Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 5

Daizezebara nekʼãrẽ biata diasi dayirãʼa

Daizezebara nekʼãrẽ biata diasi dayirãʼa

1, 2. (1) ¿Nebiara mejãchaʉbari edadabaibaraka? (2) ¿Kʼãrẽ nebiata diasi Daizezebara dayirãʼa?

¿BɄA kʼãrẽ nebiata diabada? ¿Maʉ̃ nebiara mejãchaʉbari edadabaibaraka? Mawũã ẽ. Awuarabʉrʉ biode sobiabayi nebiata diabʉda baera. Bʉa erba ẽ badata.

2 Daizezebara dayirãʼa nebia dia zebʉrʉ, mamina maʉ̃nebemata yi audre yibiata diasi dayirãʼa, maʉ̃ra yi warra Jesubasi. Maʉ̃ kʼarea dayirãra ewari jõmaʉ̃nẽ baseapanʉ (akʉra Mateo 20:28). Daizezeba yi warra Jesu nama egoro eda diabʉedaba ũdubibʉ dayirã arigʉ kãgabʉta. Naʉ̃ne kʼawuadaya nebia Daizezeba dayirãʼa diada ʉ̃rʉ.

¿KʼÃRẼA NESIDAPANɄ ẼDRɄBIMARẼÃ?

3. ¿Kʼãrẽa beipanʉpe?

3 Dayirãba nãã biʼia kʼawuaibara, kʼãrẽa nesidabasita ẽdrʉbidamarẽã, krĩchaibara kʼãrẽta sãwũã berabasita dayirã yibarira Adan Eba ewaribaside. Ãyira yi kayiruata osida, maʉ̃ba beisida. Maʉ̃ kʼarea idi ewadera dayirã jõmaʉ̃ta Adan Ebadeba zebʉrʉ baera yi kayirua omiara. Maʉ̃neba jõmaʉ̃ta beipanʉ. Maʉ̃ kʼarea Daizezebara ẽbẽra jõmaʉ̃ta ẽdrʉbikĩrãbʉ yi kayirua omianeba akʉza beideba (Efesios 1:7; akʉra nota 9ta).

4. ¿Kʼaiba parãnabasi Adanra akʉza nekayirua oka edara sãwũãbasi?

 4 Daizezeba nããra parãna yumakẽrãra Adanbasi. Maʉ̃ʼa nebiata diasi: bebʉ beikata. Maʉ̃ba kayakabasi akʉza krĩcha kayirua neẽ basi adewara zõna bakabasi. Adanbara Jeowara yi zeze kĩrãkʼa akʉbasi, Jeowaba parãna baera (Lucas 3:38). Daizezera iyiʉ̃me audre ẽãne bedʼeabasi akʉza jaradiabasi iya krĩchabʉta omarẽã adewara trajo biata diasi (Génesis 1:28-30; 2:16, 17).

5. ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ Daizezeba Adan iyi kĩrãkʼa parãnaba?

5 Daizezebara Adanra «parãsi iyi kĩrãkʼa» (Génesis 1:27). Naʉ̃bara jarakĩrãbʉ Jeowa kĩrãkʼa kãgabarabʉta, krĩcha bia erbʉta, nekʼãrẽ aripe obʉta akʉza zareabarabʉta. Adanra nedʉwʉrʉ kĩrãkʼa oda ẽ basi, nedʉwʉrʉrãra krĩcha neẽ, mamina Adanbara iya okĩrãta oseabasi, Daizezeba krĩchabara osi baera. Maʉ̃ba jidaseabasi iya okĩrãta. Adanba Jeowa bedʼeata ũrĩsibʉrʉ, ewari jõmaʉ̃nẽ ẽjũã kĩrãwãreãnẽ bakasi.

6. (1) ¿Kʼãrẽta berabarisi Adanba Daizeze bedʼea ũrĩ ẽ badadeba? (2) ¿Adanba ũrĩ ẽ badadeba dayirãra sãwũãpanʉ?

