Romanos 5:1-21

5  Ĩjã bʼedʼeba bedʼea ne ẽã duanukʼãrĩba dazhirã Daizeze bawara bedʼea ne ẽã bʼea dazhirã Nokʼo Jesucristodʼeba.  Jesucristodʼebemata ĩjã bʼedʼebemanerã dazhirã Daizezebara izhi biaba nʉmʉkʼãrĩã, dazhirã maʉ̃ne jipa nʉmeã. Aramaʉ̃ne sobia krĩcha bʼea Daizeze kĩrãwãrẽãnebemata jidadʼaita.  Bari maʉ̃ba ẽã, awuarabʉrʉ dazhira sobiaidʼe bʼʉa zuburia nʉmʉnerã, kʼawuaidʼera zuburia nʉmʉne zrogʼa kʼawaya.  Mawũã zrogʼa nʉmʉrã Daizezema bia nʉmʉã. Mawũã zrogʼa nʉmʉrã Daizeze kĩrãwãrẽãnebemata jidaya.  Mawũã jidaira dazhirãĩtara sewa ẽãta Daizezebara kʉãgʼata izhidʼeta dazhirã sodʼe diasia Jawurebiata dazhirãã diadʼaba.  Dazhira ẽdrʉidʼe bʼʉ ẽãne ewarita arababʉrʉdʼera Cristora beusia dazhi bia ẽãta bʼebari.  Wãrãnebai miõta zhi beabi ẽã biabarira, baʉcha iabʼa zhi beabiya biabarira.  Mawũãmina Daizezebara izha dazhira kʉãgʼata kʼawuabibʉrʉta wadʼi kʼazhirua omiãta bʼedʼe Cristota beubisia dazhibari.  Mawũẽ Cristo wadʼeba bedʼea ne ẽã duanukʼãrĩba ẽdrʉdʼaya Daizezeba zhãrãta kĩrũ pua kʼawua oidʼebara. 10  Izhi ũme zhi jurata bʼedʼe Daizezebara dazhira izhi bawara zhibiata bʼʉsia zhi warra bebudʼeba, mawũã zhibiata bʼʉdʼaba ẽdrʉdʼaya Cristota bʼʉdʼeba. 11  Bari maʉ̃ba ẽã, awuarabʉrʉ Daizeze bawara sobia bʼea dazhirã Nokʼo Jesucristodʼeba. Izhikʼareuba idʼira Daizeze bawara zhibiata bʼea. Adánnebema Cristodʼebema 12  Kʼazhiruara naʉ̃ ẽjũãẽna zesia ũmakĩrã abʼaʉdʼeba, maʉ̃ kʼazhiruadʼeba nʉmesia bebuta. Aramaʉ̃ne jõma beu nʉmesia jõmaʉ̃ba obadaba kʼazhiruata. 13  Naara Moisé ũrãgʼa ne ẽbasidʼeuba kʼazhiruara obʼea ẽjũãnerã, mawũãmina ũrãgʼata ne ẽãba bedʼea bara bʼea a ẽbasia kʼazhiruata obʼera. 14  Mawũãmina kʼazhiruata obʼeba beu nʉmesia Adán ewaridʼeba Moisé ewariidʼu, Daizezeba jaradʼata Adánba ũrĩ ẽbadʼa kĩrãkʼara kʼazhiruara odʼa ẽbasia. Adánneba jõma zuburia nʉmena kĩrãkʼa jõma bia nʉmesia Cristo zeita bʼadʼadʼeba. 15  Mawũãmina Daizezeba bari diadʼara Adánba kʼazhiruata odʼa kĩrãkʼa ẽã, mawũã abʼaʉba kʼazhiruata odʼadʼeba bio beusidʼa. Waya Daizezeba izhi biaba bari diadʼara ẽdrʉita bioitabemata izhi biaba nʉmʉkʼãrĩã ũmakĩrã abʼaʉdʼeba, Jesucristodʼeba. 16  Daizezeba izhi biaba bari diadʼara Adánba kʼazhiruata odʼa kĩrãkʼa ẽã. Wãrãnebai mawũã abʼaʉba kʼazhiruata odʼadʼeba Daizezebara aduabigaidʼe nʉmʉsia, mawũãmina izha bari diadʼata nʉmʉkʼãrĩã zhãrãba kʼazhiruata bio osidʼamina bedʼea ne ẽã bʼʉkuaita. 17  Abʼaʉba kʼazhiruata odʼadʼeba jõma beu nʉmʉbʉrʉ, audrebai Daizezebara izhi ũme bʼai jõ ẽã bʼeabiya abʼaʉdʼeba Jesucristodʼeba, mawũã bʼeabiya izhi biaba bari bedʼea ne ẽã obʉrʉrãta. 18  Abʼaʉba kʼazhiruata odʼadʼeba Daizezebara zhãrã jõma aduabigaidʼe nʉmʉsia, aramaʉ̃ kĩrãkʼa abʼaʉba biata odʼadʼeba bedʼea ne ẽã oira zhãrã jõmaʉ̃ĩtabemata izhi ũme bʼai jõ ẽã bʼabiya. 19  Adánba Daizeze bedʼeata aribʼae ẽbadʼaba zhãrã jõma kʼazhirua omiãta nʉmʉsia. Aramaʉ̃ kĩrãkʼa Jesúsba Daizeze bedʼeata aribʼaedʼaba zhãrã bio bedʼea ne ẽã bʼʉya. 20  Moisé ũrãgʼara nʉmʉsia kʼawuabigaita kʼazhiruata kʼãbãẽã obadata. Kʼazhiruata mawũã kʼãbãẽã obadadʼebara Daizezebara kʼawuabisia izhi biaba kʼãbãẽã sozuburia bʼʉta. 21  Kʼazhiruata obadaba aduaita beubada, mawũãmina Daizezebara izhi biaba bedʼea ne ẽã bʼʉya izhi ũme bʼai jõ ẽã bʼabiita Jesucristo dazhirã Nokʼodʼeba.

Bed’ea biobʉbari