Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 8

¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

1. ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ kʼawuadai naʉ̃nera?

ẼBẼRA mejãchaʉ̃ba kʼawuapanʉ Jesuba padre nuestro yiwidʼidara. Naʉ̃neba jaradiasi Jesuba iyi kʼaidubemaraʼa sãwũã yiwidʼibarata. ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ widisi Jesubara? ¿Kʼãrẽa yibia dayirãba biʼia kʼawuaita naʉ̃ ʉ̃rʉ?

2. ¿Saʉ̃ maʉ̃ bedʼea ũbeabʉra?

2 Jesuba jarasi kʼãwũã yiwidʼidamarẽã: «Zeze ʉ̃tʉbema, bʉ trʉ̃ra neneẽãbaide bʉa». Zebira bʉ Nokʼota. «Bʉa krĩñata odʼaidʼe bʼʉa ʉ̃tre obʼe kĩrãkʼa, mawũã odʼaidʼe bʼʉa druadʼebidʼa» (akʉra Mateo 6:9-13). ¿Kʼãrẽa, bedʼea ũbeabʉ ʉ̃rʉ widimarẽã jarasi Jesubara? (akʉra nota 20de).

3. ¿Kʼãrẽta kʼawuadai naʉ̃nera?

3 Daya kʼawuasida Daizeze trʉ̃ra Jeowata. Adewara kʼawuasida kʼãrẽ nebia erbʉta Daizezeba ẽbẽrarãita. Mamina, ¿kʼãrẽta jarakĩrãkuasi Jesuba jaraside, Zebira bʉ Nokʼota? Naʉ̃nera kʼawuadayi, kʼãrẽta Daizeze Nokʼora akʉza sãwũã Daizeze trʉ̃ neneẽã bʼaita.

¿KʼÃRẼ DAIZEZE NOKʼORA?

4. ¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora akʉza kʼaiba zokʼai maʉ̃ Nokʼora?

4 Maʉ̃ Nokʼora ʉ̃tʉbema, Jeowaba jʉrʉsi Jesuta iyi Nokʼo zokʼamarẽã. Adewara Daizeze Bedʼeaba jarabʉ: «Iyitrʉ Nokʼo, akʉza wuabemara nokʼo, Iyitrʉ yibari, wuabemara yibariraira» (1 Timoteo 6:15). Mawũẽra Jesubara nama egorodebema nokʼoraira audre  biʼia zokʼaseabʉ. Akʉza iyira mejãcha zareabarabʉ namabema nokʼoraira.

5. ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ zokʼai Daizeze Nokʼobara akʉza samaʉ̃ba?

5 Jesu beida jẽda piradrʉdata ewari kuarenta babʉrʉde ʉ̃ta wãsi. Maʉ̃ tẽã Jeowaba iyi Nokʼo zokʼamarẽã jarasi (Hechos 2:33). Maʉ̃ba Daizeze Nokʼobaibara ʉ̃tʉba yeda zokʼayi naʉ̃ drʉara (Apocalipsis 11:15). Adewara Daizeze Bedʼeabara jarabʉ, maʉ̃ Nokʼora ʉ̃tʉbemata (2 Timoteo 4:18).

6, 7. ¿Kʼãrẽneba Jesura badʉ nokʼoira audre yibia?

6 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Nokʼo Jesutrʉ «abapai beika» (1 Timoteo 6:16). Maʉ̃ba iyara biʼia zokʼayi badʉ nokʼo ũdabemaira. Naʉ̃ drʉadebema nokʼora jõma beipanʉ, mamina Jesura beikabayi. Maʉ̃ba Jesuba dayirãʼa nekʼãrẽ bia diabʉbʉrʉra jõkabayi.

