Dangos cariad Cristnogol ym Malawi

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Hydref 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres sgyrsiau enghreifftiol ynglŷn â pham mae pobl yn dioddef a beth mae Duw am wneud yn ei gylch.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Iesu’n Gofalu am Ei Ddefaid

Mae Iesu’r bugail da, yn adnabod ei ddefaid yn bersonol—eu hanghenion, eu gwendidau, a’u cryfderau.

TRYSORAU O AIR DUW

Efelycha Dosturi Iesu

Beth oedd mor arbennig am dosturi ac empathi Iesu?

TRYSORAU O AIR DUW

“Dw i Wedi Rhoi Esiampl i Chi”

Dysgodd Iesu ei apostolion i fod yn ostyngedig ac i wneud gwaith y mae rhai yn ei ystyried yn isel, a hyn er budd eu brodyr.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Paid Bod yn Hunanol na Chynhyrfu

Er mwyn efelychu cariad Iesu, rhaid inni roi eraill yn gyntaf ac osgoi cael ein pryfocio.

TRYSORAU O AIR DUW

“Dych Chi Ddim yn Perthyn i’r Byd”

Mae dilynwyr Iesu angen dewrder er mwyn peidio â chael eu halogi gan y byd o’u cwmpas.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Amddiffynna Undod Gwerthfawr

Er mwyn bod yn gytûn, mae’n rhaid inni edrych am y da ym mhobl eraill a bod yn barod i faddau.

TRYSORAU O AIR DUW

Tystiolaethodd Iesu i’r Gwirionedd

Fel disgyblion Iesu, rydyn ninnau hefyd yn tystiolaethu i’r gwirionedd mewn gair a gweithred.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Cydlawenha â’r Gwirionedd

Mae’n rhaid inni dystiolaethu i’r gwirionedd a chydlawenhau â’r gwirionedd er ein bod yn byw mewn byd llawn anwiredd ac anghyfiawnder.