Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Karta Atalaya akʉza Desperta

Jõma Daizeze Bed’eadeba oda, maʉ̃ra ʉ̃tʉzebĩseabʉ 200 bed’ea audre. Atalayaba ũdubibʉ naʉ̃ drʉade k’ãrẽ sãwũã berabarinʉmʉra Daizeze Bed’eaba jarabʉdeba. Bed’ea bia Daizeze Nok’o ʉ̃rʉ bed’eabʉba zobiabibʉ ẽbẽrarãba ĩjãita Jesu ʉ̃rʉ. Despertabara k’arebabʉ k’ẽrẽpabaita bed’ea zroma zebʉrʉde akʉza ĩjãbibʉ Daizezeba ẽjʉa bia wãrĩnʉ weita.

 

awuara ũduita
Arare arare
Bed’ea are area

ATALAYA (akʉita)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

Octubre de 2017

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

Septiembre de 2017

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

Agosto de 2017

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

Julio de 2017

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

Junio de 2017

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

Mayo de 2017