7 Akʉza Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesura Nokʼo biabaita, nekʼãrẽ aripe o bʼaita, so borokea akʉbaita. Adewara jarabʉ Isaías 11:2-4 bayeda, Jesu ʉ̃rʉ bʼaita «Jeowa jaure zareara, jaure zarea krĩcha bia diabarita akʉza buru bia diabarita, jaure zarea ũrãgʼa bia diabarita, jaure zarea kʼawuabibarita akʉza jaure zarea Jeowa wawiabibaridebemata». Adewara jarabʉ: «Iyara bari dabʉ awaʉba ũdubʉrʉba kʼawua oẽ, mia ũrãga ẽ bari iya ũrĩbʉrʉba. Iyabʉrʉ aripe kʼawua oyi naʉ̃ drʉade zʉbʉriapanʉrãra». ¿Biga ẽ baika mawũãbʉ nokʼoba zokʼaira?

8. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Jesuba abapaiba zokʼa ẽ baita?

8 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ, Daizezebara jʉrʉsita ẽbẽra nama egorodebemata Jesu kʼareba zokʼadamarẽã.  Apostol Pabloba jarasi Timoteoʼa: «Dayirãta zarea badara, ãbaʉba zokʼadayi» (2 Timoteo 2:12). ¿Jesubara sõbe ẽbẽrarãbawaraʉba zokʼai ʉ̃tʉra?

9. (1) ¿Ẽbẽra sõbebʉbawaraʉba zokʼai Jesubara? (2) ¿Kʼãrẽ poagadeba jʉrʉ jʉ̃drʉsi Jeowabara 144.000 ẽbẽrarã?

9 Daya kʼawuasida yi 7de, apostol Juanba ũdusi, Jesubawara 144.000 ẽbẽrarã iyi kʼareba zokʼaita. ¿Kʼaipe maʉ̃ra 144.000 ẽbẽrarã? Juanba jarasi: «Naʉ̃rabara pewa wãna korderota iyi wãmae». Akʉza jarasi :«Naʉ̃ratrʉ nããra jidasi ẽbẽrarãne eda» (akʉra Apocalipsis 14:1, 4). Korderora, Jesu. Akʉza 144.000 ẽbẽrarã, kristianora kʼẽrẽpapanʉra. Maʉ̃ta jidasi Daizezeba Jesubawaraʉba zokʼamarẽã naʉ̃ drʉata. Maʉ̃ba ãyi beibʉrʉdera wãña jaurede piradrʉbʉ ʉ̃ta wãita (Apocalipsis 5:10). Maʉ̃ra ẽbẽrararã Jeowabara jʉrʉ jʉ̃drʉsi poaga 100ne nããrabema siglode.

10. ¿Sãwũã kãgabʉta ũdubibʉ Jeowabara dayirãra?

10 Jeowabara dayirã mejãcha kãga baera jʉrʉsi nama egorodebema ẽbẽrata Jesuta kʼareba zokʼadamarẽã. Jesura nokʼo biabayi, iyisida ẽbẽrane zʉbʉriasi baera. Apostol Pablobara jarasi, Jesubara kʼawuabʉta dayirã sãwũã zʉbʉriabʉra, dayirã kĩrãkʼa zʉbʉriasi baera (Hebreos 4:15; 5:8). Ẽbẽra 144.000 bida, biʼia kʼawuapanʉ dayirã sãwũã zʉbʉriabʉra, ãyisida kayirua omiabasi baera akʉza kayapanasi baera. Maʉ̃ kʼarea dayirã sobiapanaibara, Jesuba akʉza 144.000 bawaraʉba zokʼadai baera, adewara dayirãbara kʼawuapanʉ ãya kʼawuabʉta dayirã sãwũã zʉbʉriapanʉta akʉza kʼãrẽ bedʼea zroma erpanʉta.

 ¿KʼÃRẼTA OI DAIZEZE NOKʼOBARA?

11. ¿Kʼãrẽa Jesubara jarasi widimarẽã Daizezeba kãgabʉta omarẽã ʉ̃tʉra?

