Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Akʉra Daizeze Bed’eara dramane

Ũrĩta grabadapeada drama Daizeze Bed’eadeba odata maʉ̃ bʉa bia ũrĩbʉrʉba krĩchabiyi bʉa akʉnʉmʉ ʉ̃rʉ.

 

Atiaedara. naʉ̃ kartarã bʉ bed'eade neẽ internet’nera

Naʉ̃ internet'ne karta kĩrãbio ũduseabʉ naʉ̃ bed'eade: