Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Karta La Atalaya akʉza ¡Despertad!

Jõma Daizeze Bed’eadeba oda, maʉ̃ra ʉ̃tʉzebĩseabʉ 200 bed’ea audre. Atalayaba ũdubibʉ naʉ̃ drʉade k’ãrẽ sãwũã berabarinʉmʉra Daizeze Bed’eaba jarabʉdeba. Bed’ea bia Daizeze Nok’o ʉ̃rʉ bed’eabʉba zobiabibʉ ẽbẽrarãba ĩjãita Jesu ʉ̃rʉ. Despertabara k’arebabʉ k’ẽrẽpabaita bed’ea zroma zebʉrʉde akʉza ĩjãbibʉ Daizezeba ẽjʉa bia wãrĩnʉ weita.

 

AWUARA ŨDUITA

ATALAYA (akʉita)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)

«ATALAYA» (WIDIBɄ K’AWUAITA)