Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

“Naʉ̃ bed’ea biara jaradia daya naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ ẽbẽrarã Daizeze Nok’o ʉ̃rʉ .” (Mateo 24:14)

¿K’aira Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra?

Dayirãra ẽbẽrakĩrã awuarabʉ naʉ̃ drʉade akʉza bed’ea awuarabʉ, adewara pʉwʉrʉsida awuarabʉ, mamina krĩcha abapanʉ wawiaita Jeowata, iya osi iyi bed’eara akʉza naʉ̃ drʉade jõmabʉra. Adewara okirapanʉ Jesude kĩrãk’a K’ãrẽaba yibia dayirãita Kristianobaita. Dayirã aba abaka ewari erbʉ ẽbẽrarã jaradiaita Daizeze bed’ea ʉ̃rʉ, akʉza Iyi Nok’o ʉ̃rʉ Dayirãba jaradiapanʉbera Jeowa ʉ̃rʉ akʉza iyi Nok’o ʉ̃rʉ, ũdu k’awuapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãta.

Akʉra internet’ne. Akʉra Daizeze Bed’eara internet’ne. K’awuaidua dai ʉ̃rʉ akʉza daiba ĩjãbʉ ʉ̃rʉ.

 

Widida Daizeze Bed’ea k’awuaita

K’awuara Daizeze Bed’ea ararea ararea bari bʉa kãgamae akʉza bʉa jarada ũmadaʉde.

Kristianora bideota

Internet’ne bideoba, k’arebabʉ ĩjãĩta akʉza Daizeze ĩjãĩta

Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã ãba yi jʉrebarimae

Jʉrʉda sãma ãba yi jʉrepanʉta Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra akʉza sãwũã yiwid’ipanʉta

Karta yi audre jarabʉk’ãrẽna

Karta yiwidi akʉita jarabʉk’ãrẽnata.

Bideo bed’ea zeẽ bʉraita

Akʉidua Daizeze Bed’eara bideodeba yi bed’ea zeẽbʉba.