hvordan bliver dette løfte opfyldt?

Når man følger Bibelens vejledning, medfører det først og fremmest åndelige velsignelser. (Ordsprogene 10:22) Men det indebærer også andre fordele. For eksempel giver Guds ord følgende påbud til kristne: „Lad den der stjæler, ikke stjæle mere, men hellere slide i det.“ (Efeserne 4:28) Bibelen siger også at „den der arbejder med ugidelig hånd lider savn, men den flittiges hånd gør rig“. (Ordsprogene 10:4) Arbejdsgivere foretrækker ofte ærlige og flittige kristne der følger dette råd. Det kan man betragte som en velsignelse.

Bibelen lærer også kristne at undgå hasardspil, der er et udtryk for havesyge. Den taler også imod den usunde vane at ryge, samt drukkenskab, som også er skadeligt. (1 Korinther 6:9, 10; 2 Korinther 7:1; Efeserne 5:5) De der følger Bibelens vejledning på disse områder, vil opdage at de får færre udgifter og et bedre helbred.

Mere værd end sølv og guld

Men det er vigtigt at huske at det at være rig ikke i sig selv beviser at man har Guds godkendelse og velsignelse. Jesus afslørede for eksempel at nogle kristne i fortidens Laodikea der følte sig rige, faktisk var åndeligt fattige da han sagde til dem: „Du siger: ’Jeg er rig og har erhvervet mig rigdom og trænger slet ikke til noget,’ mens du ikke ved at du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen.“ (Åbenbaringen 3:17) Derimod sagde han til de materielt fattige, men åndeligt rige kristne i Smyrna: „Jeg kender din trængsel og fattigdom — men du er rig.“ (Åbenbaringen 2:9) Disse kristne har sikkert lidt materielle tab når de blev forfulgt fordi de holdt fast ved deres tro, men de ejede noget der var langt mere værd end sølv og guld. — Ordsprogene 22:1; Hebræerne 10:34.

Jehova Gud velsigner vore bestræbelser når vi søger at gøre hans vilje. (Salme 1:2, 3) Han vil sørge for at vi får den styrke og de ressourcer der skal til for at kunne klare prøvelser, forsørge familien og søge Guds rige først. (Salme 37:25; Mattæus 6:31-33; Filipperne 4:12, 13) I stedet for at fokusere på materielle velsignelser fra Gud, koncentrerer sande kristne sig om at være „rige på gode gerninger“. Ved at opdyrke et nært forhold til Skaberen ’samler kristne sig værdier som en god grundvold for den kommende tid’. — 1 Timoteus 6:17-19; Markus 12:42-44.