Wãra kartama

Daizeze Bedʼeata akʉza siensiata

¿Siensiata Daizeze Bedʼeaʉ̃mera abarika bedʼeabʉka? Dayirãba akʉdara Daizeze Bedʼeaba jarabʉta sientipikoraba kʼawua wãʉ̃me maʉ̃ ʉ̃rʉ kʼawuadayi.

Audre k'awuaita

Akʉra Daizeze Bed’ea internet’ne

Akʉra Daizeze Bed’ea maʉ̃ trʉ̃ra El Nuevo Testamento en ẽbẽra bed’ea – Katío

Akʉra Daizeze Bed’ea internet’ne

Akʉra Daizeze Bed’ea maʉ̃ trʉ̃ra El Nuevo Testamento en ẽbẽra bed’ea – Katío

Akʉra bideota, trãbita, bed'ea jarakabʉta, nek'ãrẽ yiwidi ʉ̃tʉzebʉta.

Akʉita kʼãrẽ yiwidi bʉta

Wãra Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã ãba yi jʉrebarimae

Jʉrʉda sãma ãba yi jʉrepanʉta Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra akʉza sãwũã yiwidʼipanʉta. Plata widʼida ẽ akʉza baduta wãseabʉ.

Widida Daizeze Bedʼea kʼawuaita

Widira Jeowa ʉrʉ kʼawuabibari abaʉʼa akʉ jʉ̃ẽmarẽã.

¿Kʼaira Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra?

Dayirãra ẽbẽrakĩrã awuarabʉ naʉ̃ drʉade akʉza bedʼea awuarabʉ, adewara pʉwʉrʉsida awuarabʉ, mamina krĩcha abapanʉ wawiaita Jeowata, iya osi iyi bedʼeara akʉza naʉ̃ drʉade jõmabʉra. Adewara okirapanʉ Jesude kĩrãkʼa Kʼãrẽaba yibia dayirãita Kristianobaita. Dayirã aba abaka ewari erbʉ ẽbẽrarã jaradiaita Daizeze bedʼea ʉ̃rʉ, akʉza Iyi Nokʼo ʉ̃rʉ Dayirãba jaradiapanʉbera Jeowa ʉ̃rʉ akʉza iyi Nokʼo ʉ̃rʉ, ũdu kʼawuapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãta.

Akʉra internetʼne. Akʉra Daizeze Bedʼeara internetʼne. Kʼawuaidua dai ʉ̃rʉ akʉza daiba ĩjãbʉ ʉ̃rʉ.

 

Dos testigos de Jehová le predican a un hombre en un campo de arroz.