Dayirãra ẽbẽrakĩrã awuarabʉ naʉ̃ drʉade akʉza bed’ea awuarabʉ, adewara pʉwʉrʉsida awuarabʉ, mamina krĩcha abapanʉ wawiaita Jeowata, iya osi iyi bed’eara akʉza naʉ̃ drʉade jõmabʉra. Adewara okirapanʉ Jesude kĩrãk’a K’ãrẽaba yibia dayirãita Kristianobaita. Dayirã aba abaka ewari erbʉ ẽbẽrarã jaradiaita Daizeze bed’ea ʉ̃rʉ, akʉza Iyi Nok’o ʉ̃rʉ Dayirãba jaradiapanʉbera Jeowa ʉ̃rʉ akʉza iyi Nok’o ʉ̃rʉ, ũdu k’awuapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãta.

Akʉra internet’ne. Akʉra Daizeze Bed’eara internet’ne. K’awuaidua dai ʉ̃rʉ akʉza daiba ĩjãbʉ ʉ̃rʉ.