6 Adanra bia wã ẽ basi Daizeze bedʼea ũrĩ ẽ basi baera. Maʉ̃ kʼarea beisi adewara wuara Jeowa neũdukʼawuaba ẽ basi. Yi kayirua omiabasi akʉza ãĩbʉesi ẽjũã kĩrãwãreãnẽba (Génesis 3:17-19). Adanba ũrĩ ẽ basi baera dayirã jõmaʉ̃ta zʉbʉriapanʉ: «Maʉ̃ kʼazhiruadʼeba nʉmesia bebuta. Aramaʉ̃ne jõma beu nʉmesia jõmaʉ̃ba obadaba kʼazhiruata» (Romanos 5:12). Adan kayirua odadeba ʉ̃ta dayirã jõmaʉ̃ta kayirua omiara akʉza beipanʉ (Romanos 7:14). Maʉ̃ba  Adan Ebaʉ̃mera jẽda ba ẽ bayi, ãya ũrĩna ẽ basi baera Jeowa bedʼeata. Mamina ¿dayirãitara bʉka jẽda bʼaira? Bʉ dayirãitara. Jeowaba ẽdrʉbi baera.

7, 8. ¿Daizezebara sãwũã ẽdrʉbi dayirãra?

7 ¿Daizezebara sãwũã ẽdrʉbi dayirãra? Bedʼea ũmebʉ. Aba, dayirã ẽdrʉbira ẽbẽra abaʉba pagaibara dayirã debebarabʉta. Yi ũmeta, Daizeze Bedʼeabara jarabʉ nekʼãrẽ ẽdrʉbira, awuruba nekʼãrẽ ãrĩnara maʉ̃ jẽda diaira abarika bʼaibarata.

8 Mia kʼaiba pagaʉda ẽ basi Adanba nemarinara jõmaʉ̃ta kayirua omia baera. Mamina Jeowabara dayirãʼa diasi, dayirã ẽdrʉbita yi kayiruadeba akʉza beideba. Atia kʼawuadaya sãwũã ẽdrʉbisita akʉza maʉ̃ba sãwũã dayirã kʼarebabʉta.

JEOWABA KRĨCHASI ẼDRɄBITA

9. ¿Sãwũãbʉ ẽbẽrata nesidapanasi?

9 Dayirã ẽdrʉbira abarika Adan kĩrãkʼa bʼaibarabasi. Maʉ̃ kʼarea jarapanʉ «bebʉta diasi jõma ẽbẽrarã ẽdrʉbita» (1 Timoteo 2:6). Maʉ̃ba nesidapanasi ẽbẽra aba kayirua okata. Mamina nãã jara ũrĩbida kĩrãkʼa dayirã jõmaʉ̃ta kayirua omia baera, ẽdrʉbibeda ẽ basi (Salmo 49:7, 8).

10. ¿Kʼãrẽta osi Jeowaba dayirã ẽdrʉbira?

10 ¿Kʼãrẽta osi Jeowaba dayirã ẽdrʉbira? Jeowabara zokʼabʉesi yi warra Jesuta iya audre kãga badata nama egoro eda (1 Juan 4:9, 10). Jesubara okĩrã obasi yi Zezeba zokʼa badara, maʉ̃ kʼarea amaesi ʉ̃tʉ badara (Filipenses 2:7). Jeowabara Maria biteda zebisi Jesura, mawũã tosida Jesura nama egorode, maʉ̃ba kayirua neẽã tosida (Lucas 1:35).

Jeowabara diasi iyi Warrata dayirã ẽdrʉbita.

11. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ yumakẽrã abaʉba ẽdrʉbita dayirã jõma?

 11 Atia kʼawuatada, nabema yumakẽrãbara ũrĩ ẽ basita Jeowa bedʼeara, mawũã jõmaʉ̃ta kayirua omiata amaesi. Mawũãẽra, ¿yumakẽrã abaʉba dayirã jõmaʉ̃ta ẽdrʉbiseabʉka? Mawũã. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ dayirãbara? Maʉ̃ra Daizeze Bedʼeaba panʉbʉ Romanos 5:19 (akʉra). Jesura kayirua okabasi, maʉ̃ba iyi bebʉta diaseabasi dayirã jõmaʉ̃ta ẽdrʉbita, Adan wũãwũãra baera (1 Corintios 15:21, 22, 45).

12. ¿Kʼãrẽa arigʉ zʉbʉriasi Jesura?

