Gå direkte til indholdet

Hvad er Guds rige?

Hvad er Guds rige?

Hvad Bibelen siger

 Guds rige er et virkeligt styre oprettet af Jehova Gud. “Guds rige” bliver i Bibelen også kaldt “himlenes rige”, da det hersker fra himmelen. (Markus 1:14, 15; Mattæus 4:17) Det har mange fælles træk med jordiske regeringer, men er dem overlegen på alle områder.

  •   Regenter. Gud har udnævnt Jesus Kristus til at være konge i Riget og har givet ham mere myndighed end nogen jordisk hersker kunne have. (Mattæus 28:18) Jesus bruger udelukkende sin magt til at gøre det gode, idet han allerede har vist sig at være en troværdig og medfølende leder. (Mattæus 4:23; Markus 1:40, 41; 6:31-34; Lukas 7:11-17) Under Guds ledelse har Jesus udvalgt mennesker fra alle nationer til at “herske som konger over jorden” sammen med ham fra himmelen. – Åbenbaringen 5:9, 10.

  •   Varighed. I modsætning til jordiske riger, som kommer og går, vil Guds rige “aldrig ... blive ødelagt”. – Daniel 2:44.

  •   Undersåtter. Alle der gør hvad Gud ønsker af dem, kan blive undersåtter under Guds rige, uanset deres baggrund og fødested. – Apostelgerninger 10:34, 35.

  •   Love. De love (eller bud) som Guds rige opstiller, forbyder ikke bare en forkert adfærd. De fremmer en høj moral hos undersåtterne. For eksempel siger Bibelen: “‘Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud. Det andet, der ligner det, er dette: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’” (Mattæus 22:37-39) Kærlighed til Gud og deres næste får undersåtterne under Riget til at handle til gavn for andre.

  •   Undervisning. Guds rige opstiller høje normer for dets undersåtter, men lærer dem også hvordan de kan leve op til disse normer. – Esajas 48:17, 18.

  •   Mål. Guds rige beriger ikke regenterne på undersåtternes bekostning. Derimod vil det gennemføre Guds vilje, der indbefatter løftet om at de der elsker ham, vil få evigt liv i et paradis på jorden. – Esajas 35:1, 5, 6; Mattæus 6:10; Åbenbaringen 21:1-4.