11 Jesubara iyi kʼaidubemara jaradiasi wididamarẽã Daizezeba ʉ̃tʉ obʉ kĩrãkʼa nama egorodebida omarẽã. ¿Kʼãrẽa Daizezeba kãgabʉta omarẽãbasi ʉ̃tʉra? Daya kʼawuasida yi 3de, Diarubara (Ãtomĩa) ũrĩ ẽ basita Daizeze Bedʼeara. Jeowabara iduaribibasi Diaruta akʉza angelera kayiruarata (Demonio) ʉ̃tʉ bamarẽã poaga biobayeda. Mawũẽra jõma ʉ̃tʉpanʉrabara Daizezeba kãgabʉde bada ẽ basi. Yi 10de audre kʼawuadaya Diaru ʉ̃rʉ akʉza iyi kʼaidubema angelera ʉ̃rʉ.

12. ¿Kʼãrẽ berabarida ũme ʉ̃rʉ jarabʉ, Apocalipsis 12:10dera?

12 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesura yõibasita Diaruʉ̃me, Daizezeba Jesu Nokʼo babida tẽã (akʉra Apocalipsis 12:7-10). Apocalipsis 12:10ba bedʼea ũme jarabʉ. Nããra, Jesubara zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉta. Yi ũmeta, Diarura ʉ̃tʉba eda jʉretasida. Mamina daya kʼawuapanʉ naʉ̃ra bedʼea ũmera yi berabarimata.

13. ¿Kʼãrẽta berabarisi Diaru ʉ̃tʉba nama egoro eda jʉretasidadera?

13 Angelera Daizeze Bedʼea ũrĩ badarãra mejãcha sobiasida, Diaruta (Ãtomĩa) akʉza iyi kʼaidubemara angelerata ʉ̃tʉba jʉretasida baera. Daizeze bedʼeaba jarabʉ: «Jõma bajãne bʉrãra mejãcha sobiaidua» (Apocalipsis 12:12). Maʉ̃ba idi ewadera ʉ̃tʉra jõmaʉ̃ba opanʉ Daizezeba kãgabʉta.

Ẽbẽra mejãcha zʉbʉria zebʉda Diaruta (Ãtomĩa) angelera kayirua ʉ̃tʉba zedadeba ʉ̃ta. Mamina maʉ̃ra jõma jõbiyi.

14. ¿Diaru ʉ̃tʉba jʉretasidade kʼãrẽba sãwũanʉmʉ naʉ̃ drʉara?

14 Mamina naʉ̃ drʉadera ʉ̃tʉbʉira awuarabʉ. Naʉ̃ drʉadera mejãchabʉ zʉbʉriata, Diarura «mejãcha kĩrʉbʉa, iya kʼawuabʉ baera iyi beira arakʼaitabata»  (Apocalipsis 12:12). Diarura (Ãtomĩa) mejãcha kĩrʉbʉ, ʉ̃tʉba jʉretasida baera akʉza iya kʼawuabʉ aranʉ beita. Maʉ̃ba nekʼãrẽ jõma obʉ naʉ̃ drʉadebʉ ẽbẽra jõma zʉbʉria oita.

15. ¿Kʼãrẽta wei Daizezebara naʉ̃ drʉaitara?

15 Daizezeba naʉ̃ drʉaita nebia wei krĩchabʉra aripe oyi. Daizezebara wabida kãgabʉ naʉ̃ drʉa ẽjũã kĩrãwãrea bamarẽã, mama kãgabʉ ewari jõmaʉ̃nẽpanamarẽã (Salmo 37:29). ¿Maʉ̃ra wãrĩnu Daizeze Nokʼobara jõma aripe oika?

16, 17. ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daniel 2:44bara Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ?