12 Daizeze Bedʼeabara jara ũrĩbibʉ, sãwũã zʉbʉria osidata Jesura iyi beinaena. Kʼãrẽ krĩcha ẽã ubeasida, juwa kachisida bakuruma, adewara pikãga beisi maʉ̃ pʉade (Juan 19:1, 16-18, 30; akʉra nota 15ta). ¿Kʼãrẽa arigʉ zʉbʉriasi Jesura? Diaruba (Ãtomĩa) jarasi mia abaʉ yumakẽrãta Daizezeʉ̃me kʼẽrẽpa ba ẽ bʼaita, zʉbʉria berabarira. Mamina Jesuba ũdubisi kayirua okara Daizezeʉ̃me kʼẽrẽpa baseabʉta iyi zʉbʉrianʉmʉinʉ. Jeowara mejãcha sobiabasi iyi Warra kʼarea (Proverbios 27:11).

13. ¿Sãwũã pagasi Jeowabara dayirã ẽdrʉbira?

13 ¿Sãwũã pagasi dayirã ẽdrʉbira? Poaga 33de ewari 14 nisanne, Jeowaba iduaribisi yi warra Jesu yi nejʉraraba beadamarẽã (Hebreos 10:10). Jesu beida ewari ũbea babʉrʉde Jeowabara jẽda piradrʉbisi jaurede, mawũã ẽbẽra kakuata dia ẽ basi. Maʉ̃ tẽã ʉ̃ta wãsi yi Zezemaʼa, mama jʉ̃ẽ kʼãrãpe ũdubisi iyi bebʉ kayirua okata diasita ẽbẽra jõmaʉ̃bari (Hebreos 9:24). Mawũãtrʉ pagasi Adanba aduadara,  mawũã ẽdrʉbisi dayirã kayiruadeba akʉza beideba (akʉra Romanos 3:23, 24).

JEOWABA ẼDRɄBIDABA NEBIATA ŨDUBɄ

14, 15. ¿Kʼãrẽta odaibara Jeowaba kĩrãduamarẽã maʉ̃ kayiruara?

14 Kayiruadeba ẽdrʉibara dayirãra mejãchade kʼarebabʉ. Maʉ̃ nebiara Daizezeba dayirãʼa diasi, maʉ̃ba atia kʼawuadaya sãwũã kʼarebabʉta idi ewade akʉza nekʼãrẽ ʉ̃ra zeide.

15 Dayirã kayiruara kĩrãduaseabʉ. Zare dayirãitara nekʼãrẽ aripe obaira. Jõmaʉ̃ta kayirua omiara, edaʉde aña opanʉ akʉza aña bedʼeapanʉ. Maʉ̃ kʼarea nesidapanʉ kĩrãduadamarẽã dayi kayirua odara. Jẽda kĩrãduamarẽã kãgabʉbʉrʉ, soiduba kĩrãduaibara daya odata, akʉza Jeowaʼa widibara dayi kayirua odara kĩrãduamarẽã. Dayirãba mawũã odara iyara jẽda kĩraduayi (Colosenses 1:13, 14; 1 Juan 1:8, 9).

16. ¿Kʼãrẽta oseapanʉ Daizeze nãã krĩcha kayirua neẽbaita?

16 Daizeze nãã krĩcha kayirua neẽbayi. Daya krĩchabʉbʉrʉ, daya kayirua odata, maʉ̃ kʼarea sobia ẽ baseabʉ. Maʉ̃ kʼarea dayirãbara krĩchaseabʉ dayirãra zeri ẽãta.Mamina dayirãta mawũã krĩchabʉbʉrʉ maʉ̃ta aukʼara krĩcharãra. Dayirãba Jeowaʼa maʉ̃ ʉ̃rʉ ewari jõmaʉ̃nẽ widipanʉbʉrʉ kĩrãduayi dayirã nekayirua odara (Hebreos 9:13, 14). Jeowabara kãgabʉ dayirã bedʼea zroma iyaʼa jaramarẽã (Hebreos 4:14-16). Mawũã Daizeze nãã krĩcha kayirua neẽbayi.

17. ¿Kʼãrẽ nebiata ũduseabʉ Jesu beidadeba?

17 Ewari jõmaʉ̃nẽ baseabʉ. «Kʼazhiruata obʼʉdʼebara aduaita beuya». Mawũãneba Daizezebara ewari  jõma bʼaita bari diabʉa «Jesucristo dazhirã Nokʼodʼeba» (Romanos 6:23). Jesuta dayirãbari beisi baera, ewari jõmaʉ̃nẽ baseapanʉ akʉza kayakabayi (Apocalipsis 21:3, 4). ¿Kʼãrẽta oibara mama bʼaira?

