Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

8-14 Hydref

IOAN 11-12

8-14 Hydref
 • Cân 16 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Efelycha Dosturi Iesu”: (10 mun.)

  • In 11:23-26—Ceisiodd Iesu roi gair o gysur i Martha (“I know he will rise” nodyn astudio nwtsty-E ar In 11:24; “I am the resurrection and the life” nodyn astudio nwtsty-E ar In 11:25)

  • In 11:33-35—Teimlodd Iesu i’r byw pan welodd Mair ac eraill yn llefain (“weeping,” “groaned . . . and became troubled,” “within himself” nodiadau astudio nwtsty-E ar In 11:33; “gave way to tears” nodyn astudio nwtsty-E ar In 11:35)

  • In 11:43, 44—Gweithredodd Iesu i helpu’r rhai mewn angen

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • In 11:49—Pwy a benododd Caiaffas yn archoffeiriad, ac am faint buodd ef yn gwasanaethu? (“high priest” nodyn astudio nwtsty-E ar In 11:49)

  • In 12:42—Pam roedd rhai Iddewon yn ofni cydnabod Iesu fel y Crist? (“the rulers,” “expelled from the synagogue” nodiadau astudio nwtsty-E ar In 12:42)

  • Beth wyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill wyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) In 12:35-50

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Yr Alwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) Defnyddia’r sgwrs enghreifftiol.

 • Fideo’r Ail Alwad: (5 mun.) Dangosa’r fideo a’i drafod.

 • Anerchiad: (Hyd at 6 mun.) w13-E 9/15 32—Thema: Pam Dechreuodd Iesu Grio Cyn Iddo Atgyfodi Lasarus?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 141

 • Iesu yw’r “Atgyfodiad a’r Bywyd” (In 11:25): (15 mun.) Trafodaeth. Dangosa’r fideo ‘Yn Sicr Mae Duw Wedi ei Wneud Ef yn Arglwydd ac yn Grist’Rhan II, Clip fideo. Yna, gofynna’r cwestiynau canlynol i’r gynulleidfa: Beth mae’r hanes hwn yn ein dysgu am dosturi Iesu? Pam mae Iesu’n cael ei ddisgrifio fel yr “atgyfodiad a’r bywyd”? Pa wyrthiau fydd Iesu yn eu cyflawni yn y dyfodol?

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) jy-E pen. 6, blwch t. 20 “The Time Came for Purifying Them”

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 138 a Gweddi