16 Daniel 2:44ba jarabʉ: «Maʉ̃ra nokʼora ewaridera Daizeze ʉ̃tʉbemabara bʉyi Nokʼo jõkata. Akʉza maʉ̃ nokʼora mia abaʉ pʉwʉrʉ eda berabari ẽ bayi. Birachiyi akʉza jõma jõbiyi naʉ̃ra nokʼorãra. Akʉza iyitrʉ ewari jõmaʉ̃nẽbayi». ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ dayirãʼa Daniel 2:44ba jarabʉbara?

17 Nããra. Daizeze Nokʼobara zokʼa jʉ̃drʉyi «maʉ̃ra nokʼora ewaride». Naʉ̃ bedʼeabara jarakĩrãbʉ, Daizeze Nokʼoba zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉdera nama egorode bʼaita nokʼorata. Yi ũmeta. Jarabʉ Daizeze Nokʼobara ewari jõma zokʼa bʼaita akʉza awuruba zokʼa ẽ baita. Yi ũbeata. Nama egorodebema nokʼorarã yõnaita Daizeze Nokʼobawara. Mamina jarabʉ Daizeze Nokʼobʉrʉ jõma makenaita maʉ̃rãra akʉza iyabʉrʉ zokʼaita naʉ̃ drʉara. Naʉ̃ bedʼea jõma aripe berabaribʉrʉde, ẽbẽrarã mejãcha sobiapanañi nokʼo biata erpanai baera.

18. ¿Kʼasea jarapanʉ Daizeze Nokʼota, namabema nokʼobawara yõi ewarira?

18 ¿Kʼãrẽta sãwũã berabari namabema nokʼorata  Daizeze Nokʼobawara yõinabeda? Angelera kayiruarabara (Demonio), sewayi namabema nokʼorãra Daizeze Nokʼo jõma oseabʉbawara yõnaita. Maʉ̃ yõ ewarira Daizeze Bedʼeaba jarabʉ Daizeze yõ ewarita (Armagedón), maʉ̃ ewaridera egorodebema nokʼorarã yõnañi Daizeze Nokʼobawara (Apocalipsis 16:14, 16; akʉra nota 10ta).

19, 20. ¿Kʼãrẽa zemarẽã kãgapanʉ Daizeze Nokʼora?

19 ¿Kʼãrẽa zemarẽã kãgapanʉ Daizeze Nokʼora? Bedʼea ũbeabʉ. Nããra. Dayirã jõmaʉ̃ta kayirua omia, kayapanʉ akʉza beipanʉ. Mamina Daizeze Nokʼoba zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉdera ewari jõmaʉ̃nẽpanañi dayirãra. Maʉ̃ kʼarea Daizeze Bedʼeaba jarabʉ: «Daizezebara ẽjũãne bera kʼãbãẽã kãgʼaba diasi yi Warra aba bʉta, iyidebema ĩjãbʉra adua ẽ bamarẽã, awuarabʉrʉ erbamarẽã bebʉ ewari jõmaʉ̃nẽ bʼaita» (Juan 3:16).

20 Yi ũmeta. Jõmaʉ̃ta ẽbẽra kayiruarade edapanʉ. Maʉ̃ba ũdupanʉ, sewa nebʉrata, yãrã sewabʉta, nemitia opanʉta, maʉ̃ba taʉbi auda ẽ. Jeowabʉrʉ jõbiseabʉ maʉ̃ra jõma, iyi yõ ewaride (akʉra Salmo 37:10). Yi ũbeata. Nokʼora namabemabara biode nemitiata opanʉ, nekʼãrẽ aripe oda ẽ, ẽbẽraba bedʼea zroma erbʉra ara obeda ẽ. Adewara kʼareba ẽ Daizezeba jarabʉ ũrĩta, maʉ̃ kʼarea Daizeze Bedʼeba jarabʉ. Ẽbẽrabara zokʼabʉ awuru ẽbẽrata nemitia oita (Eclesiastés 8:9).

21. ¿Kʼãrẽta oi Daizezebara naʉ̃ drʉadera iya kãgabʉta odamarẽã?

