Wãra kartama

¿K’ãrẽa Daizezebara iduaribibʉ zʉbʉriara?

Ẽbẽra mejãchauba krĩchapanʉ k’ãrẽa naʉ̃ drʉadera mejãchabʉ zʉbʉriata akʉza jʉrata. Maʉ̃ra Daizeze Bed’eabara panʉbʉ maʉ̃ bed’eara.

Naʉ̃ bideo akʉita

Akʉra Daizeze Bed’ea internet’ne

Akʉra Daizeze Bed’ea maʉ̃ trʉ̃ra El Nuevo Testamento en ẽbẽra bed’ea – Katío

Akʉra Daizeze Bed’ea internet’ne

Akʉra Daizeze Bed’ea maʉ̃ trʉ̃ra El Nuevo Testamento en ẽbẽra bed’ea – Katío

Akʉra bideota, trãbita, bed'ea jarakabʉta, nek'ãrẽ yiwidi ʉ̃tʉzebʉta.

Akʉita k’ãrẽ yiwidi bʉta

Wãra Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã ãba yi jʉrebarimae

Jʉrʉda sãma ãba yi jʉrepanʉta Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra akʉza sãwũã yiwid’ipanʉta. Plata wid’ida ẽ akʉza baduta wãseabʉ.

Widida Daizeze Bed’ea k’awuaita

Widira Jeowa ʉrʉ k’awuabibari abaʉ’a akʉ jʉ̃ẽmarẽã.

¿K’aira Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra?

Dayirãra ẽbẽrakĩrã awuarabʉ naʉ̃ drʉade akʉza bed’ea awuarabʉ, adewara pʉwʉrʉsida awuarabʉ, mamina krĩcha abapanʉ wawiaita Jeowata, iya osi iyi bed’eara akʉza naʉ̃ drʉade jõmabʉra. Adewara okirapanʉ Jesude kĩrãk’a K’ãrẽaba yibia dayirãita Kristianobaita. Dayirã aba abaka ewari erbʉ ẽbẽrarã jaradiaita Daizeze bed’ea ʉ̃rʉ, akʉza Iyi Nok’o ʉ̃rʉ Dayirãba jaradiapanʉbera Jeowa ʉ̃rʉ akʉza iyi Nok’o ʉ̃rʉ, ũdu k’awuapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãta.

Akʉra internet’ne. Akʉra Daizeze Bed’eara internet’ne. K’awuaidua dai ʉ̃rʉ akʉza daiba ĩjãbʉ ʉ̃rʉ.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.