Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 

2019-05-06

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta 2 Corintios ʉ̃rʉ

Jeowaba so zarea diabʉ, akʉza k’arebabʉ iyi k’aidu panʉrarã.

2019-05-06

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Gálatas ʉ̃rʉ

Pabloba karta Gálatas bʉdararã idi ewade bida dayirãsi mawũã k’arebabʉ. Naʉ̃ba k’arebabʉ mebẽrã k’ẽrẽpa takeraita.

2019-05-06

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Efesios ʉ̃rʉ

Naʉ̃ kartara Daizezedeba zebʉ adewara ũdubibʉ neneẽãbaita Daizezeba kãgabada kĩrãk’a akʉza ãba panaita Jesu Kristodeba.