Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Daizeze Bed’ea k’ãrẽa k’awuaibara? (bideo jõma)

Ẽbẽra mejãchaʉ̃ba ũdubʉda Daizezedeba ãyi widibadara. Kãgapanʉ bʉabida akʉmarẽã naʉ̃ librota.

¿Sãwũã jaradiapanʉ dayirãbara Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ?

Naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra ũdukʼawuapanʉ ãya Daizeze Bedʼea bari kʼawuabipanʉneba. Akʉra sãwũã kʼawuabipanʉta.

¿Sãwũãbʉ dai ãba yi jʉrebʉmaera?

Akʉ wãkʉra dai ãba yi jʉrebarimae kʼãrẽta opanʉta.

Widida Daizeze Bed’ea k’awuaita

K’awuara Daizeze Bed’ea ararea ararea bari bʉa kãgamae akʉza bʉa jarada ũmadaʉde.

Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã ãba yi jʉrebarimae

Jʉrʉda sãma ãba yi jʉrepanʉta Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra akʉza sãwũã yiwid’ipanʉta

K’ãrẽaba Bʉta naʉ̃ Jõmaʉ̃nẽ

  • 240​—Pʉwʉrʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã bʉta

  • 8.579.909​—Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã

  • 10.079.709​—Bari jaradiapanʉta ẽbẽrarã deda Daizeze Bed’eata

  • 20.329.317​—Jesu beuda kĩrãbeita jʉena peadata

  • 119.954​—Kongregasione