21 Daizeze yõ berabarida tẽã, Daizeze Nokʼoba zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉdera oyi Daizezeba kãgabʉta naʉ̃  drʉade. Diaruta (Ãtomĩa) akʉza angel kayiruarata Daizezebara tajʉ̃nʉmʉñi (Apocalipsis 20:1-3). Akʉza mia kʼaita kaya ẽ bayi, bei ẽ bayi. Maʉ̃ nebiara jõma ũduyi, Jesuta dayirã jõmaʉ̃bari beisi baera akʉza yi ẽbẽra Daizezeba zokʼabʉde bʉra ewari jõmaʉ̃nẽbayi maʉ̃ drʉa biade (Apocalipsis 22:1-3; akʉra nota 21ta). Adewara Daizeze Nokʼobara, Daizeze trʉ̃ra neneẽãbabiyi. ¿Kʼãr̃eta jarakĩrãbʉ maʉ̃bara? Daizeze Nokʼoba naʉ̃ drʉa zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉdera, jõmaʉ̃ba wawia ũdubidayi Daizeze trʉ̃ra.

¿KʼÃRẼ EWARIDE ZOKʼA JɄ̃DRɄSI JESUBARA?

22. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Jesu ʉ̃ta wãbʉrʉdera wãña nokʼoba ẽ basita?

22 Jesu nama egorode basidera iyi kʼaidubemara widimarẽã jarasi, Daizeze Nokʼota zebimarẽã. Naʉ̃ba kʼawuabibʉ, Daizeze Nokʼoraba wuabidade zokʼa ẽ basita. Nããra Jeowabara Jesuta Nokʼobabi barabasi. Mawũẽra ¿Jesu ʉ̃ta wãside wãña nokʼobabisika? Mawũã ẽ. Jesubara jʉ̃ãibarabasi iyi nokʼobabiyeda. Apostol Pedroba akʉza Pabloʉ̃meba jara ũrĩbisida  Jesu jẽda piradrʉda tẽã kʼãrẽ berabaridata, adewara jarasida Salmo 110:1ba jarabʉta maʉ̃ra Jesudeba aripe berabaridata akʉza naʉ̃ propesiade Jeowaba yi jaramabasi: «Mʉ̃ juwua arare jewedara, bʉ yi jʉra jõma bʉ jĩrʉ̃ edre bʉye edʼa» (Hechos 2:32-35; Hebreos 10:12, 13). Mawũẽra Jesubara jʉ̃ãibarabasi Jeowaba iyi Nokʼobabiyeda.

Daizeze Nokʼobara, Daizezeba naʉ̃ drʉaita kãgabʉta aripe obiyi.

23. (1) ¿Kʼãrẽ poagade Nokʼobasi Jesura? (2) ¿Kʼãrẽta kʼawuadai yi 9dera?

23 ¿Kʼãrẽ poagade nokʼobasi Jesura? Poaga 1914de. Maʉ̃ ewaride nabema kristianorabara kʼawuasida, poaga 1914dera, propesiaba jarabʉra aripe berabarinʉmʉta. ¿Sãwũã kʼawuasida? Maʉ̃ poaga 1914de nekʼãrẽ mejãcha berabarinʉbʉba, kʼawuapanasi kristinorabara, Jesuba zokʼa jʉ̃drʉsita maʉ̃ poagade (Salmo 110:2; akʉra nota 22ta). Maʉ̃ poagade Diarusida ʉ̃tʉba naʉ̃ egoro eda jʉretasida akʉza iyi bei ewarira arakʼaitaba (Apocalipsis 12:12). Yi 9de audre kʼawuadayi dayirã naʉ̃ ewari jõbodoarepanʉta, adewara kʼawuadayi aranʉ Daizeze Nokʼobara, Daizezeba kãgabʉta oita naʉ̃ drʉade.