BIGA DIADRɄ ẼDRɄBIDA KʼAREA

18. ¿Kʼãrẽa ĩjãbaibara Jeowaba akʉza Jesuʉ̃me dayirã kãgabʉta?

18 Krĩchara bʉ kʼãrẽaba sobiabarita awuruba bʉa nekʼãrẽ diabʉrʉde. Maʉ̃ kĩrãkʼa sobiabaibara dayirãra Jeowaba ẽdrʉbisi baera. Juan 3:16 jarabʉ: «Daizezebara ẽjũãne bera kʼãbãẽã kãgʼaba diasi yi Warra aba bʉta». Maʉ̃ba kʼawuapanʉ Jesubida dayirãra kãgata, dayirãbari beisi baera (Juan 15:13). Naʉ̃ kʼãwũã ẽdrʉbidaba Jeowaba akʉza Jesuʉ̃meba dayirã ũdubibʉ wãrĩnu kãgabʉta dayirã aba abaka (Gálatas 2:20).

Jeowa ʉ̃rʉ kʼawuara, iyi neũdukʼawua baseabʉ akʉza mejãcha kãgabayi.

19. ¿Kʼãrẽta oibara Jeowa neũdukʼawuarabaira?

19 Atia kʼawuasida Jeowaba dayirãra mejãcha kãgabʉta, mawũẽra bʉra, ¿kʼãrẽta oseabʉ iyi neũdukʼawuabaira? Jeowata ũdukʼawuaibara. Daya ũdua aduara meserabai kãga ẽ. Mamina Juan 17:3de jarabʉ, dayirãba ũdukʼawuaseabʉta Jeowara. Bʉa iyita jʉrʉra audre kãgayi akʉza iyi neũdukʼawuabayi. Maʉ̃ba akʉibara Daizeze Bedʼeade Jeowa ʉ̃rʉ audre kawuaita (1 Juan 5:3).

20. ¿Sãwũã wãrĩnu ĩjãbʉta ũdubi?

20 Wãrĩnu ĩjãibara ẽdrʉbita. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «Zhi Warradʼebemata» ĩjãbʉra ewari jõmaʉ̃nẽ bʼaita (Juan 3:36). ¿Sãwũã wãrĩnu ĩjãbʉta ũdubi? Jesuba jaradia badata obʉde (Juan 13:15). Mawũã bari iba Jesuta ĩjãbʉa abe ẽ. Dayirãba obʉdeba ũdubibara wãrĩnu ĩjãbʉta ẽdrʉbita, Daizeze Bedʼeabara  jarabʉ yi ẽbẽra Daizeze ĩjãbʉta kʼãrẽ oẽbʉrʉ, beida kĩrãkʼabʉta (Santiago 2:26).

21, 22. (1) ¿Kʼãrẽa poagaza wãnaibara Jesu beida jẽda kĩrãbeita? (2) ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ kʼawuadai yi 6de akʉza 7de?

21 Wãra Jesu beida jẽda kĩrãbepanʉmaʼa. Diamasi Jesu beinaena, Jesuba jarasi iyi beida kĩrãbedamarẽã. Poagaza kĩrãbepanʉ Jesu beidara. Mama wãbʉba ũdubibʉ iya jarada aripe opanʉta (1 Corintios 11:20; Mateo 26:26-28). Jesubara kãgabasi iyi bebʉ diadata kĩrãbepanamarẽã. Iya jarasi: «Naʉ̃ mʉ kʼakuata marãbari» diadara, «naʉ̃ta kʼãwũã o bʼeaudua mʉta krĩchabʉdata» (akʉra Lucas 22:19). Dayirãta Jesu beida jẽda kĩrãbepanʉma wãpanʉbʉrʉ, ũdubipanʉ Jeowata Jesuʉ̃me mejãcha kãgabʉta (akʉra nota 16ta).

22 Mia kʼaiba ẽdrʉbia aʉda ẽ dayirãra, Jeowa kʼareba neẽãra (2 Corintios 9:14, 15). Yi 6 akʉza 7de kʼawuadaya sãwũã kʼarebabʉta ẽdrʉbiba ẽbẽrarã mejãcha beisebʉrʉta.