Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Paid Bod yn Hunanol na Chynhyrfu

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Paid Bod yn Hunanol na Chynhyrfu

PAM MAE’N BWYSIG? Dysgodd Iesu y byddai cariad yn ei gwneud hi’n amlwg pwy yw ei ddisgyblion. (In 13:34, 35) Er mwyn efelychu cariad Iesu, rhaid inni roi eraill yn gyntaf ac osgoi cael ein pryfocio.—1Co 13:5.

SUT I FYND ATI:

  • Pan fydd rhywun yn gwneud neu’n dweud rhywbeth sy’n dy frifo, cymera eiliad i feddwl beth achosodd y broblem, ac am ganlyniadau yr hyn rwyt yn bwriadu ei wneud.—Dia 19:11

  • Cofia ein bod ni i gyd yn amherffaith, ac weithiau rydyn ni’n dweud neu’n gwneud pethau y gwnawn ni eu difaru wedyn

  • Paid ag oedi i ddatrys anghydfod

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”REJECT SELFISHNESS AND PROVOCATION, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Ym mha ffordd gwnaeth Larry orymateb i awgrymiad Tom?

  • Sut gwnaeth seibio am ychydig i feddwl helpu Tom i osgoi cael ei bryfocio?

  • Sut gwnaeth ymateb addfwyn Tom helpu i dawelu’r dyfroedd?

Sut mae’r gynulleidfa yn elwa pan nad ydyn ni’n cynhyrfu wrth gael ein pryfocio?