Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Sãwũã akʉbʉ ne k’ãrẽ ʉ̃ra bʉrʉ zeira?

¿Sãwũã akʉbʉ ne k’ãrẽ ʉ̃ra bʉrʉ zeira?

¿Bʉa krĩchaika...

  • ... iyibʉde baita?

  • ... wua bʉrʉ mitia wãita?

  • ... audre bia wãita?

 DAIZEZE BED’EABA JARABɄTA

«Daizezebara jõma jõbiyi daʉbara, akʉza beuira, wuarã ne ẽ bayi zo zʉbʉriaira, zʉbʉria bed’eaira ne ẽ bayi, pʉa naa ũdubadara ne ẽ bayi.» (Revelación 21:3, 4, Traducción del Nuevo Mundo).

DAYIRÃRA SÃWŨÃ K’AREBABɄ NAɄ̃ K’AWUAIBARA

Erpanañi dayi trajada jẽda ũduita, akʉza jõmaʉ̃ta traja kĩra trajadayi (Isaías 65:21-23).

Wuarã zʉbʉriada ẽ bayi, akʉza kayada ẽ bayi (Isaías 25:8; 33:24).

Ewari jõmaʉ̃nẽ zobia panañi dayi mebẽrã bawarã, akʉza dayi ne ũdu k’awuara bawarã (Salmo 37:11, 29).

 ¿WÃRĨNU ĨJÃSEA BɄKA DAYIRÃBARA DAIZEZE BED’EARA?

Mawũã, bed’ea ũmebʉ:

  • Daizezera zarea barachʉ iya jarada oira. Daizeze Bed’eadera jarabʉ, «Daizezeba jõma osea bʉta», iyi zareara jõka baera (Revelación 15:3). Maʉ̃ba naʉ̃ drʉa awuara oita jara bʉrʉdera, wãrĩnu ĩjãnaibara aripe oita Daizeze Bed’eaba jarabʉ kĩrãk’a, «Daizezeitara ne jõma borekea» (Mateo 19:26, DB).

  • Daizezebara okirabʉ iya jaradara. Ẽbẽra beudarãra Daizeze Bed’eabara jarabʉ, Jeowabara kãgabʉ jẽda piradrʉ bita (Job 14:14, 15).

    Akʉza jarabʉ Jesu Daizeze warraba bebisita kaya berara, ¿k’ãrẽa mawũã osi? Iya maʉ̃ta kãga basibaera (Marcos 1:40, 41). Jesubara osi yi Zezede kĩrãk’a ẽbẽrarã k’arebaita (Juan 5:19).

    Maʉ̃ba dayirãbara wãrĩnu ĩjãĩbara, Jeowaba Jesu meba kãgabʉ dayirã bia baita (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 WIDIRA BɄYIKɄZA

¿Daizezebara sãwũã ara oi naʉ̃ drʉara?

Daizeze Bed’eaba panʉñi MATEO 6:9, 10 akʉza DANIEL 2:44.